Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2012

dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO, Polska
Nowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia dot. elektronicznej identyfikacji i usług zaufanych dla transakcji elektronicznych na jednolitym rynku – spotkanie prasowe z Constantijn van Oranje-Nassau członkiem gabinetu Neelie Kroes oraz Ryan Heath rzecznikiem prasowym Neelie Kroes (przekaz z Brukseli)

Robert Podpłoński, KIR SA, Polska
Działanie w zaufaniu do dokumentu elektronicznego

Hans Graux, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia
Rozwój wewnątrz Europejskiego systemu prawnego dla podpisu elektronicznego

dr inż. Wacław Iszkowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska
„IDbook – wirtualna identyfikacja obywatela”

András Attila Barsi, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry
Niełatwa rzeczywistość: 13 lat europejskiego PKI – marzenia, sukcesy, porażki, wzloty i upadki – prawdziwe dane z perspektywy Europy Centralnej

Sebastian Christow, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Polska
Polskie usługi certyfikacyjne a nowelizacja wspólnotowych ram prawnych e-podpisu

Jon Ølnes, PEPPOL, Norwegia
PEPPOL – serwisy walidacji dla interoperacyjności podpisu elektronicznego

Lesli Hommik, Centrum Rejestracji i Systemów Informacyjnych, Estonia
Podpisy elektroniczne w e-CODEX,

dr Dariusz Szostek, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
Doręczenie sądowych pism elektronicznych jako element informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Peter Rybar, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Słowacja
Podpis elektroniczny – prosty, długoterminowy, bezpieczny zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej 2011/130/EU

Alfonso Tornatore, BIT4ID, Włochy
Nowe scenariusze dla podpisu elektronicznego: podpis o każdej porze i wszędzie

Málek Ondřej, Software 602, Czechy
Narzędzia aplikacji mobilnych dla weryfikacji certyfikatów, podpisu form elektronicznych i PDF dla systemów operacyjnych iOS i Android

Sylvie Lacroix, Sealed, Belgia
Przegląd ewolucji standardów podpisu elektronicznego jako wsparcia dla nowych europejskich ram prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nadzoru / akredytacji / certyfikacji e-podpisu produktów i usług

Vincent Tilman, Eurochambres, Belgia
Rola Zaufanych list (TSL) i modeli akredytacji w przełamaniu braku zaufania do transgranicznego e-podpisu

Gerard Galler, Generalna Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska, Belgia
Propozycje Komisji Europejskiej do Rozporządzenia w sprawie elektronicznej identyfikacji i usług zaufanych dla transakcji elektronicznych w ramach jednolitego rynku

Władimir Kustov, Centrum Certyfikacji Gazinformserwis, Rosja
Sergiej Kiriuszkin, Gazinformserwis, Rosja
Web 3.0 – Trusted Web. Inicjatywa Rosji i jej omówienie w międzynarodowych organizacjach

prof. Jos Dumortier, członek Brukselskiej Izby Prawniczej i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Prawa i ICT, Belgia
Przegląd europejskich ram w zakresie podpisu elektronicznego

Piotr Ciepiela, Ernst & Young Business Advisory, Polska,
Filip Kolasiński, Ernst & Young Business Advisory, Polska
Zarządzanie PKI w organizacji – najczęstsze problemy i ich rozwiązania w oparciu o WebTrust 2.0

Michał Tabor, Trusted Information Consulting Sp. z o.o, Polska
Przekraczanie ograniczeń podpisów elektronicznych

Andrzej Ruciński, Unizeto Technologies SA, Polska
Nowe regulacje UE a modele biznesowe dotyczące zaufanych e-usług.

Lech Wendołowski, Soldea sp. j., Polska
Доверие к электронному документу в процедурах государственных закупок – правила и практика

Michail Weselow, „Centrum innowacji i technologii informacyjnych”, Rosja
Praktyczne wykorzystanie podpisu elektronicznego w notarialnej społeczności Rosji

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI