Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2004

Planowane działania EU zmierzające do upowszechnienia podpisu elektronicznego Plany polskiego rządu związane z zastosowaniem podpisu elektronicznego

Regulacje polskie w obszarze podpisu elektronicznego – zgodność z dyrektywami EU

Nowelizacja polskiej ustawy o podpisie elektronicznym

Szanse i zagrożenia dla rozwoju zastosowań podpisu elektronicznego w związku z poszerzeniem EU, Wzajemne uznawanie podpisu elektronicznego w EU

Działania promujące upowszechnianie stosowania podpisu elektronicznego w Polsce i Europie

Świadome składanie podpisu elektronicznego, wymagania technologiczne, konsekwencje prawne

Bezpieczne systemy do składania podpisu elektronicznego

Profile certyfikatów a aspekt bezpieczeństwa

Biometria w bezpieczeństwie dostępu do poufnych informacji

Przykłady certyfikowanych komponentów systemu podpisu elektronicznego

Technologie kartowe w podpisie elektronicznym

Projektowanie rozproszonych sieci komputerowych na potrzeby bezpiecznych transakcji elektronicznych

Praktyka składania kwalifikowanego podpisu w różnych krajach (bezpieczne urządzenia, profile certyfikatów, telefonia komórkowa)

Wystąpienia przedstawicieli z krajów europejskich i Azji

Rola bezpiecznego urządzenia do składania bezpiecznego podpisu w usługach PKI

OpenEvidence – Projekt Unii Europejskiej

Archiwizacja dokumentów elektronicznych

Integracja biur notarialnych z działającymi urzędami certyfikacji

Mobilny podpis elektroniczny

Oracle Certificate Authority – uzupełnienie architektury GID

Novell NSure jako sposób na kontrole cyfrowej tożsamości, weryfikacje uprawnień oraz definiowanie biznesowych reguł – w dowolnych systemach informatycznych i urządzeniach elektronicznych

Faktury elektroniczne w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Projektowanie wzorców dokumentów elektronicznych

Podpis elektroniczny w bankomatach

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI