Prelegenci

Prelegenci

31 stycznia 2018 | EFPE | 2007
 • prof. Jos Dumortier
  Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • Stefan Engel-Flechsig Legal Counsel & Chairman of CEN/ISS Workshop on e-invoices, CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, Belgia

 • prof. Aleksandr A. Shelupanov
  Kierownik Katedry Bezpieczenstwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologij bezpieczenstwa TUSUP, Federacja Rosyjska

 • Vladimir G. Matyukhin
  Szef FAIT – Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Federacji Rosyjskiej,cja Technologii Informacyjnych, Federacja Rosyjska

 • Aleksej A. Domrachev
  Kierownik Działu po regulowaniu działalności Centr Certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska

 • Aleksandr G. Karpov
  ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Federacja Rosyjska

 • Mikhail B. Borodovskiy Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity, Federacja Rosyjska

 • Magdalena Marucha-Jaworska Pracownik Naukowy, Uniwersytet Warszawski, Polska

 • Artur Kmieciak Adwokat, K&K Consulting, Polska

 • Sylwia Kotecka Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Peter Sylvester EdelWeb, Francja

 • Mario Fabiano InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Luigi Rizzo Security Engineer, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Robert Ruettgen Territory Manager EE Region, nCipher, Wielka Brytania

 • Piotr Stanisławczyk Product Manager, Unizeto Technologies SA, Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • dr Dariusz Szostek
  Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Polska

 • dr Marek Świerczyński
  Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

 • Alexandr Kushnerov
  Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster, Ukraina

 • Franciszek Wołowski Kierownik Projektu, Sigillum (PWPW SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Robert Podpłoński Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • dr Grzegorz Sybiga
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Polska

 • Adam Walentynowicz Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki, Polska

 • Omnikey, Niemcy
  Marc T. Hanne

 • Richard Im Forcs.INC, Korea

 • Stephan Wappler TeleTrusT, Niemcy

 • Peter Steiert Project Manager Bridge-CA, TeleTrusT, Niemcy

 • Istvan Zsolt Berta MicroSec Limited, Węgry

 • Yuri Maslov Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO, Federacja Rosyjska

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI