Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2013 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2013

Trzynasta edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2013) dobiegła końca.

W dniach 5-7 czerwca 2013 roku w Międzyzdrojach odbyła się trzynasta edycja corocznego Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2013). Głównym tematem tegorocznej konferencji były „Zaufane usługi elektroniczne na międzynarodowym rynku cyfrowym”.

W EFPE 2013 – największej Europejskiej konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu i problematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) – wzięło udział 130 uczestników z 21 krajów. Wśród nich znajdowali się przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Komitetu Technicznego Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (TC ETSI), organów i agencji rządowych, producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego, a także centrów certyfikacyjnych świadczących usługi w zakresie podpisu elektronicznego.

W tym roku konferencja EFPE objęta została honorowym patronatem: Ministra Gospodarki – Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boni, Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Konferencję można uznać za niezwykle udaną, a jej uczestnicy wynieśli z niej wiele interesujących informacji. Wykłady i prezentacje budziły żywe dyskusje z udziałem ekspertów w dziedzinie PKI. Pod wpływem tych dyskusji międzynarodowe grono uczestników konferencji podjęło decyzję o zredagowaniu deklaracji końcowej EFPE 2013 dotyczącej nowych unijnych ram prawnych dla zaufanych usług. Deklaracja ta ma odzwierciedlać ich nadzieje i oczekiwania związane z Rozporządzeniem UE. Adresatami deklaracji końcowej mają być, między innymi, przedstawiciele rządów odpowiedzialni za opracowywanie aktów normatywnych wspierających jednolity rynek cyfrowy i ogólnoeuropejską przestrzeń zaufania.

Mamy nadzieję, że dokument ten pomoże nam osiągać jeszcze lepsze wyniki i wyciągać trafniejsze wnioski, które staną się siłą napędową działań podejmowanych przez Komisję Europejską, przekładając się na realizację celów legislacyjnych i biznesowych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączoną deklaracją końcową EFPE 2013 dotycząca nowych unijnych ram prawnych dla usług zaufania.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI