Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2005

Stig Aga Aandstad, Komisja Europejska, Bruksela Stan obecny i przyszłość zastosowań podpisu elektronicznego w Europie

Jos Dumortier, Uniwersytet Leuven, Belgia Najnowsze dokonania związane z podpisem elektronicznym w Europie

Marek Słowikowski, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Polska Stan obecny i przyszłość zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce

Volker Zeuner, Secunet Security Networks AG, Niemcy Zarys strategii realizacji wymagań wprowadzenia Dyrektywy UE w sprawie podpisu elektronicznego

Robert Podpłoński, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Polskie prawo a uniwersalność zastosowania podpisu elektronicznego

Maciej Skory, Uniwersytet Wrocławski, Polska Prawo umów elektronicznych

Jerzy Pejaś, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Problemy współdziałania Systemów Podpisu Elektronicznego

Arno Fiedler, TeleTrust, Niemcy Europejski urząd certyfikacji – informacje od uczestników gry rynkowej

Danny de Cock, Uniwersytet Lueven, Belgia Działania w zakresie projektów dotyczących elektronicznej karty identyfikacyjnej w 25 krajach członkowskich UE

David Tillemans, Utimaco, Niemcy Projekt interoperacyjności w skali europejskiej zorganizowany przez EEMA

Aleksiej Jerman Blazic, SETCCE (Security Technology Competence Centre), Słowenia Długookresowe usługi archiwizacji dokumentów podpisanych elektronicznie. Zaawansowana infrastruktura długookresowego zabezpieczenia zbiorów elektronicznych

Grzegorz Klasa, Unizeto Technologies SA, Polska Interoperacyjność długookresowego archiwum danych

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI