Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2007

Vladimir G. Matyukhin (Szef FAIT, Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Zasady tworzenia społeczeństwa informacyjnego e-Rosja

dr Grzegorz Sibiga (Pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie), Polska
Prawne zasady przyjmowania e-dokumentów i ich doręczania przez organy administracji publicznej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Alain Dechamps (Programme Manager of CEN/ISS Workshop on e-Invoices), Belgia
e-Faktura – niezbędne regulacje dla upowszechnienia w Europie

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Składanie pism w postaci elektronicznej w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego

Sylwia Kotecka (Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski), Polska
Spójność i jednoznaczność prawnego uznawania dokumentów elektronicznych

prof. Jos Dumortier (Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven), Belgia
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w rozwiązaniach dla e-administracji w Europie: stan obecny, perspektywy i problemy

Prof. Aleksandr Shelupanov (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologii Bezpieczeństwa TUSUP), Federacja Rosyjska
Polityka Agencji Oświaty w Rosji w dziedzinie kształcenia specjalistów ochrony informacji

Yuri Maslov (Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO), Federacja Rosyjska
Praktyka sądowa stosowania podpisu elektronicznego w Rosji

Robert Podpłoński (Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
e-Podpis a EURO 2012

Magdalena Marucha-Jaworska (pracownik naukowy, Uniwersytet Warszawski), Polska
Prawna wartość dowodowa dokumentu

Andrzej Ruciński (Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Nowe usługi PKI

Aleksej A. Domrachev (Kierownik Działu regulacji działalności centrów certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Współpraca transgraniczna z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Aleksandr G. Karpov (Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w transgranicznym elektronicznym obiegu dokumentów

Mikhail B. Borodovskiy (Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w systemie informacyjnym „Zamówienia publiczne – przetarg” na przykładzie przetargu elektronicznego

Piotr Stanisławczyk (Product Manager, Unizeto Technologies SA), Ałła Stoliarowa-Myć (Koordynator Regionalny, Unizeto Technologies SA), Polska
Uniwersalne rozwiązania do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

Artur Kmieciak (Adwokat, K&K Consulting), Polska
Bezpieczny dokument elektroniczny – wymagania i oczekiwania

Włodzimierz Chocianowicz (Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska), Polska
Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach informatycznych administracji publicznej – stan na koniec roku 2006

dr Jerzy Pejaś (Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny), Polska
Archiwum elektroniczne do poufnego i długookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Arbitraż i mediacja w postaci elektronicznej

Franciszek Wołowski (Kierownik Projektu, Sigillum – PWPW SA – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Zarządzanie bezpieczeństwem dokumentów tożsamości

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Biznesowy Rejestr Publiczny – wdrożenie

Sergey Puszkin (Dyrektor generalny, ООО Taxkom), Federacja Rosyjska
Organizacja elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego pomiędzy osobami prawnymi a administracja państwową

dr Przemysław Polański (pracownik naukowy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), Polska
Podpis elektroniczny w konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych

Peter Sylvester (EdelWeb), Francja
Format podpisu elektronicznego (XADES) dla francuskiej administracji

Istvan Zsolt BERTA (MicroSec Limitem – kwalifikowane centrum certyfikacji), Węgry
Długookresowa archiwizacja dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym na Węgrzech

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Doświadczenia z wykorzystania podpisu elektronicznego w szpitalu

Alexandr Kushnerov (Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster – kwalifikowane centrum certyfikacji), Ukraina
Rozwój usług, związanych z podpisem elektronicznym na Ukrainie, praktyczne doświadczenia kompanii „Арт-мастер” w świadczeniu usług, związanych z podpisem elektronicznym

Identyfikacja – Ochrona – Zastosowanie
Robert Ruettgen (Territory Manager EE Region, nCipher), Wielka Brytania

Mihaela Hasan (Prawnik, Centrum Certyfikacji, Państwowe przedsiębiorstwo Centrum Specjalnych telekomunikacji), Republika Mołdowa
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w Republice Mołdowa

Adam Walentynowicz (Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki), Polska
Wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego

Stephan Wappler, Peter Steiert (Project Manager Bridge-CA, TeleTrust), Niemcy
Znormalizowana polityka uzasadnienia zaufania – uproszczenie?

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI