Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2004 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2004

IV Międzynarodowa konferencja

W dniach 2-4 czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach odbyła się IV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera, zorganizowana przez Unizeto Sp. z o.o. i Politechnikę Szczecińską. Partnerami konferencji były firmy: IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher oraz Giesecke&Devrient GmbH. Patronat medialny: Computerworld, Puls Biznesu oraz POLITYCY
W konferencji uczestniczyło blisko 140 osób z krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec i Polski) oraz Rosji i Japonii. Prelegentami oraz uczestnikami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele ministerstw i administracji publicznej oraz firm i instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku usług związanych z podpisem elektronicznym w wyżej wymienionych krajach.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Prof. Jos Dumotier z Belgii dotyczące planów Unii Europejskiej zmierzających do upowszechniania podpisu elektronicznego oraz referaty związane z aspektami legislacyjnymi prezentowanymi przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W bogatej części technologicznej przedstawiono między innymi koncepcję systemu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym oraz realistyczny pokaz ataku na sieci bezprzewodowe zaprezentowane przez firmę nCipher.
Podczas paneli dyskusyjnych prowadzonych przez redaktora Przemysława Gamdzyka z Computerworld oraz dr Jerzego Pejasia z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zwrócono między innymi uwagę na brak stosowania standardów składania podpisów elektronicznych skutkujący niemożnością ich wzajemnej weryfikacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wskazano na konieczność ujednolicania rozwiązań legislacyjnych w krajach członkowskich oraz porozumienia pomiędzy producentami w celu wypracowania interoperacyjności tworzonych systemów. Szeroko omówiono rolę bezpiecznego urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu w usługach PKI.
Wydarzeniem tegorocznej konferencji było wystąpienie szefa Azjatyckiego Forum PKI pana Atsuo Miyazaki z Japonii, który opisał doświadczenia Japonii i innych krajów azjatyckich w dziedzinie zastosowań podpisu elektronicznego.
Podobnie jak w ubiegłych latach konferencja podzielona była na wystąpienia plenarne i warsztaty. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktyką składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem bezpiecznego urządzenia Suscriptor Q01 produkcji firmy Unizeto.

Zamykając konferencję Prezes Unizeto Andrzej Bendig-Wielowiejski podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom oraz zaprosił na kolejną V edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, która odbędzie się w dniach 01-03 czerwca 2005 również w Międzyzdrojach.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI