Program

Program

31 stycznia 2018 | EFPE | 2015

Riccardo Genghini, Przewodniczący Komitetu Technicznego ESI, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, Włochy
Standardy i Rozporządzenie eIDAS: szanse i wyzwania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Peter Lipp, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Austria
Walidacja podpisu elektonicznego według ETSI

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Yurii Kozlov, „Centrum Informacyjne” Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, Ukraina
Normatywne i technologiczne aspekty wdrożenia Rozporządzenia eIDAS na Ukrainie

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marco Fernandez Gonzalez, Elena Alampi, Komisja Europejska, Belgia
Rozporządzenie eIDAS: stan obecny wdrożenia

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Kazimierz Schmidt, Radca Ministra w Departamencie Informatyzacji MAC, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska
Zrozumieć eIDAS, czyli gdzie kończy się identyfikacja elektroniczna a zaczynają usługi zaufania – czy odpowiedź na takie pytanie jest potrzebna?

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marek Ujejski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Karta Specjalisty Medycznego oraz Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jako narzędzia klasy HIGH w świetle wymagań aktu implementującego UE Level of Assurance

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jerzy Pejaś, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska
Top 10 problemów wdrożenia Rozporządzenia eIDAS w Polsce

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Michał Tabor, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego, Polska
Postaw (na) pieczęć

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Arno Fiedler, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Niemcy
Wymagania dotyczące certyfikatów kwalifikowanych na stronie internetowej

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Clemens Wanko, TÜViT, Niemcy
Rozporządzenie eIDAS – Zmiany w certyfikacji i w nadzorowaniu usług zaufania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Sławomir Górniak, ENISA, Grecja
Działania ENISA w odniesieniu do Rozporządzenia eIDAS

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Christian Kuhn, Gemalto, Francja
Rozszerzenie zastosowań technologi PKI w urządzeniach mobilnych. Wykorzystanie technologii Smart Bluetooth.
Rozwijanie usług podpisu w chmurze. Zastosowanie urządzeń HSM w chmurze.

Luca Castellani, Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Austria
Wykorzystanie tekstów UNCITRAL w ułatwianiu transgranicznego uznawania podpisów elektronicznych

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jon Ølnes, Starszy konsultant, Unibridge, Norwegia
Ufająć setkom usług zaufania – modele architektury transgranicznego e-podpisu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Richard Wang, WoSign, Chiny
Zastosowanie podpisu elektronicznego w Chinach

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Iñigo Barreira, Izenpe, Hiszpania
Znaczenie modelu przezroczystości certyfikatów Google dla dostawców usług zaufania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Tatiana Stankevich, Gazinformservis, Rosja
Aspekty prawne i technologiczne czasu jako parametru wspólnej przestrzeni zaufania elektronicznym dokumentom posiadającym wartość dowodu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Robert Bielecki, ARhS, Luxemburg
Walidacja podpisu transgranicznego: Konieczność raportu walidacji

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marcin Szulga, Unizeto Technologies SA, Polska
Usługi zaufania w chmurze – W poszukiwaniu wartości biznesowej: Wyzwania w zakresie architektury

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Grzegorz Wójcik, Prezes Zarządu, Autenti sp. z o.o., Polska
Podpis elektroniczny – współpraca wielu dostawców usług zaufania (doświadczenia Autenti)

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

prof. Aleksandr Potii, „Instytut technologii informatycznych” SA, Ukraina
Narodowa strategia identyfikacji elektronicznej Ukrainy. Projekt „Biała księga” e-administracji

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Aleksei Ivanov, Dyrektor generalny Leader Telecom B.V., Rosja/ Holandia
Najnowsze trendy zastosowania certyfikatów rozszerzonej walidacji (EV)

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jana Krimpe, Best Solutions, Azerbejdżan
Asan Imza (Mobile-ID) – unikalna platforma w mobilnym rządzie Azerbejdżanu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Sandor Szoke, Microsec ltd., Węgry
Rozwiaząnie nowej generacji do mobilnego uwierzytelniania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Daniel Lancien, Opentrust, Francja
Kiedy ja podpisuję, co jest naprawdę istotne?

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Govind Yadav, Starszy inżynier sprzedaży, GlobalSign, Wielka Brytania
PKI dla nowoczesnego przedsiębiorstwa – Ochrona w koncepcji Internet of Things (IoT) oraz automatyzacja wdrożenia

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI