Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2011

dr Wojciech R. Wiewiórowski
Odźwierny rejestrów publicznych. Problem uwierzytelnienia urzędnika publicznego przy współdzieleniu zasobów infrastruktury informacyjnej Państwa.

dr Dariusz Szostek
Elektroniczna forma pisemna – zagrożenie dla kwalifikowanego podpisu?

Igor Zagorski
Infrastruktura e-administracji Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do nowej Ustawy o podpisie elektronicznym.

Robert Podpłoński E-faktura, podpisywać czy nie?

dr Jerzy Pejaś
Rynkowe skutki neutralności technologicznej prawa.

Vassilia Ofranou EUReID: Korzyści z paneuropejskiej sieci praktyków eID.

Henri Delahaie Zarządzanie tożsamością i usługami cyfrowymi. Kształtowanie rynków i ofert powiązanych na rok 2015.

András Barsi Podpisy elektroniczne w pracy węgierskich sądowych organów wykonawczych.
E-podpis w ramach projektu PEPPOL, Koncepcja, wdrożenie, integracja, piloty.

dr Ken Moyle
Wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii inaugurujące blok tematyczny poświęcony technologii.

Dominique Lescribaa Aktualizacja standardów CEN/TC224 w zakresie identyfikacji osobistej oraz podpisu elektronicznego.

dr inż. Jerzy Krawiec
Podpis elektroniczny w działalności normalizacyjnej – 2 lata doświadczeń.

Paweł Krawczyk Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość elektronicznych metod uwierzytelniania w Europie. Perspektywa pragmatyczna.

Michał Tabor Podpis elektroniczny jako usługa. Nowe wyzwania i możliwości zawarte w modelu PKI 2.0.

Volker Reible Transgraniczne uwierzytelnianie – projekt STORK.

Edgar Krassowski, Matthias Matuschka Wprowadzenie oraz użycie nowego niemieckiego dokumentu identyfikacyjnego eID.

John Stienen UE: Zaufane listy oraz wspólne wymogi dotyczące formatów podpisu – dwa duże kroki w kierunku interoperacyjności.

Gérard Galler Rewizja unijnej dyrektywy dotyczącej podpisu elektronicznego.

dr. István Zsolt Berta
Zarządzanie migracją SHA-2 – Wymiana kryptograficznych podstaw PKI.

Piotr Popis, Włodzimierz Chocianowicz pl.ID – być albo nie być zgodnym z normami Unii Europejskiej.

Sergey Kirushkin Moc prawna oraz bezpieczeństwo transgranicznego obiegu dokumentów. Rosja: Rozwiązujemy problemy w ramach nowych regulacji prawnych.

Veselov Mikhail Aspekty stosowania podpisu elektronicznego w społeczności notariuszy Federacji Rosyjskiej.

Peter Lipp Zracjonalizowane ramy standaryzacyjne CEN /ETSI w zakresie podpisu elektronicznego.

Nadezhda Patrykhalina Stan i perspektywy rynku usług PKI w Republice Białoruś.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI