Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2002

dr Jerzy Pejaś, Andrzej RucińskiPraktyczne aspekty realizacji podpisu elektronicznego

Florian Oelmaier – Dyrektor ds. Rozwoju – Sytrust, NiemcySystemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Florian Oelmaier Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NOVELL PolskaWykorzystanie korporacyjnych katalogów jako platformy PKI na przykładzie eDirectory

Grzegorz Kolecki – IBMRola IBM zSeries i z/OS w zastosowaniach kryptografii i PKI

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoWademekum podpisu elektronicznego

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego Zastosowanie certyfikatu klucza publicznego w formacie x.509

Mariusz Nalepa – Oracle Podpis elektroniczny – aspekt mody czy swobody

Marcel Bruck – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient Gmbh, NiemcyPodpis elektroniczny i karty elektroniczne

Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny – nCipher, NiemcySprzętowe moduły kryptograficzne firmy nCipher. Czy istnieje gotowe urządzenie do tworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego?

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NovellIntegracja korporacyjnych katalogów, systemu typu single sign-on oraz usług centrum certyfikacyjnego

Piotr Popis – Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznegoe-Podpis w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej Rozporządzeń

Soren Duus Ostergaard – IBM – DaniaRola IBM w zakresie cyfrowych certyfikatów i PKI w krajach Unii Europejskiej

Niemcy, Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i TechnologiiAlexander Tottenborn – Ministerstwo Gospodarki i Technologii

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoPodpis elektroniczny w praktyce

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoElektroniczne systemy niezaprzeczalności

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoBezpieczne serwisy internetowe SSL / TLS

dr inż. Mirosław Zmyślony – Radca Ministra, Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zabezpieczeń Systemów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów , Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury, Jerzy Seweryniak – Dyrektor Departamentu Zasilania Informacyjnego ZUS, Elżbieta Oleszczuk – sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Członek Rady Nadzorczej Centrum Zaufania i Certyfikacji SA., Związek Banków PolskichPerspektywy zastosowań usług certyfikacyjnych w sektorze bankowym oraz administracji publicznej i samorządowej

Bezpieczny podpis elektroniczny – martwa idea, czy przyszłość społeczeństwa informacyjnego?

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI