Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2016 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2016

 Identyfikacja i usługi zaufania (eIDAS) – korzyści z jednolitego, transgranicznego rynku cyfrowego

Celem tegorocznej konferencji jest wsparcie rozwoju jednolitego rynku cyfrowego poprzez tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzajemnemu transgranicznemu uznawaniu głównych aktywatorów, takich jak elektroniczna identyfikacja, dokumenty elektroniczne, podpisy elektroniczne i usługi doręczeń elektronicznych, oraz odpowiednich warunków sprzyjających interoperacyjności usług administracji elektronicznej w całej Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji:

 • Rozporządzenie unijne w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) – nowe uwarunkowania prawne na rynku europejskim. Wpływ rozporządzenia eIDAS na międzynarodowy rynek usług zaufania
 • Usługi zaufania w Polsce, Europie i na świecie – przegląd i wymiana doświadczeń
 • Akredytacja i nadzór nad zaufanymi usługami elektronicznymi w Europie i na świecie
 • Nowe standardy i normy jako narzędzie praktycznej implementacji usług bezpieczeństwa i zaufania
 • Uwierzytelnianie i identyfikacja w świecie urządzeń mobilnych
 • Technologie transgranicznych usług zaufania
 • Przegląd praktycznych rozwiązań zgodnych z rozporządzeniem eIDAS
 • Narzędzia nowoczesnej europejskiej e-administracji – doświadczenia i perspektywy
 • Usługi zaufania w nowoczesnych systemach ochrony zdrowia oraz elektronicznym obiegu dokumentacji medycznej
 • Mobilność i interoperacyjność zaufanych usług elektronicznych
 • Zaufane usługi elektroniczne w modelu SaaS (Chmurze) i stand alone – rywalizacja czy współpraca?
 • Praktyczne wykorzystanie usług zaufania w biznesie – bezpieczeństwo, oszczędności i efektywność na przykładach Case Study
 • Usługi uwierzytelnienia i identyfikacji w chmurze – interoperacyjność, bezpieczeństwo, powszechność
 • Internet of Things (IoT) – rozwiązania i technologie pozwalające na uwierzytelnienie i bezpieczną komunikację
 • Jakie problemy rozwiązują rozporządzenia eIDAS? Prezentacja przykładów z Polski

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI