Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2008

Igor Zagorskiy
Usługi świadczone przez Państwowe Centrum Informacyjne Rosji

Aleksander G. Karpov
Używanie serwisów zaufanej trzeciej strony – podstawa zapewnienia zaufania w cyklu procedur handlu elektronicznego

Włodzimierz Chocianowicz
Podpis elektroniczny w ustawie i dyrektywie europejskiej – sprzeczność pojęciowa czy tylko nieporozumienie?

dr Jerzy Pejaś
Propozycja zmian pojęć związana z nowelizacją Ustawy o podpisie elektronicznym

Robert Podpłoński
Pieczątka elektroniczna – więcej szkody czy pożytku?

prof. Jos Dumortier
e-faktura w Unii Europejskiej: sytuacja obecna i kierunki rozwoju

dr Dariusz Szostek
Podpis elektroniczny w nowym projekcie Kodeksu Cywilnego

dr Wojciech R. Wiewiórowski
eID v. pl.ID. Europejskie i polskie oczekiwania i ograniczenia związane z wydawaniem dokumentów tożsamości z mikroprocesorem

Hans Graux Podpis elektroniczny oraz jego funkcja na europejskim rynku usług: potrzeby, trendy, oczekiwania

Olivier Delos
Opracowanie na temat aspektów standaryzacji podpisu elektronicznego

John Stienen
Opracowanie dotyczące wzajemnego (międzynarodowego) uznawania podpisu elektronicznego w kontekście aplikacji e-Urząd

dr Mario Fabiano
Projekt R4Egov – międzynarodowa interoperacyjność i uznawanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

dr Leif Buene
Urząd Walidacji w transgranicznym uznawaniu podpisu elektronicznego

Ałła Stoliarowa-Myć
eNotarius – Urząd Walidacji

prof. Jacek Pomykała
Bezpieczeństwo podpisu cyfrowego

prof. Josef Pieprzyk
Cryptographic Hashing on Crossroads

prof. Mirosław Kutyłowski
Podstępna kryptografia na „bezpiecznych” urządzeniach

Filip Zagórski
Systemy End-to-End E-voting

prof. Marian Srebrny
Rozproszone generowanie parametrów i kluczy bez centrali obdarzonej zaufaniem

Andrzej Ruciński
Certyfikaty atrybutów

Laurent Saignes
Zabezpieczenie tożsamości elektronicznej. Przegląd dostępnych technologii i rozwiązań zabezpieczających tożsamość elektroniczną.

Piotr Starzyk
Doświadczenia wdrażania podpisu elektronicznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Andrzej Ruciński
Certyfikat przez internet

Krzysztof Nyczaj
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w projektach realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Daniel Miazga
Praktyczne wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w kontekście realizacji projektu eUrząd Wojewódzki

Marek Dymek
Usługi elektroniczne dla mieszkańców na przykładzie Urzędu Miasta Szczecin

dr Leszek Sikorski
Wytyczne dla przekazywania medycznych danych osobowych w międzynarodowych aplikacjach z uwzględnieniem dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych

Łukasz Sokół
Przejście od faktury papierowej do faktury elektronicznej na przykładzie wdrożenia

Robert Ruettgen
Bezpieczeństwo i ochrona danych

Jordi Buch
TrustedX: Platforma usług zaufanych

Marcin Odrowąż-Sypniewski
Oracle Information Rights Management – zabezpieczanie dokumentów elektronicznych

Bogdan Stavrev
B-Trust PKI

B-Trust PKI
Wprowadzenie do obiegu certyfikatów kwalifikowanych w instytucji lub firmie

Sergey W. Telelyushkin
Sieć zaufanych centrów certyfikacji dla Urzędów Skarbowych na poziomie Federacji Rosyjskiej

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI