Podsumowanie

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2017 > Podsumowanie

Podsumowanie

31 stycznia 2018 | EFPE | 2017

Cyfrowa Identyfikacja i Mobilne e-Usługi – Bezpieczeństwo i Dostępność

W tym roku konferencja ma na celu wspieranie idei rozwoju mobilnego rynku cyfrowego, na który wpływ ma tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzajemnemu transgranicznemu uznawaniu głównych aktywatorów, takich jak elektroniczna identyfikacja, dokumenty elektroniczne, podpisy elektroniczne i usługi doręczeń elektronicznych. Szerzej zostanie również omówiony temat związany z audytami zgodności z eIDAS.

Tematyka konferencji:

 • Przegląd stanu wdrożenia rozporządzenia eIDAS  w UE
 • Zmiany dotyczące kwalifikowanych usług zaufania na rynku krajowym i europejskim po 1 lipca 2017
 • Innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie cyfrowej identyfikacji i mobilnych e-usług
 • Dobre praktyki i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i dostępności mobilnych e-usług oraz technologii pracy w chmurze
 • mDokumenty i mID – doświadczenia, szanse i możliwości na rynkach międzynarodowych
 • Audyty zgodności z wymaganiami eIDAS – Doświadczenia europejskich audytorów oraz przegląd aktualnych wymagań
 • Krajowe węzły identyfikacji – wymiana doświadczeń, dobre praktyki  i stan notyfikacji systemów identyfikacji
 • Usługi zaufania w chmurze – praktyka oraz wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i dostępności
 • Korzyści płynące z zastosowania usług zaufania w ramach systemów obiegu dokumentów, systemów  bankowości  elektronicznej oraz w ramach usług telekomunikacyjnych.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI