Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2014 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2014

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie w Polsce przez Unizeto Technologies SA i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zgodnie z przyjętą misją EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego wymieniane są doświadczenia i poglądy wśród prelegentów i uczestników z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i całego świata.  Dlatego wszystkie wystąpienia podczas EFPE są równolegle tłumaczone na oficjalne języki konferencji to jest: angielski, polski oraz rosyjski.

TEMAT GŁÓWNY EFPE 2014:
ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I USŁUG ZAUFANIA EIDAS (ELECTRONIC IDENTIFICATION AUTHENTICATION SIGNATURE) – NOWE MOŻLIWOŚCI I SZANSE DLA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ.

Jest to już XIV edycja konferencji, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca br. pod patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki RP wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Sprawiedliwości RP Jacka Biernackiego, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL), Sejmu RP – Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Tegorocznej edycji EFPE towarzyszą szczególne wydarzenia dla tworzącego się Jednolitego Rynku Cyfrowego będącego głównym filarem Agendy Cyfrowej dla Europy. Zakończyły się bowiem prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady – eIDAS, które dotyczy identyfikacji elektronicznej i elektronicznych usług zaufania.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca br. i otworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej. Do nowej regulacji i związanych z nią aktów wykonawczych dostosowywane będą uregulowania krajowe państw członkowskich. Zastąpi ona od lipca 2016 r. wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych i wpłynie na wszystkie akty odnoszące się do tych ustaw. Będzie też rodziła skutki dla usługodawców oraz sektora publicznego, ponieważ w systemach informatycznych administracji publicznej od połowy 2018r. wystąpi konieczność uznawania zagranicznych środków elektronicznej identyfikacji. Niezbędne będą więc znaczące zmiany prawne, organizacyjne i techniczne, co będzie przedmiotem obrad konferencji.

 

RADA PROGRAMOWA

 
 

Third Column
Third Column
Third Column

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI