Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2004
 • Libor Dostalek
  PVT Prokom a.s., Czechy

 • Jos Dumortier
  Uniwersytet Leuven w Belgii

 • Kazimierz Ferenc
  Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA, Polska

 • Marcin Fijałkowski
  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

 • Paweł Forczmański
  Politechnika Szczecińska, Polska

 • Sergey Kiryushkin
  JSC UDC, Rosja

 • Grzegorz Klasa
  Unizeto Sp. z o.o., Polska

 • Kaarlo Korvola
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Finlandia

 • Peter Steiert
  TeleTrust e.V., Niemcy

 • Dariusz Lewicki
  CryptoTech Sp. z o.o., Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz
  Politechnika Szczecińska, Polska

 • Tarvi Martens
  Centrum Certyfikacji, Estonia

 • Atsuo Miyazaki
  Asian PKI Forum, Japonia

 • Jerzy Molak
  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

 • Marcin Nalepa
  Oracle Polska

 • Jacek Pacholczyk
  Novell Polska Sp. z o.o.

 • Jerzy Pejaś
  Politechnika Szczecińska, Polska

 • Robert Podpłoński
  Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA, Polska

 • Piotr Popis
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polska

 • Andrzej Ruciński
  Unizeto Sp. z o.o., Polska

 • Robert Ruettgen
  nCipher Corporation Ltd., Niemcy

 • Peter Sylvester
  OpenEvidence

 • Janina Popowska
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polska

 • Przemysław Urbański
  Betrusted, Niemcy

 • Marta Vohnoutova
  PVT Prokom a.s., Czechy

 • Grzegorz Wojtenko
  Wincor Nixdorf Sp. z o.o., Polska

 • Michael Gollner
  Giesecke & Devrient GmbH, Niemcy

 • Gunther Fuchs
  Austrian Chamber of Notaries, Austria

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2004

Planowane działania EU zmierzające do upowszechnienia podpisu elektronicznego Plany polskiego rządu związane z zastosowaniem podpisu elektronicznego

Regulacje polskie w obszarze podpisu elektronicznego – zgodność z dyrektywami EU

Nowelizacja polskiej ustawy o podpisie elektronicznym

Szanse i zagrożenia dla rozwoju zastosowań podpisu elektronicznego w związku z poszerzeniem EU, Wzajemne uznawanie podpisu elektronicznego w EU

Działania promujące upowszechnianie stosowania podpisu elektronicznego w Polsce i Europie

Świadome składanie podpisu elektronicznego, wymagania technologiczne, konsekwencje prawne

Bezpieczne systemy do składania podpisu elektronicznego

Profile certyfikatów a aspekt bezpieczeństwa

Biometria w bezpieczeństwie dostępu do poufnych informacji

Przykłady certyfikowanych komponentów systemu podpisu elektronicznego

Technologie kartowe w podpisie elektronicznym

Projektowanie rozproszonych sieci komputerowych na potrzeby bezpiecznych transakcji elektronicznych

Praktyka składania kwalifikowanego podpisu w różnych krajach (bezpieczne urządzenia, profile certyfikatów, telefonia komórkowa)

Wystąpienia przedstawicieli z krajów europejskich i Azji

Rola bezpiecznego urządzenia do składania bezpiecznego podpisu w usługach PKI

OpenEvidence – Projekt Unii Europejskiej

Archiwizacja dokumentów elektronicznych

Integracja biur notarialnych z działającymi urzędami certyfikacji

Mobilny podpis elektroniczny

Oracle Certificate Authority – uzupełnienie architektury GID

Novell NSure jako sposób na kontrole cyfrowej tożsamości, weryfikacje uprawnień oraz definiowanie biznesowych reguł – w dowolnych systemach informatycznych i urządzeniach elektronicznych

Faktury elektroniczne w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Projektowanie wzorców dokumentów elektronicznych

Podpis elektroniczny w bankomatach

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2004

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2004

IV Międzynarodowa konferencja

W dniach 2-4 czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach odbyła się IV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera, zorganizowana przez Unizeto Sp. z o.o. i Politechnikę Szczecińską. Partnerami konferencji były firmy: IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher oraz Giesecke&Devrient GmbH. Patronat medialny: Computerworld, Puls Biznesu oraz POLITYCY
W konferencji uczestniczyło blisko 140 osób z krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec i Polski) oraz Rosji i Japonii. Prelegentami oraz uczestnikami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele ministerstw i administracji publicznej oraz firm i instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku usług związanych z podpisem elektronicznym w wyżej wymienionych krajach.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Prof. Jos Dumotier z Belgii dotyczące planów Unii Europejskiej zmierzających do upowszechniania podpisu elektronicznego oraz referaty związane z aspektami legislacyjnymi prezentowanymi przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W bogatej części technologicznej przedstawiono między innymi koncepcję systemu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym oraz realistyczny pokaz ataku na sieci bezprzewodowe zaprezentowane przez firmę nCipher.
Podczas paneli dyskusyjnych prowadzonych przez redaktora Przemysława Gamdzyka z Computerworld oraz dr Jerzego Pejasia z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zwrócono między innymi uwagę na brak stosowania standardów składania podpisów elektronicznych skutkujący niemożnością ich wzajemnej weryfikacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wskazano na konieczność ujednolicania rozwiązań legislacyjnych w krajach członkowskich oraz porozumienia pomiędzy producentami w celu wypracowania interoperacyjności tworzonych systemów. Szeroko omówiono rolę bezpiecznego urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu w usługach PKI.
Wydarzeniem tegorocznej konferencji było wystąpienie szefa Azjatyckiego Forum PKI pana Atsuo Miyazaki z Japonii, który opisał doświadczenia Japonii i innych krajów azjatyckich w dziedzinie zastosowań podpisu elektronicznego.
Podobnie jak w ubiegłych latach konferencja podzielona była na wystąpienia plenarne i warsztaty. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktyką składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem bezpiecznego urządzenia Suscriptor Q01 produkcji firmy Unizeto.

Zamykając konferencję Prezes Unizeto Andrzej Bendig-Wielowiejski podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom oraz zaprosił na kolejną V edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, która odbędzie się w dniach 01-03 czerwca 2005 również w Międzyzdrojach.

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI