Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2005 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2005

5 EDYCJA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO – PODSUMOWANIE

W dniach 1-3 czerwca br. w Międzyzdrojach odbyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2005). Była to już piąta edycja, największej w Polsce, dorocznej, międzynarodowej konferencji poświęconej teorii i praktyce zastosowania podpisu elektronicznego w gospodarce i w administracji państwowej.
Uroczystego otwarcia EFPE 2005 w imieniu organizatorów dokonał Andrzej Bendig-Wielowiejski – Prezes Zarządu – Unizeto Technologies SA, a wykład inauguracyjny wygłosił Jacek Piechota, Minister Gospodarki i Pracy – minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego w Polsce.
Prelegentami i uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, ministerstw, urzędów centralnych, centrów certyfikacji, a także biznesu z dwóch kontynentów – Europy i Azji. Ogółem w konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z 14 państw (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Ukraina) zainteresowanych rozwiązaniami opartymi na technologii podpisu elektronicznego.
Prelekcję wygłosiły takie osobistości, jak: Stig Aga Aandstad  – przedstawiciel Komisji Europejskiej z Brukseli, Władimir Matiuchin – szef Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej, profesor Jos Dumortier – ekspert Komisji Europejskiej w zakresie PKI z Uniwersytetu Leuven w Belgii oraz Oleksandr Yehortsev z Departamentu Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji na Ukrainie.
Tematem głównym EFPE 2005 była „Interoperacyjność systemów PKI w krajach Unii Europejskiej i na świecie”. W formie prezentacji multimedialnych przedstawiono zarys strategii realizacji wymagań Dyrektywy UE odnośnie podpisu elektronicznego, oraz omówiono podjęte w 25 krajach członkowskich UE działania dotyczące projektów związanych z elektroniczną kartą identyfikacyjną. W świetle polskiej Ustawy o podpisie elektronicznym, według której od sierpnia 2006 roku organy władzy publicznej mają obowiązek umożliwić odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz dokonywanie innych czynności w postaci elektronicznej, duże zainteresowanie wzbudziły wykłady dotyczące wdrożonych już rozwiązań w różnych krajach UE.
Równolegle do wykładów odbywały się warsztaty technologiczne przygotowane przez specjalistów Unizeto Technologies SA oraz MacroSoft SA, podczas których uczestnicy forum mieli możliwość praktycznego zapoznania się z „bezpiecznym archiwum elektronicznym” oraz z bezpiecznymi systemami pracy zdalnej.
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, to już tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji.
Podsumowując tegoroczną edycję konferencji, można powiedzieć, że Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to już tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji. Ponadto należy podkreślić wagę poruszonych zagadnień oraz zwrócić uwagę na swobodny przepływ informacji, a tym samym możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Specjalistami, których zaangażowanie w upowszechnienie podpisu elektronicznego przyczynia się do rozwoju e-państwa oraz bezpiecznej gospodarki elektronicznej.
Na zakończenie EFPE 2005 organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szóstej edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, które odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 7-9 czerwca 2006 roku.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI