Prelegenci 2012

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2012 > Prelegenci 2012

Prelegenci 2012

31 stycznia 2018 | EFPE | 2012
 • András Attila Barsi Dyrektor Handlowy, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry

  Obecnie pełni funkcję dyrektora handlowego w Microsec Ltd., węgierskim kwalifikowanym centrum certyfikacji e-Szigno. Stanowisko dyrektora objął w 2007 roku i w ciągu ostatnich czterech lat był odpowiedzialny za projekty związane z rozwiązaniami biznesowymi oferowanymi przez e-Szigno. András był wcześniej Partnerem firmy konsultingowej, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie projektami. András jest z wykształcenia ekonomistą. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, a także tytuł magistra Paryskiej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Część studiów odbył również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka w Budapeszcie. Uważa się zarówno za marzyciela jak i sprawcę.

 • Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
  Od 1999 do 2007 r. dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego. W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  W grudniu 2007 r. doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

 • Sebastian Christow Dyrektor, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 r. w ramach CAF – kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009-2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pomysłodawca partnerstwa Polski na targach CeBIT. Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej.
  Motto: „Szybkość działania na rzecz sprawnej administracji i efektywnego Państwa”
  Strategia departamentu: 3U – Ułatwić, Uprościć, Usprawnić.

 • Piotr Ciepiela Menedżer, Dział Doradztwa Informatycznego, Ernst & Young Business Advisory,Polska

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury klucza publicznego oraz architekturą, zarządzaniem i analizą bezpieczeństwa systemów informatycznych i systemów kontroli przemysłowej Posiada certyfikaty: CISM, CISSP, CISA, SABSA Chartered Foundation, CSSA, CEH, PRINCE2 Practitioner, CompTIA Security+, TOGAF 8 Practitioner oraz ITIL Service Manager / ITIL EXPERT.

 • prof. Jos Dumortier
  Prawnik, członek Brukselskiej Izby Prawniczej i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Prawa i ICT (www.icri.be) w K.U. Leuven, Belgia

  Absolwent prawa uniwersytetu K.U. Leuven (1973). Po studiach podyplomowych (Centre Européen Universitaire, 1974) i Heidelbergu (DAAD, 1975), stał się pracownikiem naukowym w K.U. Leuven. W 1981 roku ukończył doktorat z zakresu konfliktów międzynarodowych. Prof. Dumortier regularnie pracuje jako ekspert dla flamandzkiego oraz belgijskiego rządu federalnego, Komisji Europejskiej i kilku krajowych i międzynarodowych organizacji w kwestiach odnoszących się do prawa i informatyki. Jego doświadczenie obejmuje zagadnienia dotyczące ochrony danych, e-administracji, podpisów elektronicznych i obsługi prawnej koncepcji biznesowej re-engineering.
  Języki: niderlandzki, francuski, angielski, niemiecki

 • Gérard Galler Generalna Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska, Belgia

  Gérard Galler studiował elektrotechnikę na Uniwersytecie w Brukseli. Karierę w branży IT rozpoczął zarządzając projektami w tym między innymi projektem stworzenia oprogramowania na potrzeby budowy europejskiej rakiety Ariane V oraz innych statków kosmicznych, był także odpowiedzialny za projekty związane z płatnościami elektronicznych przez Internet oraz projektami w zakresie zarządzania ruchem drogowym. Pracę w Komisji Europejskiej rozpoczął w 1998 roku prowadząc działania badawcze związane z kartami elektronicznymi w ramach ramowego programu UE na rzecz badań. Na początku 2000 r. zajmował się inicjatywą stworzenia polityki kart elektronicznych – eEurope Smartcards mającą na celu wsparcie i rozwój ogólnoeuropejskiego programu wdrażania kart z mikroprocesorem. W latach 2003 – 2006 zajmował stanowisko naukowego doradcy z ramienia Delegacji Komisji Europejskiej w Gruzji i Armenii, gdzie zajmował się również pomocą UE. W ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Społeczeństwa Informacyjnego jest obecnie odpowiedzialny dalsze prace oraz zmiany dotyczące unijnej dyrektywy o podpisach elektronicznych.

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

  Jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach prawnych branży IT pracującym w kancelarii time.lex w Brukseli (www.timelex.eu). Ukończył studia prawnicze w 2002 roku a także studia magisterskie uzupełniające z zakresu technologii informacyjnych w 2003 roku. Później dołączył do Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (www.icri.be), gdzie zajmował się badaniami podstawowych zagadnień związanych z prawem IT, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie e-tożsamością w ramach europejskiego projektu European ModinisIDM Study. W maju 2005 roku dołączył do działu prawnego kancelarii Lawfort z siedzibą w Brukseli, gdzie kontynuował swój udział w wielu badaniach na poziomie europejskim. Jego badania polegają głównie na gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat prawa IT publikowanych w raportach międzynarodowych oraz formułowaniu zaleceń kierunków rozwoju w tej dziedzinie. W lipcu 2007 roku był jednym z współzałożycieli firmy prawniczej time.lex, gdzie obecnie jest partnerem oraz radcą prawnym.

 • Miroslav Hladky Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Vortal Connecting Business, Czechy

  Miroslav Hladký posiada ponad dwudziestoletnią praktykę pracy na stanowiskach menedżerskich dla takich firm jak: Siemens, JVC Professional, WorldCom, Tarkett czy Masonite. Był odpowiedzialny m.in. za budowę sieci dystrybucyjnej JVC Professional w Europie Środkowej i Wschodniej. W firmie Masonite, która jest światowym producentem drzwi, zajmował stanowisko prezesa polskiego oddziału i odpowiadał za produkcję i dystrybucję wyrobów firmy w Europie Środkowej, Turcji i Izraelu. Przez ostatnie dwa lata zajmował się nawiązywaniem kontaktów z klientami zagranicznymi AGMO. Obecnie Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju na Europę w Vortal Connecting Business.

 • Lesli Hommik Kierownik grupy roboczej e-identyfikacji i e-podpisu, e-CODEX, Estonia

  Ukończyła studia na Uniwersytecie w Tartu, kierunek Prawo w 2010 roku. Od początku 2009 roku pracowała dla Ministerstwa Sprawiedliwości Estonii jako analityk biznesu i menedżer projektu w Departamencie Administracji Sądowej w dziale systemów informatycznych i procedur roboczych. W listopadzie 2010 rozpoczęła pracę w Centrum rejestrów i systemów informatycznych jako kierownik projektu na Wydziale Zarządzania i Wdrożenia systemów informatycznych. W projekcie e-CODEX od początku pracuje jako kierownik grupy roboczej e-identyfikacji i e-podpisu.

 • Dr inż. Wacław Iszkowski
  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji , Polska

  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 1993 roku. Członek Rady Informatyzacji w MAiC, Komitetu Informatyki PAN oraz Członek Grupy Doradczej Komisji Europejskiej ISTAG [Information Society Technologies Advisory Group]. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1972-1991). Konsultant firmy Oracle z Wiednia, organizując obecność Oracle’a w Polsce (1990). Dyrektor ds. marketingu w Digital Equipment Polska (1991-1994). Własna firma konsultingowa „Iszkowski&ska” (1994-1999). Wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny firmy 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne (1995–1996). Business development & marketing manager w EDS Poland (1997–1999). Doradca ds. Strategii w TP.Internet (1999-2005). Organizator Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003). Redaktor i współautor raportów dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce. Był członkiem Rady Informatyki (potem Teleinformatyki) przy prezesie Rady Ministrów oraz wielokrotnie ekspertem delegacji rządowych na konferencjach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planu eEurope 2005. Członek Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP (2004-2006). Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji dotyczących programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dwukrotny laureat nagrody Info-Star w kategorii propagowanie informatyki. W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony dla Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Sergiej Kiriuszkin Doradca Dyrektora Generalnego Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Doradca dyrektora generalnego Gazinformserwis (www.gaz-is.ru), od 2005 roku – zastępca przewodniczącego komitetu programowego corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania kluczy publicznych „PKI-Forum, Rosja” (www.pki-forum.ru). Specjalista ds. współczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych technologii w grupie roboczej Szanghajskiej Organizacji Współpracy (www.infoshos.ru).

 • Filip Kolasiński Konsultant, Dział Doradztwa Informatycznego, Ernst & Young Business Advisory,Polska

  W dziale Doradztwa Informatycznego odpowiedzialny jest za przeprowadzanie projektów akredytacyjnych według standardu WebTrust. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym architekturze bezpieczeństwa informacji, jak i w obszarze bezpieczeństwa systemów kontroli przemysłowej.

 • Władimir Kustow Dyrektor Generalny, Centrum Certyfikacji Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Profesor. Od 2011 – Dyrektor Centrum Certyfikacji Gazinformservis. Od 2000 roku zarządzał szeregiem prac wdrażających PKI w Ministerstwie Transportu Rosji, które doprowadziło do utworzenia 18 Centrów Certyfikacji. Od 2005 roku do 2012 Zastępca Dyrektora Generalnego „Gazinformserwis” – wiodącego integratora bezpieczeństwa w firmie Gazprom. Uczestniczył w projektowaniu i rozwoju systemu centrów certyfikacji dla firm z grupy Gazprom – liczącej ponad 35 centrów certyfikacji. W chwili obecnej Gazinformserwis zapewnia obsługę serwisową systemu centrów certyfikacji dla firmy Gazprom. Obsługuje dostawców zamówień publicznych biorących udział w elektronicznych przetargach w Rosji, zapewnia certyfikaty klucza publicznego podpisu elektronicznego dla kilku systemów korporacyjnych elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej sprawozdawczości. Wladimir Nikołajewicz aktywnie pracuje w trzech radach doktorantów. Wykłada na stanowisku Profesora na katedrze “Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji” na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu.

 • Sylvie Lacroix CISA, Dyrektor Zarządzający, SEALED, Belgia

  Sylvie jest konsultantem z ponad 18 letnim doświadczeniem dot. e-bezpieczeństwa i e-rozwiązań. Posiada dyplom magistra Polytechnique Ecole w Louvain. Sylvie nabyła duże doświadczenie w reprezentacji biznesowej i zarządzaniu bezpieczeństwem, kryptografii i PKI, poprzez tworzenie Belgacom (a następnie Certipost) E-Trust Services (elektroniczna certyfikacja tożsamości i usługi znakowania czasem) oraz realizację dużych projektów w zakresie e-bezpieczeństwa w Europie, takich jak karty eID i e-paszportów, projektów PKI, jak również kilku europejskich badań w zakresie podpisu elektronicznego, takie jak CROBIES, które były kamieniem milowym do Europejskiej Decyzji w sprawie zaufanej listy dla Nadzorowanych/Akredytowanych CSP. Przez 12 lat pracowała, przede wszystkim, w projektach dla e-administracji w takich organizacjach jak Komisja Europejska, rządy europejskie i duże przedsiębiorstwa.

 • Ondřej Málek Sales Manager, Software 602, Czechy

  Specjalista w dziedzinie dokumentów elektronicznych i procesów. Ondřej jest odpowiedzialny za współpracę z centrami certyfikacji w całej UE, w tym za tworzenie nowych modeli biznesowych i źródeł finansowania dla nich, ze szczególnym naciskiem na smartfony i tablety. Pracuje jako starszy konsultant w Software602. Jest to czeski producent oprogramowania, który jest regionalnym liderem w zakresie zaufanych dokumentów elektronicznych i e-administracji. Ondřej jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Jego technologiczne podejście i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem pracy w małych i średnich finansowych przedsiębiorstwach na stanowisku Manager ds. Zarzadzania relacjami z klientem oraz na stanowisku Menedżera ds. Bliskiego Wschodu i USA dla branży urządzeń produkujących opakowania.

 • Leszek Maśniak Executive Partner, Gartner Inc., Polska

  Kieruje w Polsce programami doradczymi Gartner adresowanymi do szefów informatyki i członków zarządów odpowiedzialnych za technologię. Jest doświadczonym managerem, kierował działami IT i dużymi projektami z różnych dziedzin – zarządzania infrastrukturą, Business Intelligence, ITIL, modeli finansowych, TCO oraz reorganizacji IT.
  Przez wiele lat był managerem IT w Agora SA, a później także trenerem, prezenterem i doradcą dużych organizacji w Polsce i za granicą. Jest absolwentem Excecutive MBA New York University Stern School of Business, London School of Economics and Political Science oraz HEC Paris.

 • Jon Ølnes Starszy Konsultant UniBridge, Norwegia

  Jest absolwentem Wydziału nauk informatycznych na Uniwersytecie w Oslo. Jest starszym konsultantem w UniBridge. Poprzednio pracował na stanowisku starszego doradcy w Difi (Agencja Public Management i e-administracji) w Norweskim Krajowym Programie e-ID Infrastruktury w sektorze publicznym. Dodatkowo, ma 20-letnie doświadczenie zastosowania projektów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, sieci i systemów rozpowszechnianych w NR (Norweskie Centrum Komputerowe) i DNV (Det Norske Veritas). Od 2008 roku był jednym z głównych ekspertów ds. e-podpisu, interoperacyjnych rozwiązań w projekcie PEPPOL (Pan-European Public Procurement on-line, projekt na dużą skalę w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji w UE).

 • dr Jerzy Pejaś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

  Adiunkt na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Zespołu Ochrony Informacji, specjalista w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i usług PKI, metod kryptografii stosowanej, kontroli dostępu do informacji wrażliwej, systemów uwierzytelniania i autoryzacji oraz technicznych i prawnych problemów podpisu elektronicznego.

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji,Polska

  Radca prawny w Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. kwalifikowanego podmiotu świadczące-go usługi certyfikacyjne, współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, prelegent wielu konferencji poświęconych informatyce i podpisowi elektronicznemu, autor szeregu publikacji nt. podpisu elektronicznego, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”.

 • Volker Reible Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę, T-Systems, Niemcy

  Volker Reible dołączył do grupy Deutsche Telekom w 1989 roku jako Senior Project Manager, gdzie był odpowiedzialny za kierowanie krajowymi i europejskimi projektami badawczo rozwojowymi w ramach partnerstwa z Berkom. Od sierpnia 2000 do stycznia 2003 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Berkom. Później był odpowiedzialny za działania innowacyjne T-Systems. Obecnie pracuje jako Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę. Od 2008 r. Pan Volker Reible koncentruje swoją działalność na zagadnieniach związanych z tożsamością elektroniczną, a także pracuje w wielu projektach dotyczących wprowadzenia nowego niemieckiego elektronicznego dowodu tożsamości w ramach eID. Europejski aspekt projektu związany jest z działaniami STORK, gdzie Pan Volker Reible jest członkiem zarządu, a także odpowiada za niemiecką część projektu oraz jest liderem pilotażowego wdrożenia.

 • Andrzej Ruciński Członek zarządu ds. Technologicznych, Unizeto Technologies SA, Polska

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. kart identyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy). Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

 • Peter Rybár Rozwój i standaryzacja podpisu elektronicznego, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Słowacja

  Peter Rybár studiował inżynierię systemów informatycznych na Wydziale Zarządzania Nauki i Informatyki. W 1998 roku ukończył studia i rozpoczął karierę w branży IT poprzez zarządzanie kilkoma projektami, takich jak oprogramowanie dla dokumentu i ochrony komunikacji. Jest autorem kilku bibliotek kryptograficznych, wykorzystywanych w aplikacjach PKI, takich jak QES tworzenie i weryfikacja, CA dla urządzeń mobilnych. Jest również autorem ELPI i LockIt darmowych aplikacji do szyfrowania i tworzenia podpisu. Od 2005 roku jest odpowiedzialny za normalizację i koordynację użycia podpisu elektronicznego w projektach krajowych i międzynarodowych w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej Słowacji (SUTN) oraz międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych (ISO, CEN i ETSI) w zakresie podpisu elektronicznego i infrastruktury.

 • dr Dariusz Szostek
  Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

  Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do opracowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, współpracownik Centrum Badań nad Komunikacją Elektroniczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, autor wielu publikacji (w tym zagranicznych) i ekspertyz z zakresu obrotu elektronicznego, w tym dotyczących podpisu elektronicznego.

 • Diogo Silva Palhinha Starszy Konsultant ds. Rozwoju na Rynkach Międzynarodowych, Vortal Connecting Business, Portugalia

  Ukończył Komunikację w Biznesie na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie w Portugalii. Od 2006 do 2009 roku pracował jako konsultant do spraw zamówień w sektorze prywatnym (econstroi – budowa platform sprzedażowych) oraz w administracji publicznej (na szczeblach: lokalnym, centralnymi w pozostałych jednostkach administracji publicznej ) zarówno dla sprzedawców jak i dostawców. W 2010 roku objął stanowisko Starszego Konsultanta ds. zamówień. Był odpowiedzialny za zarządzanie platformą sprzedażową e-zdrowie – VortalHealth- w sektorach: publicznym i prywatnym. Od 2011 Starszy Konsultant do spraw Rozwoju na Rynkach Międzynarodowych w szczególności w sektorze publicznym e-zamówienia.

 • Alfonso TornatoreWice-dyrektor sprzedaży międzynarodowej, BIT4ID, Włochy

  Alfonso Tornatore dołączył do Bit4id jako dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej w styczniu 2009. Zanim rozpoczął pracę w Bit4id, wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań powiązanych z silnym uwierzytelnianiem podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych, prawie 2 lata współpracował z firmą SCM Microsystems GmbH; Spółka SCM Microsystems GmbH oferuje produkty związane z bezpiecznym dostępem oraz bezpieczną wymianą dokumentów, gdzie Alfonso Tornatore zajmował się szeroko pojętym rozwojem firmy oraz działaniami związanymi ze sprzedażą w regionie Morza Śródziemnego. Wcześniej, w latach 2002 do 2007, pracował w Incard, należącym do ST Microelectronics, producenta specjalistycznych półprzewodników wykorzystywanych w branży kart elektronicznych. Przez kilka lat pracy w sektorze kart elektronicznych zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą oraz zarządzaniem, w tym stanowisko account managera w Telenor GSM Telecommunication Group oraz innych głównych operatorach telekomunikacyjnych. Od 2000 do 2002 Alfonso Tornatore pracował również w dziale wsparcia technicznego sprzedaży i obsługi klienta w firmie Agusta-Westland. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu i ukończył wiele kursów biznesowych oraz zarządzania sprzedażą w różnych europejskich uniwersytetach.

 • Michał Tabor Dyrektor operacyjny, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., Polska

  Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz certyfikatu CISSP. Ekspert z zakresu podpisu elektronicznego, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  W latach 2002-2006 kierownik Centrum Certyfikacji Signet TP Internet, był odpowiedzialny za przygotowanie centrum do świadczenia kwalifikowanych usług certyfikacyjnych i certyfikację WebTrust. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego.
  Architekt mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemów administracji publicznej w ePUAP, autor technicznego rozwiązania uwierzytelniania deklaracji PIT przyjmowanych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pomysłodawca mechanizmów podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Twórca koncepcji PKI 2.0 – modelu usługowego dla podpisu elektronicznego.

 • Vincent Tilman Starszy Doradca do Spraw Unii Europejskiej, Eurochambres, Belgia

  Jest starszym doradcą w Eurochambres, w Stowarzyszeniu Europejskich Izb Handlowych i Przemysłu, które reprezentuje ponad 18 milionów członków przedsiębiorstw w Europie, gdzie jest odpowiedzialny za Technologie informatyczne i rynek wewnętrzny. Od 2006 roku jest również Dyrektorem zarządzającym ChamberSign, europejskim stowarzyszeniu promującym podpis elektroniczny. W 2011 roku współtworzył stowarzyszenia Cyfrowego zaufania i zgodności w Europie (DTCE) i jest członkiem zarządu stowarzyszenia. Vincent był wcześniej badaczem w Centrum Badań ds. IT i Prawa (CRID), gdzie prowadził badania w zakresie prawa technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem samoregulacji kwestii Internetu, takich jak kodeksy postępowania, zgodności i Alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Pan Tilman posiada wyższe wykształcenie prawnicze i stopień magistra w zakresie komunikacji i technologii informatycznych, prawa i zarządzania. Również specjalizuje się w negocjacjach i pośrednictwie. W 2004 roku został akredytowany jako pośrednik Centrum Efektywnego Rozwiązywania Konfliktów (CEDR).

 • Michail Weselow Kierownik Centrum certyfikacji Notariatu Rosji, Fundacja „Centrum innowacji i technologii informacyjnych”, Rosja

  Mikhail Veselov jest absolwentem Matematyki Stosowanej Wojskowej Akademii Wojsk rakietowych im. Piotra Wielkiego o znaczeniu strategicznym na kierunku. W latach 2007-2010 założyciel oraz kierownik centrum certyfikacji władzy wykonawczej Moskwy „Moskwa elektroniczna”. W roku 2010 dołączył do Fundacji Centrum Innowacji i Technologii Informacyjnych Federalnej Izby Notarialnej, gdzie stworzył centrum certyfikacji notariuszy w Rosji, którym obecnie zarządza. Mikhail Veselov zaangażowany jest w organizację projektu związanego z obiegiem dokumentów elektronicznych między organami publicznymi a notariuszami. Prowadzi wykłady na temat stosowania podpisu elektronicznego na szkoleniach dla notariuszy.

 • Lech Wendołowski Lech Wendołowski – Prezes Zarządu, Soldea sp. j., Polska

  Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk zamówień publicznych, współtwórca pierwszej całkowicie polskiej platformy przetargowej, dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Zgromadził wyjątkową wiedzę o procedurach elektronicznych w zamówieniach publicznych, prowadzi zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Łódzkim w ramach podyplomowego studium „Zamówienia Publiczne” pod patronatem Prezesa UZP oraz w Wyższej Szkole Bankowej z Poznania. Członek zespołu badawczego wspólnego projektu UZP – UŁ „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 • dr Wojciech Wiewiórowski
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska

  Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
  Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”.
  Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
  Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI