Archiwum

Galeria 2019

17 czerwca 2019 |by Michał Trojan | Możliwość komentowania Galeria 2019 została wyłączona | 2019 KEEP READING

Deklaracja 2019

17 czerwca 2019 |by Michał Trojan | Możliwość komentowania Deklaracja 2019 została wyłączona | 2019

DEKLARACJA KOŃCOWA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2019

Szczecin, 29 – 30 maja 2019

„Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania  (EFPE) jest wiodącą międzynarodową konferencją poświęconą zagadnieniom usług zaufania oraz elektronicznej identyfikacji. W dobie transformacji cyfrowej gospodarki, struktur administracyjnych oraz samych społeczeństw, są to usługi  wskazywanie jako kluczowe do realizacji tych procesów w sposób sprawny, powszechny, a jednocześnie bezpieczny. EFPE zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz coraz mocniej biznesowe, stając się obowiązkowym punktem spotkań w kalendarzu instytucji i ekspertów zajmujących się tą tematyką.

W dniach 29-30 maja 2019 r w Szczecinie odbyła się  XIX edycja konferencji EFPE, której głównym tematem było pytanie „Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”, na które próbowano odpowiedzieć podczas prezentacji, debat, wywiadów i rozmów kuluarowych.

W EFPE 2019 wzięło udział ponad 140 uczestników z całego świata, w tym przede wszystkim z  Polski, Chin, Niemiec, Rosji, Włoch, Węgier, Słowacji czy Chorwacji. Wśród nich byli  przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ETSI reprezentujący Unię Europejską, natomiast ze strony Polski – Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NASK, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne instytucje administracji publicznej. Obecni byli też przedstawiciele podmiotów korzystających z usług zaufania z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, producentów oprogramowania, integratorów usług, doradców biznesowych oraz prawnych. W trakcie spotkania nie zabrakło oczywiście dostawców samych usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, dostawców tożsamości oraz integratorów usług zaufania oraz tych powiązanych z elektroniczną identyfikacją.

Tegoroczna konferencja miała konkretny cel – odpowiedzieć na pytania, jakie narzędzia elektronicznej identyfikacji (eID) i usług zaufania (UZ) mają perspektywę rozwoju. Zastanawiano się także jak przekonać do ich powszechnego stosowania zarówno administrację, biznes, jak i miliony zwykłych użytkowników oraz jaki model biznesowy przyjąć. Tych zagadnień dotyczył również raport, przygotowany przez Obserwatorium.biz, „BIZNES BEZ PAPIERU – Komercjalizacja eID i usług zaufania w Polsce i Europie”, który swoją premierę miał podczas Forum, a o którego wnioskach dyskutowano podczas debaty pierwszego dnia konferencji, z udziałem przedstawicieli Asseco Data Systems, biznesu oraz administracji publicznej, której celem była próba wskazania, w którą stronę powinien się ten rynek rozwijać.

Uczestnicy Forum zgodzili się, że każda branża musi wypracować optymalne dla siebie i swoich klientów rozwiązania bazujące na eID oraz usługach zaufania, jak również wynikający z nich model biznesowy, zapewniający opłacalność ich stosowania. Docelowo można sobie wyobrazić zastosowanie technologii blockchain czy biometrii do wsparcia tych usług, chociażby w sektorze finansowym, gdzie pracowników w coraz większym stopniu zastępują systemy sztucznej inteligencji. Zwrócono także uwagę, że obecnie wdrażane rozwiązania bazują na technologiach i koncepcjach opracowanych w okresie ostatnich 20 lat – szczególnie zwrócono w tym kontekście uwagę na nowy dowód osobisty, dostarczany w postaci blankietu z warstwą elektroniczną. Dzisiejsi użytkownicy, w coraz większym zakresie korzystają z urządzeń mobilnych tj. smartfony, poszukają rozwiązań prostych i przejrzystych, a jednocześnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo i chcą aby dbano o ochronę ich danych osobowych. Uczestnicy konferencji, szczególnie w trakcie debat podkreślali, że ten trend będzie się w kolejnych latach pogłębiał. Już dzisiaj należy wypracować nowe usługi i produkty, które będą w stanie spełniać oczekiwania użytkowników i technologię, która będzie pozwalała przede wszystkich wspierać urządzenia mobilne.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń w skali nie tylko europejskiej, wskazującą także największe szanse i zagrożenia na drodze do elektronicznej gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji czeka kolejny, bardzo ciekawy rok, który będzie można podsumować na kolejnej, jubileuszowej XX edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w  2020 roku.

Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2019
Jerzy Pejaś
Szczecin, 19.06.2019

Pobierz w formie PDF

KEEP READING

Podsumowanie 2019

17 czerwca 2019 |by Michał Trojan | Możliwość komentowania Podsumowanie 2019 została wyłączona | 2019

W dniach 29-30 maja 2019 r . w Szczecinie odbyła się XIX edycja konferencji EFPE, której głównym tematem było pytanie

„Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”,

na które próbowano odpowiedzieć podczas prezentacji, debat, wywiadów i rozmów kuluarowych.

Tematyka konferencji skupiła się wokół kliku bloków tematycznych:

 • Rynek eID: Polska i Europa
 • eID oraz usługi zaufania w biznesowej praktyce
 • Klient przede wszystkim – ergonomia użycia eID i usług zaufania
 • Perspektywa legislacyjna i administracyjna
 • Technologie eID i usług zaufania oraz perspektywa międzynarodowa
 • Dostawcy eID i usług zaufania i ich wdrożenia
 • Jak widzimy dalszy rozwój rynku

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń w skali nie tylko europejskiej, wskazującą także największe szanse i zagrożenia na drodze do elektronicznej gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji czeka kolejny, bardzo ciekawy rok, który będzie można podsumować na kolejnej, jubileuszowej XX edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w  2020 roku.

KEEP READING

Galeria 2018

27 czerwca 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria 2018 została wyłączona | 2018 KEEP READING

Deklaracja Końcowa 2018

27 czerwca 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Deklaracja Końcowa 2018 została wyłączona | 2018

DEKLARACJA KOŃCOWA EUEOPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2018

SZCZECIN, 06 – 07 CZERWCA 2018

Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze
– rynek cyfrowy dostępny dla każdego

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) jest jedną z największych międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom usług zaufania, a w szczególności podpisowi elektronicznemu i szeroko rozumianej architekturze klucza publicznego (PKI). To unikalne wydarzenie w Europie stale przekształca się, dostarczając uczestnikom aktualnej informacji o najnowszych trendach na rynku i „networking” w rosnącej społeczności. EFPE co roku zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz biznesowe stając się obowiązkowym punktem spotkań w kalendarzu tych instytucji.
W tym roku w dniach 6 – 7 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbyła się już XVIII edycja tej konferencji, której głównym tematem była „Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego”.

W EFPE 2018 wzięło udział ponad 140 uczestników z 16 krajów Europy, Azji i Ameryki, tj. : Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Danii, Hiszpanii, Iranu, Kazachstanu, Norwegii, Polski, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród nich byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ETSI, Ministerstwa Cyfryzacji RP, instytucji administracji publicznej oraz instytucji komercyjnych korzystających z usług zaufania (w tym szeroko reprezentowane grono instytucji finansowych), producentów oprogramowania, integratorów usług, doradców biznesowych, jak również dostawców samych usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, dostawców tożsamości oraz usług związanych z elektroniczną identyfikacją.

Podczas konferencji dyskutowano również o szansach i zagrożeniach dla rozwoju rynku cyfrowego w kontekście regulacji takich jak eIDAS, RODO czy PSD2. W toku dyskusji dominowała opinia, że odpowiednio zaprojektowane i wdrożone usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji wychodzą naprzeciw zmianom rynkowym. Przedstawiciele administracji publicznej wskazywali na wagę wprowadzanych regulacji na poziomie krajowym, które powinny dać odpowiednie ramy do wdrażania takich rozwiązań jak węzły identyfikacji czy usługi doręczeń elektronicznych. Podczas konferencji pojawiło się również kilka prezentacji dostawców rynkowych przedstawiających w bardzo konkretny sposób, jak usługi zaufania, np. takie jak podpis elektroniczny „w chmurze”, mogą znaleźć zastosowanie w bieżących procesach biznesowych oferowanych klientom końcowym rynku usług on-line – konsumentom i przedsiębiorcom.
Uczestnicy i organizatorzy XVIII edycji EFPE zgodzili się, że moment na rynku usług zaufania jest wyjątkowy, a przyszłoroczna edycja Forum powinna szeroko zaadresować potrzeby nowych beneficjentów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Wskazano również na konieczność dalszego zacieśniania współpracy sektora publicznego z prywatnym, co może przyczynić się do powszechności w stosowaniu ww. narzędzi i usług.

Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2018
Jerzy Pejaś
Szczecin, 26.06.2018

Pobierz w formie PDF

KEEP READING

Podsumowanie 2018

27 czerwca 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie 2018 została wyłączona | 2018

Tegoroczna konferencja odbyła się w Szczecinie w dniach 6 – 7 czerwca 2018 a tematem przewodnim spotkania była:

Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego

Tematyka XVIII edycji konferencji skupiła się wokół tematów:

 • Powszechne wykorzystanie usług e-identyfikacji i usług zaufania w życiu codziennym – znoszenie barier i digitalizacja komunikacji oraz procesów biznesowych w kontekście ergonomii narzędzi e-identyfikacji w ujęciu międzynarodowym;
 • Korzyści płynące z wdrożenia usług zaufania w systemach obiegu dokumentów, bankowości elektronicznej oraz usługach telekomunikacyjnych;
 • Transgraniczna uznawalność usług zaufania oraz e-identyfikacji w UE i na Świecie;
 • Zastosowanie usług zaufania i e-identyfikacji w ochronie danych osobowych – jak zaadresować nowe wyzwania stawiane przez RODO;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacji w przetargach publicznych;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacja w służbie zdrowia – przegląd dostępnych rozwiązań i case studies;
 • Przegląd funkcjonujących rozwiązań na rynku usług zaufania i e-ID zgodnych z wymogami eIDAS;
 • Innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie cyfrowej identyfikacji i mobilnych e-usług;
 • Dobre praktyki i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i dostępności mobilnych usług elektronicznych i technologii chmury;
 • mDokumenty i mID – Doświadczenia, szanse i możliwości na rynkach międzynarodowych;
 • Audyty zgodności eIDAS – wyzwania, doświadczenia oraz przegląd aktualnych wymagań;
 • Krajowe węzły identyfikacji – wymiana doświadczeń, dobre praktyki i stan powiadomień systemów identyfikacji;
 • Usługi zaufania w chmurze – wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i dostępności;
KEEP READING

Deklaracja Końcowa 2017

5 lutego 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Deklaracja Końcowa 2017 została wyłączona | 2017

EUROPEJSKIE FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2017

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017) jest jedną z największych międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom usług zaufania. W tym roku w dniach 6-7 czerwca w Szczecinie odbyła się już XVII edycja konferencji, której głównym tematem była „Cyfrowa identyfikacja i Mobilne e-Usługi – Bezpieczeństwo i Dostępność”. W tegorocznej edycji EFPE 2017 wzięło udział ponad 130 uczestników z 16 krajów Europy, Azji i obu Ameryk, a więc: Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Kostaryki, Luxemburga, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Urugwaju, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród nich byli przedstawiciele wielu znamienitych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, ETSI, Ministerstwa Cyfryzacji Polski, dużych instytucji korzystających z usług zaufania (w tym banków, urzędów i agencji rządowych), producentów oprogramowania, sprzętu oraz dostawców usług zaufania związanych z podpisem elektronicznym i elektroniczną identyfikacją.

Obok wykładów oraz prezentacji, specjalną rolę podczas konferencji odegrały dyskusje merytoryczne przeprowadzone podczas trzech paneli z uczestnictwem przedstawicieli świata biznesu, administracji oraz szkolnictwa wyższego. Podczas paneli dyskusyjnych omówione zostały następujące tematy:

 1. Jak będzie wyglądał model rynku e-tożsamości i usług zaufania w Polsce i Europie – kluczowe czynniki sukcesu;
 2. Jak sektor finansowy postrzega szanse, zagrożenia i potencjał e-ID i usług zaufania;
 3. Potencjał komercyjny rynku e-ID i usług zaufania1.

Tegoroczna konferencja pokazała, że usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna stają się narzędziem realizacji celów biznesowych dla podmiotów z różnych sektorów, które dotychczas nie dysponowały ani możliwościami, ani wiedzą pozwalającą na pełne wykorzystanie ich potencjału. Dyskusje podczas konferencji dotyczyły wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej, podpisu elektronicznego oraz przyszłych usług doręczenia w wymianie międzynarodowej, w sektorze administracji publicznej oraz równolegle w sektorze komercyjnym, a w szczególności finansowym. Sektor finansowy jako najlepiej przygotowany do zagospodarowania usług zaufania stanowi w rzeczywistości pierwszy etap realizacji powszechnie wykorzystywanych usług zaufania.

Ważnym zaznaczenia jest aspekt współdziałania narzędzi komercyjnych w strukturach cyfrowej e-administracji. Administracja publiczna często kładąc nacisk na rozwój usług własnych, takich jak na przykład Profil Zaufany w Polsce, nie zawsze dostrzega korzyści w synergii z innymi narzędziami, które oprócz funkcji elementarnych dają użytkownikowi komfort korzystania z wartości dodanych, takich jak na przykład ubezpieczenia, transgraniczność czy uniwersalizm stosowania.

Aspektem zasługującym na wyróżnienie niewątpliwie jest fakt, iż administracja publiczna w większości państw UE już dostosowała swoje systemy informatyczne do korzystania z usług zaufania świadczonych zgodnie ze standardami powołanymi rozporządzeniem eIDAS, które między innymi wskazują na konieczność zaprzestania stosowania kryptograficznych funkcji skrótu SHA-1. Jest to istotne, ponieważ systemy te powinny bezproblemowo obsługiwać e-podpisy, pieczęcie elektroniczne oraz znaczniki czasu po wprowadzonych ustawowych zmian, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oraz interoperacyjność i transgraniczność wymiany dokumentów. W tych krajach, w których tempo wdrażania zmian i wymogów rozporządzenia eIDAS w administracji publicznej jest niewystarczające, rekomendowana jest ścisła współpraca administracji z podmiotami komercyjnymi oraz ośrodkami akademickimi, co niewątpliwie przełoży się na wzrost tempa wdrażania zmian. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż rynek usług zaufania rozwija się w dynamicznym tempie, wychodząc naprzeciw wymaganiom, zarówno poszczególnych państw, jak i międzynarodowego prawodawstwa. Podmioty funkcjonujące na rynku usług zaufania dostrzegają duży potencjał tego rynku dodatkowo stymulowany regulacjami wprowadzanymi przez dyrektywę PSD2 (w sprawie usług płatniczych) oraz rozporządzenie RODO (w sprawie ochrony danych osobowych).

W obszarze e-doręczeń w chwili obecnej można zauważyć brak wytworzenia funkcjonalnego odpowiednika węzłów transgranicznych, jednak zbudowanie takiej struktury nie musi jednoznacznie bazować na rozwiązaniach zastosowanych w obszarze eID. Istoty problemu należy doszukiwać się w niejednoznacznej wizji Komisji Europejskiej oraz organizacji standaryzacyjnych odnośnie integracji mechanizmów e-doręczeń w strukturze Unii Europejskiej.

W zakresie pieczęci elektronicznej, pomimo regulacji eIDAS oraz rozwijanych usług, należy rozważyć wystosowanie wspólnego komunikatu do przedstawicieli administracji publicznej w zakresie wytworzenia jednolitego rozwiązania legislacyjnego dostosowanego do rozwiązań pieczęci elektronicznej. Do czasu wprowadzenia odpowiednich regulacji, rynek e-usług powinien reagować dynamicznie, a skutki użycia pieczęci elektronicznej na poziomie krajów członkowskich mogą być określone na poziomie przepisów dziedzinowych oraz poszczególnych systemów (np. rejestrów, które mogłyby wydawać pieczętowane elektronicznie zaświadczenia). Jednak dla ułatwienia obrotu dokumentów opatrzonych pieczęcią elektroniczną na poziomie międzynarodowym wskazane byłyby regulacje, które ułatwią stronie akceptującej dokument ocenę jego faktycznego skutku prawnego.

Na rynku światowym, w tym w Unii Europejskiej, należy zauważyć tendencję wzrostową w zakresie dostępności usług podpisu zdalnego. Przy czym należy zaznaczyć, iż nadal trwają prace legislacyjne i normalizacyjne nad doprecyzowaniem wytycznych, które staną się wyznacznikiem standaryzacji tych usług.

Podczas konferencji EFPE 2017 uczestnicy zauważyli, że rynek eID w ujęciu globalnym jest w fazie początkowego rozwoju. Przedstawiony na konferencji raport eID wskazuje niewątpliwie, że budowa i rozwój spójnego systemu elektronicznej identyfikacji da wymierne korzyści zarówno dla administracji publicznej, obywateli jak i sektora komercyjnego, planującego działania powiązane bezpośrednio z transformacją cyfrową. Niezbędne jest też wypracowanie katalizatorów zmian, które mogą przyczynić się do sukcesu cyfrowej administracji publicznej. Wytworzenie rekomendacji dla rozwiązań e-tożsamości w UE jest jednym z zadań Komisji Europejskiej.

Już dziś należy szeroko zainteresować rynek korzyściami jakie dają usługi elektronicznej identyfikacji w powiązaniu z usługami zaufania, które niewątpliwie będą się rozwijać intensywnie w najbliższych latach. Uczestnicy i organizatorzy zgodzili się, że konferencja EFPE ma ogromne znaczenie dla szerzenia praktycznej wiedzy, a przyszłoroczna edycja tej konferencji powinna szczególnie zaadresować potrzeby nowych beneficjentów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Oczekuje się również mocniejszego współdziałania sektora publicznego z prywatnym. Efekt możliwej do osiągnięcia synergii powinien przyczynić się do upowszechnienia szeroko pojętej komunikacji elektronicznej czyniąc ją jednocześnie w pełni transgraniczną.

Niniejszy dokument końcowy został przygotowany przez międzynarodowych ekspertów i uczestników podczas EFPE 2017 w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Prosimy, aby politycy i prawodawcy w swych przyszłych działaniach rozważali ten skromny wkład EFPE w europejską i międzynarodową dyskusję.

KEEP READING

Deklaracja Końcowa

5 lutego 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Deklaracja Końcowa została wyłączona | 2016

DOTYCZĄCA WDRAŻANIA NOWYCH USŁUG ZAUFANIA W UNII EUROPEJSKIEJ

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to największa międzynarodowa konferencja w Europie skupiająca społeczność ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, elektronicznych usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Głównym tematem tegorocznej XVI edycji EFPE, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Szczecinie (Polska), była “Identyfikacja i usługi zaufania (eIDAS) – korzyści z jednolitego, transgranicznego rynku cyfrowego”.

W EFPE 2016 wzięło udział ponad 130 uczestników z 21 krajów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, ETSI, dużych instytucji korzystających z usług zaufania (w tym rządów i agencji rządowych), producenci oprogramowania i/lub sprzętu, dostawcy usług związanych z podpisem elektronicznym oraz identyfikacją elektroniczną.

Obok wykładów, prezentacji warsztatów praktycznych, specjalną rolę podczas konferencji odegrały dyskusje i polemiki przeprowadzone podczas dwóch paneli dyskusyjnych z uczestnictwem przedstawicieli rządów i biznesu. Podczas paneli dyskusyjnych omówione zostały następujące tematy:

 1. Usługi zaufania i e-Identyfikacja – przystępność czy bezpieczeństwo? Jak zachować równowagę z uwzględnieniem korzyści dla końcowych użytkowników;
 2. Paperless Country – w jaki sposób rozporządzenie eIDAS oraz usługi zaufania pomoże nam przejść do świata bez papieru?

Wejście w życie rozporządzenia eIDAS implikuje nowy porządek prawny w obszarze usług zaufania, co rodzi konieczność dostosowania prawa krajowego państw członkowskich do nowych uwarunkowań. Dostosowanie to dotyczy tych obszarów, w których rozporządzenie eIDAS wprost wymaga wprowadzenia stosownej regulacji w prawie krajowym (np. wskazanie organu nadzoru) lub które w rozporządzeniu eIDAS są uregulowane w sposób niepełny, bądź dla których rozporządzenie to pozostawia swobodę dla krajowych porządków prawnych. Rozwiązania, które zostaną przyjęte w krajowych uregulowanich prawnych powinny niewątpliwie korzystnie wpłynąć na przejrzystość i spójność systemu prawnego, jak również powinny stać się bardziej czytelne dla odbiorcy.

Jest to niezwykle ważne w kontekście głównego przesłania Rozporządzenia eIDAS, tj. usuwania istniejących barier w transgranicznym stosowaniu identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania dla bezpiecznej elektronicznej interakcji między obywatelami, biznesem oraz władzami, zwiększając tym samym efektywność publicznych i prywatnych usług online oraz biznesu i handlu elektronicznego w Unii Europejskiej.

Powyższe kwestie powodują, że tegoroczna konferencja odbywa się w momencie, w którym problemy wdrażania Rozporządzenia eIDAS skupiają się na zagadnieniu jednolitego transgranicznego rynku cyfrowego. Kwestie te były szeroko omawiane przez uczestników konferencji i zostały zebrane poniżej w formie zaleceń adresowanych do obywateli, przedstawicieli biznesu oraz organów administracji publicznej.

 • Uczestnicy konferencji wskazali, że identyfikacja użytkowników oparta o zagraniczne eID jest poważnym wyzwaniem, niezależnie od tego, że tożsamość/identyfikacja jest uwierzytelniana z wykorzystaniem eID zgodnym z eIDAS, ponieważ:
  • nawet jeśli dwa państwa wykorzystują państwowe identyfikatory dla swoich rezydentów, nie muszą one koniecznie być (prawnie) wykorzystywane transgranicznie lub być uznawane za wiarygodne między państwami;
  • dostęp do usług eGov może wymagać specyficznej krajowej identyfikacji, której mogą nie posiadać obcokrajowcy i która nie może być wywiedzione wprost z posiadanej przez obcokrajowca tożsamości elektronicznej;
  • istnieje poważne ryzyko tworzenia wielu tożsamości dla pojedynczego użytkownika ze względu na niespójność identyfikacji, powodujące zagrożenie związane, np. z oszustwami.
 • Podczas konferencji wskazano na potrzebę identyfikacji wyzwań nie tylko w zakresie wdrażania eIDAS w poszczególnych państwach członkowskich UE, ale także ocenę wpływu eIDAS na zewnątrz UE. Jest to istotny problem praktyczny, ponieważ transgraniczne usługi publiczne mają niską pozycję na liście priorytetów (np. strategie eGov, itp.) poszczególnych rządów.
 • Uczestnicy konferencji stwierdzili także, że Rozporządzenie eIDAS zapewnia warunki dla Europejskiego Rynku Usług Zaufania. Dlatego też strony związane z technologią podpisu elektronicznego są zobowiązane do zapewnienia transgranicznego współdziałania poprzez zaproponowanie użytkownikom prostych oraz silnie zintegrowanych z cyfrowymi procesami rozwiązań. Europejskie organy, a w szczególności Komisja Europejska, ETSI, CEN oraz ENISA powinny wspierać wdrażanie tychże usług w Europie.
 • Chiny na chwilę obecną są drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej zaraz za Stanami Zjednoczonymi, natomiast Unia Europejska jest dla Chin największym partnerem handlowym. Dlatego też uczestnicy konferencji są przekonani, że licencjonowani chińscy oraz europejscy kwalifikowani dostawcy usług zaufania powinni współpracować w celu stworzenia usług elektronicznego podpisu na potrzeby kontraktów handlowych zawieranych między przedsiębiorcami z Chin i Europy w celu obniżenia kosztów transportu i oszczędności czasu.
 • Uczestnicy zapoznali się z informacją o doświadczeniu Kazachstanu w tworzeniu infrastruktury klucza publicznego i dowiedzieli się, że wymiana informacji między Kazachstanem a innymi państwami może być realizowana na podstawie usług zaufanej trzeciej strony świadczonych w Kazachstanie zgodnie z obowiązującym prawem.
 • W wyniku dyskusji nt. prac przeprowadzanych w ramach tworzenia, eksploatacji i rozwoju Transgranicznej Przestrzeni Zaufania na różnych forach międzynarodowych (UNESCAP, UNCITRAL, UNCEFACT, EAEU i innych), opartych na przestrzeganiu zasady cyfrowej suwerenności wszystkich państw uczestniczących, uczestnicy konferencji podkreślają celowość uwzględnienia rozwiązań wypracowanych w wymienionych organizacjach międzynarodowych, także w ramach UE. Dodatkowo harmonizacja przepisów aktów normatywnych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stosowanych z jednej strony na tychże międzynarodowych forach, a z drugiej strony w UE w części formowania rynku usług zaufania, będzie sprzyjać rozwojowi interakcji między rynkami UE oraz rynkami innych organizacji międzynarodowych. Współdziałanie między upoważnionymi organizacjami i ekspertami, którzy biorą udział w pracach, jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia pozytywnego rezultatu.
 • Kwalifikowana pieczęć elektroniczna doskonale wpisuje się w zasadę Pareta: 80% korzyści związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być osiągnięte przy 20% nakładów. Pieczęć elektroniczna oparta na Rozporządzeniu eIDAS oraz standardach CEN/ETSI stanowi przyspieszenie cyfryzacji usług elektronicznych oraz unijnego rynku cyfrowego z potencjalnymi 500 milionami niezależnych użytkowników
 • Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę współpracy między Unią Europejską i krajami spoza Wspólnoty:
  • w celu ułatwienia współpracy w kwestiach dotyczących regulacji prawnych i technicznych na polu podpisu elektronicznego i innych usług zaufania, a także w kwestiach wdrażania Rozporządzenia eIDAS;
  • aby zawierać umowy międzynarodowe dotyczące wzajemnego uznawania certyfikatów z krajów trzecich oraz europejskich certyfikatów wykorzystywanych przy świadczeniu prawnie znaczących usług elektronicznych dla interakcji pomiędzy różnymi państwami;
  • w celu świadczenia pomocy technicznej dla jak najlepszego zrozumienia schematów procedur identyfikacji elektronicznej zgodnie z nową bazą legislacyjną Europy.
 • Rynek jest bardzo zainteresowany usługami zaufania i ich wdrażaniem. Podczas EFPE 2016 niektóre z firm zapowiedziały nowe rozwiązania zorientowane na świadczenie usług zaufania w oparciu o nowe podejście (oparte na serwerach i urządzeniach mobilnych) do podpisu elektronicznego i jego walidacji, silnego uwierzytelnienia obywatela, autoryzacji i identyfikacji.
 • Organy administracji publicznej, które planują świadczenie usług zaufania dla obywateli powinny robić to na podstawie równych zasad konkurencji z podmiotami komercyjnymi. Uczestnicy konferencji podtrzymali zdanie, wyrażone wielokrotnie podczas poprzednich konferencji, o tym, że administracja publiczna powinna w coraz większym stopniu polegać na rozwiązaniach komercyjnych oferowanych przez dostawców usług, działających na rynku cyfrowym.

Niniejsza deklaracja końcowa została przygotowana podczas EFPE 2016 przez międzynarodowych ekspertów i uczestników, wśród których znaleźli się Jon Ølnes, Arno Fiedler, Sławomir Górniak, Sergey Kiryushkin, Yurii Kozlov, Alla Kryzhanovska, Jerzy Pejaś, Marco Scognamiglio, Assel Seifullina, Murat Seisenov, Artur Skrzeczanowski oraz Richard Wang. Niniejszy dokument został przetłumaczony na język angielski, polski i rosyjski i został przedłożony do akceptacji uczestnikom konferencji. Zwracamy się z prośbą do działaczy politycznych oraz prawodawców do uwzględnienia tego skromnego wkładu w europejską dyskusję w ich przyszłych wysiłkach

 

dr hab. inż. Jerzy Pejaś
Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2016
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Polska

KEEP READING

Instrukcje

5 lutego 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Instrukcje została wyłączona | 2015

INSTRUKCJA AKTYWACJI CERTYFIKATU ID

KEEP READING

Deklaracja Końcowa

5 lutego 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Deklaracja Końcowa została wyłączona | 2015

The European Forum on Electronic Signature (EFPE) is one of largest international conferences in Europe devoted to electronic signatures and PKI. This year, 15th edition of EFPE 2015 with the leading topic being “New legal and technological order in international electronic economy: eIDAS Regulation – from electronic signatures to trust services”, was held on 10-12 June 2015 in Międzyzdroje (Poland).

EFPE 2015 was attended by over 130 participants from 27 countries. Among them were representatives of European Commission, ETSI, large institutions using trust services (including government offices and agencies), producers of software or hardware solutions or trust service providers related to electronic signature and electronic identification.

The eIDAS Regulation on electronic identification and trusted services requires service providers and supervisors bodies to make meaningful efforts to adopt new requirements for solutions and IT systems existing on the market. According to Art. 52 eIDAS Regulation shall be applied (except some cases counted in Art. 52 (2)) from 1 July 2016. Furthermore, a certification-service-provider issuing before 1 July 2016 qualified certificates under Directive 1999/93/EC should submit a conformity assessment report to the national supervisory body not later than 1 July 2017. After this date such a certification-service-provider shall not be considered as qualified trust service provider under eIDAS Regulation. Hence, trust service providers and developers are essentially interested for publishing of implementation acts and standard documents that allow them to adopt existing and new trust services according with the requirements stated there.

 1. Participants to the Conference pointed to the need for a comprehensive approach to implementing legislative changes in national legal framework. eIDAS Regulation requires careful harmonization with national law, while preserving the letter and spirit of Regulation.
 2. Trust services legal effects defined in eIDAS Regulation must be explicit for users regardless of the fact where the EU member come from.
 3. Participants to the Conference pointed out that it is important to identify not only many challenges in implementing eIDAS in certain EU member States, but also to evaluate what is the impact of eIDAS outside the EU. This is important practical problem because there is no common legal ground between the EU and other countries, although legal systems may be similar and trust services can be provided under the same conditions. The participants stressed that at EU level would be good practice to determine the recommendation for implementation of Art. 14 concerning international aspects of electronic identification and trust services recognition that are provided to or by third parties (non-EU Member States).
 4. A large number of dedicated trust services would be too difficult to use for relying parties and will be not compatible with the postulate cited, for example in Preamble (57), which states that the validation of qualified electronic signature should be made easy and convenient for all parties at Union level. For this reason the trust services should be aggregated according to rules prepared by the normalization body (for example ETSI) as a standard on Trusted List (TL).
 5. Public administration that intends to provide trust services to the public should do it on equal and competitive rules with commercial subjects. Participants to the conference reiterate the belief expressed in last years’ conferences that the public administration should increasingly rely on commercial solutions offered by service providers operating on the digital market.
 6. In the internal instruments, it would be also worth recommending to include areas not covered directly by eIDAS regulation, for example trusted services and identification. International aspects of trust services and ID-escrow are examples of such challenges.

This final document has been prepared by international experts and participants during the EFPE 2015. This document has been translated into English, Polish and Russian and presented for acceptance by participants of the conference. We ask policy makers and lawmakers to consider this modest contribution to the European discussion in their future efforts.

KEEP READING
Strona 1 z 812345...Ostatnia »

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI