Prelegenci

Prelegenci

31 stycznia 2018 | EFPE | 2006
 • Teresa Lubińska Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polska

 • Andrzej Kaczmarek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Polska

 • Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska

 • Mateusz Kantecki Microsoft Sp. z o.o., Polska

 • Juergen Schwemmer Federalny Urząd ds. Sieci, Niemcy

 • Enrique Aresti-Gutierrez Komisja Europejska, Belgia

 • Aleksiej Jerman Blazic Security Technology Competence Centre, Słowenia

 • Jos Dumortier Uniwersytet Leuven, Belgia

 • Stefan Engel-Flesching CEN, Niemcy

 • Sven Falcke ZebSign AS, Norwegia

 • Arno Fiedler TeleTrust e.V., Niemcy

 • Riccardo Genghini Euronotaries, Włochy

 • Gienadij M. Gułak Departament Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji, Ukraina

 • Lim ik-Soo Asia PKI Forum, Korea

 • Urmo Keskel Centrum Certyfikacji, Estonia

 • Aleksiej Domrachev Federalna Agencja Technologii Informacyjnych, Rosja

 • Cezary Przygodzki Ernst&Young, Polska

 • Dirk Quina Ministerstwo Finansów, Belgia

 • Kazimierz Schmidt Archiwa Państwowe, Polska

 • Xawery Konarski Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki

 • Robert Podpłoński Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska

 • Daniel Wilke Uniwersytet w Kessel, Niemcy

 • Peter Sylvester EdelWeb, Francja

 • Teemu Rissanen Conesils Oy, Finlandia

 • Jan Trzaskowski Copenhagen Business School, Dania

 • Wojciech Karwowski Oracle, Polska

 • Wojciech Zawadzki IBM Polska Sp. z o.o.

 • Sławomir Mróz Rodan Systems SA, Polska

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI