Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2006

Lim ik Soo, Asia PKI Forum, Korea Aspekty prawne i technologiczne uznawania dokumentów elektronicznych w Azji

Międzynarodowa współpraca w obszarze podpisu elektronicznego Aleksiej Aleksandrowicz Domraczev, Federalna Agencja Technologii Informacyjnych, Rosja

Zadvornov Igor N. FGUP GNIVC FNS, Rosja, Bortashchenok Tatiana M. Centrum Certyfikacji, FGUP GNIVC FNS, Rosja Zadvornov Igor N. FGUP GNIVC FNS, Rosja, Bortashchenok Tatiana M. Centrum Certyfikacji, FGUP GNIVC FNS, Rosja

Gulak Genadij Nikolajevicz, Departament Telekomunikacji i Systemów Bezpieczeństwa Informatycznego, Ukraina Aspekty prawne i technologiczne uznawania dokumentów elektronicznych na Ukrainie

Aleksandr Karpov, ZAO „ANK”, Rosja Centra certyfikacji – doświadczenia Rosji

Hans Graux, Ku Lueven, Belgia Aspekty prawne i technologiczne uznawania dokumentów elektronicznych w Unii Europejskiej

Daniel Wilke, Universitat Kassel, Niemcy Dostarczanie dowodów przy użyciu dokumentów elektronicznych w Niemczech

Robert Podpłoński, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych

Marek Świerczyński – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki, Polska Uznanie prawne dokumentów elektronicznych w obrocie międzynarodowym

Kazimierz Schmidt, Archiwa Państwowe, Polska Niezbędne elementy struktury i postępowanie z dokumentami elektronicznymi – czy i co mogą zmienić regulacje prawne w tym zakresie?

Cezary Przygodzki, Ernst & Young, Polska E-faktury jako specjalny dokument elektroniczny. Uwarunkowania prawne – szanse czy zagrożenia?

Marek Aniszewski, Unizeto Technologies SA, Polska Przewód Sądowy

Juergen Schwemmer, Federal Network Agency, Niemcy Prawne i techniczne aspekty bezpiecznych podpisów elektronicznych

Sven Falcke, ZebSign AS, Norwegia Zwyciężać z PKI – Doświadczenia z Norwegii, praktyczne zastosowania w dokumentach elektronicznych

Peter Steiert – TeleTrust e.V., Niemcy TECHNOLOGIA A PRAKTYKA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Riccardo Genghini, Euronotaries, Włochy Euronotaries (Euro-notariusze) Nowe cyfrowe wyzwania w praktyce notarialnej

Marek Słowikowski, Departament Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Podpis i dokument elektroniczny w koncepcji informatyzacji kraju

Urmo Keskel, Centrum Certyfikacji, Estonia Integrowanie podpisów elektronicznych z innymi systemami – Model Estoński

Marcin Odrowąż Sypniewski, Oracle Polska Single Sign-On – bezpieczeństwo i wydajność

Jan Trzaskowski, Copenhagen Business School, Dania Wykorzystanie dokumentów elektronicznych w Danii

Dirk Quina, Ministerstwo Finansów, Belgia Cyfrowa Archiwizacja

Teemu Rissanen, Conseils Oy, Finlandia Standardy techniczne technologii podpisow elektronicznych a zagadnienia prawne

Sławomir Mróz, Rodan Systems SA, Polska Elektroniczny System Obiegu Dokumentów OfficeObjects®Document Manager

A. Jerman Blazic, Centrum Kompetencji Technologii Bezpieczeństwa, Słowenia Długoterminowa ważność oraz wartość dowodowa dokumentów elektronicznych

Robert Ruetgen – nCipher, Niemcy PRAKTYCZNE IMPLEMENTACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Stefan Engel-Flesching, CEN, Niemcy Elektroniczne faktury w Europie – wymagania prawne, szanse dla firm oraz wyzwania dotyczące zgodności prawnej

Mateusz Kantecki, Microsoft Sp. z o.o., Polska Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego w firmie Polkomtel S.A.

Ron Porcello, SECUDE IT Security GmbH, Szwajcaria PRAKTYCZNE IMPLEMENTACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Peter Sylvester, EdelWeb, Francja Standard zarządzania autoryzacją w celu bezpiecznej interoperacyjności systemów informatycznych wielu organizacji

Andrzej Ruciński, Unizeto Technologies SA, Polska Elektroniczna skrzynka podawcza

Ałła Stoliarowa Myć, Unizeto Technologies SA, Polska Usługa transgranicznej weryfikacji podpisów elektronicznych dla wymiany dokumentów pomiędzy Rosją a krajami Unii Europejskiej

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI