Prelegenci

Prelegenci

31 stycznia 2018 | EFPE | 2008
 • dr Wojciech R. Wiewiórowski
  Doradca w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

 • prof. Jacek Pomykała
  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

 • dr Dariusz Szostek
  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Polska

 • prof. Mirosław Kutyłowski
  Politechnika Wrocławska, Polska

 • Filip Zagórski Politechnika Wrocławska, Polska

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Unizeto Technologies SA, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz Politechnika Szczecińska, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Politechnika Szczecińska, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Milan Hrdlička Monet+, Czechy

 • Bogdan Stavrev Bankservice PLC, Bułgaria

 • Jordi Buch Product Marketing Manager, Safelayer Secure Communications, Hiszpania

 • dr Mario Fabiano
  InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Robert Ruettgen Territory Manager EE Region, nCipher, Wielka Brytania

 • Marcin Odrowąż-Sypniewski Principal Sales Consultant, Oracle, Polska

 • prof. Josef Pieprzyk Macquarie University, Australia

 • Daniel Miazga Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Polska

 • Marek Dymek Wydział Informatyki, Urząd Miasta Szczecin, Polska

 • Olivier Delos Managing Partner, Sealed, Belgia

 • prof. Marian Srebrny
  Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Polska

 • dr Leif Buene
  Det Norske Veritas (DNV), Norwegia

 • Robert Podpłoński Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Krzysztof Nyczaj Kierownik Projektu, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

 • John Stienen European Commission, Directorate General for Informatics (IDABC), Belgia

 • Ałła Stoliarowa-Myć Unizeto Technologies SA, Polska

 • Prof. Jos Dumortier Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, time.lex, Belgia

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • dr Leszek Sikorski
  Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

 • Piotr Starzyk Członek Zarządu do spraw Informatyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Polska

 • Laurent Saignes Regional Business Development Manager, Oberthur Card Systems, Francja

 • Łukasz Sokół PLAY, Printhouse Manager, Polska

 • Aleksandr G. Karpov
  Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Federacja Rosyjska

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI