Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2003 > Podsumowanie

Podsumowanie

29 stycznia 2018 | EFPE | 2003

III Międzynarodowa konferencja z cyklu „Podpis elektroniczny i PKI – światowe trendy, doświadczenia i oczekiwania”

W dniach 4-6 czerwca odbyła się w Międzyzdrojach III edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. Konferencję zorganizowały: Unizeto Sp. z o.o. i Politechnika Szczecińska oraz (jako współorganizatorzy): IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher, Giesecke & Devrient GmbH.
Wśród prelegentów byli liczni przedstawiciele firm i instytucji z krajów europejskich m.in. z Belgii, Niemiec, Czech, Estonii, Danii. Warto podkreślić wystąpienie prof. Jos Dumortier’a z Uniwersytetu Leuven w Belgii, który omówił szeroko konkretne zastosowania podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej i związane z tym doświadczenia oraz interesujący referat Tarvi Martens’a, który w swym wystąpieniu opisał wdrożony w Estonii program polegający na wyemitowaniu ponad 250 tys. kart elektronicznych zawierających dane personalne, adres e-mail oraz certyfikat umożliwiający składanie podpisu elektronicznego. Ciekawie na tle rozwiązań europejskich wypadło prezentowane przez Unizeto kompleksowe oprogramowanie rodziny proCertum wspierające infrastrukturę klucza publicznego oraz podpisu elektronicznego.
Szczególnym zainteresowaniem ponad 100 uczestników konferencji i prelegentów cieszył się punkt konsultacyjny (tam instruktorzy udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania związane z praktycznym wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz opracowanych przez Unizeto rozwiązań software’owych proCertum) oraz warsztaty praktyczne.
Ciekawostką techniczną konferencji było zaprezentowanie przez Unizeto własnego rozwiązania (układu umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego oraz sposobu składania podpisu – zgłoszonych jako zastrzeżenie patentowe) podnoszącego bezpieczeństwo składania podpisu elektronicznego w sieciach korporacyjnych i Internecie.
W drugim dniu konferencji moderator – Pani Elżbieta Andrukiewicz z e-Telbank (Ośrodek Certyfikacji PolCert) skutecznie zachęciła uczestników do udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego omówiono stan rynku usług certyfikacyjnych w Polsce oraz wzajemne uznawanie certyfikatów w Unii Europejskiej. Autorem referatu pod tytułem Uznawanie zagranicznych kwalifikowanych certyfikatów w Polsce i w Europie był Pan Robert Podpłoński z Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST SA.
W dalszym ciągu Forum omówiono obecnie realizowane projekty i plany zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w urzędach administracji państwowej takich jak Ministerstwo Finansów Belgii, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia w Polsce, a także w różnych sektorach gospodarki w Europie i w Polsce. Swe zamierzenia przedstawili również Związek Banków Polskich, PZU Życie SA, Krajowa Izba Notarialna.
>Uczestnicy podsumowując Forum wyrazili pogląd, że jest to konferencja potrzebna, przedstawiająca w szerokich i różnorakich aspektach problematykę podpisu elektronicznego w tym najnowsze technologie związane z infrastrukturą klucza publicznego.

Forum na dobre wpisało się w harmonogram organizowanych w Polsce konferencji.

Zamykając je Prezes Unizeto Pan Andrzej Bendig-Wielowiejski zaprosił do udziału w kolejnej IV edycji Forum, która odbędzie się już tradycyjnie w pierwszym tygodniu czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach.

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI