Deklaracja 2019

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2019 > Deklaracja 2019

Deklaracja 2019

17 czerwca 2019 | EFPE | 2019

DEKLARACJA KOŃCOWA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2019

Szczecin, 29 – 30 maja 2019

„Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania  (EFPE) jest wiodącą międzynarodową konferencją poświęconą zagadnieniom usług zaufania oraz elektronicznej identyfikacji. W dobie transformacji cyfrowej gospodarki, struktur administracyjnych oraz samych społeczeństw, są to usługi  wskazywanie jako kluczowe do realizacji tych procesów w sposób sprawny, powszechny, a jednocześnie bezpieczny. EFPE zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz coraz mocniej biznesowe, stając się obowiązkowym punktem spotkań w kalendarzu instytucji i ekspertów zajmujących się tą tematyką.

W dniach 29-30 maja 2019 r w Szczecinie odbyła się  XIX edycja konferencji EFPE, której głównym tematem było pytanie „Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”, na które próbowano odpowiedzieć podczas prezentacji, debat, wywiadów i rozmów kuluarowych.

W EFPE 2019 wzięło udział ponad 140 uczestników z całego świata, w tym przede wszystkim z  Polski, Chin, Niemiec, Rosji, Włoch, Węgier, Słowacji czy Chorwacji. Wśród nich byli  przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ETSI reprezentujący Unię Europejską, natomiast ze strony Polski – Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NASK, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne instytucje administracji publicznej. Obecni byli też przedstawiciele podmiotów korzystających z usług zaufania z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, producentów oprogramowania, integratorów usług, doradców biznesowych oraz prawnych. W trakcie spotkania nie zabrakło oczywiście dostawców samych usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, dostawców tożsamości oraz integratorów usług zaufania oraz tych powiązanych z elektroniczną identyfikacją.

Tegoroczna konferencja miała konkretny cel – odpowiedzieć na pytania, jakie narzędzia elektronicznej identyfikacji (eID) i usług zaufania (UZ) mają perspektywę rozwoju. Zastanawiano się także jak przekonać do ich powszechnego stosowania zarówno administrację, biznes, jak i miliony zwykłych użytkowników oraz jaki model biznesowy przyjąć. Tych zagadnień dotyczył również raport, przygotowany przez Obserwatorium.biz, „BIZNES BEZ PAPIERU – Komercjalizacja eID i usług zaufania w Polsce i Europie”, który swoją premierę miał podczas Forum, a o którego wnioskach dyskutowano podczas debaty pierwszego dnia konferencji, z udziałem przedstawicieli Asseco Data Systems, biznesu oraz administracji publicznej, której celem była próba wskazania, w którą stronę powinien się ten rynek rozwijać.

Uczestnicy Forum zgodzili się, że każda branża musi wypracować optymalne dla siebie i swoich klientów rozwiązania bazujące na eID oraz usługach zaufania, jak również wynikający z nich model biznesowy, zapewniający opłacalność ich stosowania. Docelowo można sobie wyobrazić zastosowanie technologii blockchain czy biometrii do wsparcia tych usług, chociażby w sektorze finansowym, gdzie pracowników w coraz większym stopniu zastępują systemy sztucznej inteligencji. Zwrócono także uwagę, że obecnie wdrażane rozwiązania bazują na technologiach i koncepcjach opracowanych w okresie ostatnich 20 lat – szczególnie zwrócono w tym kontekście uwagę na nowy dowód osobisty, dostarczany w postaci blankietu z warstwą elektroniczną. Dzisiejsi użytkownicy, w coraz większym zakresie korzystają z urządzeń mobilnych tj. smartfony, poszukają rozwiązań prostych i przejrzystych, a jednocześnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo i chcą aby dbano o ochronę ich danych osobowych. Uczestnicy konferencji, szczególnie w trakcie debat podkreślali, że ten trend będzie się w kolejnych latach pogłębiał. Już dzisiaj należy wypracować nowe usługi i produkty, które będą w stanie spełniać oczekiwania użytkowników i technologię, która będzie pozwalała przede wszystkich wspierać urządzenia mobilne.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń w skali nie tylko europejskiej, wskazującą także największe szanse i zagrożenia na drodze do elektronicznej gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji czeka kolejny, bardzo ciekawy rok, który będzie można podsumować na kolejnej, jubileuszowej XX edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w  2020 roku.

Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2019
Jerzy Pejaś
Szczecin, 19.06.2019

Pobierz w formie PDF

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI