Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2015 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2015

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym: podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie w Polsce przez Unizeto Technologies SA i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zgodnie z przyjętą misją, EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego prelegenci i uczestnicy z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i innych części świata wymieniają się doświadczeniami i poglądami. Z tego względu wszystkie wystąpienia podczas EFPE są tłumaczone równolegle na oficjalne języki konferencji: angielski, polski oraz rosyjski.

– W naszej ocenie kluczowa jest wymiana doświadczeń oraz dialog pomiędzy administracją publiczną i przedstawicielami biznesu, który powinien doprowadzić do wypracowania dobrych praktyk wdrażania i świadczenia usług zaufania – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE.

Każda edycja konferencji skupia się wokół jednego motywu przewodniego. Temat główny tegorocznej odsłony EFPE brzmi:

 NOWY PORZĄDEK PRAWNY I TECHNOLOGICZNY W MIĘDZYNARODOWEJ GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: ROZPORZĄDZENIE EIDAS – OD PODPISU ELEKTRONICZNEGO DO USŁUG ZAUFANIA.

Omówione zostaną zagadnienia związane z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Weszło ono w życie 23 lipca 2014 i otworzyło nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej.

Obecna edycja jest szczególna z dwóch względów. Po pierwsze, w tym roku odbywa się jej 15. edycja. Poza tym, po raz pierwszy wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Azji.

W przeddzień rozpoczęcia konferencji EFPE, w Berlinie ma miejsce CA-Day (9.06.) – spotkanie centrów certyfikacji z Europy. Organizatorzy polskiego wydarzenia dają możliwość uczestnikom partnerskiego eventu – również poświęconego elektronicznej identyfikacji i usługom zaufania oraz zmianom w przepisach, które ich dotyczą (eIDAS) – wzięcia w nim udziału.

Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2015 objęli: Minister Gospodarki RP, Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości RP Jacek Biernacki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL), Sejm RP – Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Honorowym patronatem XV edycję konferencji objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Sejm RP), Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI