Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2009

dr Dariusz Szostek
Koncepcja liberalizacji formy elektronicznej w polskim prawie

Mateusz Kamiński Artykuł 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym (zasada równoważności) w orzecznictwie sądów administracyjnych

mec. Robert Podpłoński
Nowa Ustawa o podpisach elektronicznych – więcej szkody, czy pożytku?

Wiesław Paluszyński, Andrzej Dunalewicz Podpis elektroniczny – niezbędny element, czy hamulec rozwoju usług elektronicznych?

Wojciech R. Wiewiórowski Profil zaufany ePUAP. Nowa metoda identyfikacji użytkownika systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Hans Graux Europejskie usługi weryfikujące podpis elektroniczny – funkcjonujące modele oraz perspektywy na przyszłość

Aleksandr G. Karpov Rosyjskie Centra Certyfikacji. Statystyka, analityka, tendencje

Gérard Galler Dokument Komisji Wspólnot Europejskich na temat rodzajów podpisów elektronicznych i interoperacyjności “Action Plan on e-signatures and e-identification to facilitate the provision of cross-border public services in the Single Market”

Bauck Sverre ISO 15489 (zarządzanie dokumentami) w Zamówieniach Publicznych

Christos Tsiakaliaris Dostęp do usług eGovernment: Potrzeba stworzenia platformy uwierzytelniającej

dr inż. Jerzy Krawiec
Znaczenie podpisu elektronicznego w działalności normalizacyjnej

Aleksander Donos Współdziałanie PKI z systemami biometrycznymi w trakcie tworzenia Krajowych systemów globalnego uwierzytelnienia oraz zastosowania podpisu elektronicznego podczas świadczenia usług elektronicznych

Franciszek Wołowski Współdziałanie metod biometrycznych i kryptografii w zarządzaniu bezpieczeństwem dokumentów tożsamości

Bartosz Nakielski Listy TSL a transgraniczność podpisu elektronicznego

dr Jerzy Pejaś, Włodzimierz Chocianowicz
Wymiana funkcji skrótu SHA-1

Stefan Engel-Flechsig, Nick Pope Projekt CEN dotyczący e-faktur „eInvoice-gateway-project”

Andrzej Ruciński Rola Krajowego Rejestru Identyfikatorów Obiektów (KRIO) w infrastrukturze PKI w procesie automatyzacji procesu akceptacji dokumentów elektronicznych w obrocie publicznym

Bartłomiej Prystupa Wykorzystania podpisu elektronicznego oraz Elektronicznego Urzędu Podawczego w komunikacji z ZUS

Marcin Patoczka Dostępność aplikacji podpisu elektronicznego przy korzystaniu z usług podmiotów realizujących zadania publiczne

Paweł Stachurski BILIX – elektroniczny sposób zarządzania rachunkami

Jan Wojciechowski Zastosowanie kwalifikowanej usługi „poświadczenie odbioru i przedłożenia” w praktycznej realizacji Elektronicznych Urzędów Podawczych

Witold Jarzynka, Mateusz Hojda Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemie e-Deklaracje – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju

prof. Jacek Pomykała
Podpis cyfrowy-możliwości i ograniczenia

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI