Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2004
 • Libor Dostalek
  PVT Prokom a.s., Czechy

 • Jos Dumortier
  Uniwersytet Leuven w Belgii

 • Kazimierz Ferenc
  Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA, Polska

 • Marcin Fijałkowski
  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

 • Paweł Forczmański
  Politechnika Szczecińska, Polska

 • Sergey Kiryushkin
  JSC UDC, Rosja

 • Grzegorz Klasa
  Unizeto Sp. z o.o., Polska

 • Kaarlo Korvola
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Finlandia

 • Peter Steiert
  TeleTrust e.V., Niemcy

 • Dariusz Lewicki
  CryptoTech Sp. z o.o., Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz
  Politechnika Szczecińska, Polska

 • Tarvi Martens
  Centrum Certyfikacji, Estonia

 • Atsuo Miyazaki
  Asian PKI Forum, Japonia

 • Jerzy Molak
  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

 • Marcin Nalepa
  Oracle Polska

 • Jacek Pacholczyk
  Novell Polska Sp. z o.o.

 • Jerzy Pejaś
  Politechnika Szczecińska, Polska

 • Robert Podpłoński
  Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA, Polska

 • Piotr Popis
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polska

 • Andrzej Ruciński
  Unizeto Sp. z o.o., Polska

 • Robert Ruettgen
  nCipher Corporation Ltd., Niemcy

 • Peter Sylvester
  OpenEvidence

 • Janina Popowska
  Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polska

 • Przemysław Urbański
  Betrusted, Niemcy

 • Marta Vohnoutova
  PVT Prokom a.s., Czechy

 • Grzegorz Wojtenko
  Wincor Nixdorf Sp. z o.o., Polska

 • Michael Gollner
  Giesecke & Devrient GmbH, Niemcy

 • Gunther Fuchs
  Austrian Chamber of Notaries, Austria

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2004

Planowane działania EU zmierzające do upowszechnienia podpisu elektronicznego Plany polskiego rządu związane z zastosowaniem podpisu elektronicznego

Regulacje polskie w obszarze podpisu elektronicznego – zgodność z dyrektywami EU

Nowelizacja polskiej ustawy o podpisie elektronicznym

Szanse i zagrożenia dla rozwoju zastosowań podpisu elektronicznego w związku z poszerzeniem EU, Wzajemne uznawanie podpisu elektronicznego w EU

Działania promujące upowszechnianie stosowania podpisu elektronicznego w Polsce i Europie

Świadome składanie podpisu elektronicznego, wymagania technologiczne, konsekwencje prawne

Bezpieczne systemy do składania podpisu elektronicznego

Profile certyfikatów a aspekt bezpieczeństwa

Biometria w bezpieczeństwie dostępu do poufnych informacji

Przykłady certyfikowanych komponentów systemu podpisu elektronicznego

Technologie kartowe w podpisie elektronicznym

Projektowanie rozproszonych sieci komputerowych na potrzeby bezpiecznych transakcji elektronicznych

Praktyka składania kwalifikowanego podpisu w różnych krajach (bezpieczne urządzenia, profile certyfikatów, telefonia komórkowa)

Wystąpienia przedstawicieli z krajów europejskich i Azji

Rola bezpiecznego urządzenia do składania bezpiecznego podpisu w usługach PKI

OpenEvidence – Projekt Unii Europejskiej

Archiwizacja dokumentów elektronicznych

Integracja biur notarialnych z działającymi urzędami certyfikacji

Mobilny podpis elektroniczny

Oracle Certificate Authority – uzupełnienie architektury GID

Novell NSure jako sposób na kontrole cyfrowej tożsamości, weryfikacje uprawnień oraz definiowanie biznesowych reguł – w dowolnych systemach informatycznych i urządzeniach elektronicznych

Faktury elektroniczne w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Projektowanie wzorców dokumentów elektronicznych

Podpis elektroniczny w bankomatach

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2004

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2004

IV Międzynarodowa konferencja

W dniach 2-4 czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach odbyła się IV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera, zorganizowana przez Unizeto Sp. z o.o. i Politechnikę Szczecińską. Partnerami konferencji były firmy: IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher oraz Giesecke&Devrient GmbH. Patronat medialny: Computerworld, Puls Biznesu oraz POLITYCY
W konferencji uczestniczyło blisko 140 osób z krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec i Polski) oraz Rosji i Japonii. Prelegentami oraz uczestnikami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele ministerstw i administracji publicznej oraz firm i instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku usług związanych z podpisem elektronicznym w wyżej wymienionych krajach.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Prof. Jos Dumotier z Belgii dotyczące planów Unii Europejskiej zmierzających do upowszechniania podpisu elektronicznego oraz referaty związane z aspektami legislacyjnymi prezentowanymi przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W bogatej części technologicznej przedstawiono między innymi koncepcję systemu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym oraz realistyczny pokaz ataku na sieci bezprzewodowe zaprezentowane przez firmę nCipher.
Podczas paneli dyskusyjnych prowadzonych przez redaktora Przemysława Gamdzyka z Computerworld oraz dr Jerzego Pejasia z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zwrócono między innymi uwagę na brak stosowania standardów składania podpisów elektronicznych skutkujący niemożnością ich wzajemnej weryfikacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wskazano na konieczność ujednolicania rozwiązań legislacyjnych w krajach członkowskich oraz porozumienia pomiędzy producentami w celu wypracowania interoperacyjności tworzonych systemów. Szeroko omówiono rolę bezpiecznego urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu w usługach PKI.
Wydarzeniem tegorocznej konferencji było wystąpienie szefa Azjatyckiego Forum PKI pana Atsuo Miyazaki z Japonii, który opisał doświadczenia Japonii i innych krajów azjatyckich w dziedzinie zastosowań podpisu elektronicznego.
Podobnie jak w ubiegłych latach konferencja podzielona była na wystąpienia plenarne i warsztaty. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktyką składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem bezpiecznego urządzenia Suscriptor Q01 produkcji firmy Unizeto.

Zamykając konferencję Prezes Unizeto Andrzej Bendig-Wielowiejski podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom oraz zaprosił na kolejną V edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, która odbędzie się w dniach 01-03 czerwca 2005 również w Międzyzdrojach.

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, Nr KRS: 0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • przesyłać informacje marketingowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • naszym podwykonawcom lub innym osobom lub podmiotom działającymi na nasze zlecenie, z którymi będziemy współpracować podczas realizacji umowy,
 • podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, dostawcom usług informatycznych,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim będziemy zobowiązani do udostępnienia im Państwa danych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wszystkich powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie Państwa danych jest dobrowolnie, ale niezbędne abyśmy mogli przesyłać informacje w tym marketingowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy uzupełnianiu formularza oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Państwem, konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI