Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2005
 • Jacek Piechota Minister Gospodarki i Pracy, Polska

 • Stig Aga Aandstad Komisja Europejska, Bruksela

 • Jos Dumortier Uniwersytet Leuven, Belgia

 • Marek Słowikowski Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Polska

 • Volker Zeuner Secunet Security Networks AG, Niemcy

 • Robert Podpłoński Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska

 • Maciej Skory Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Jerzy Pejaś Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Arno Fiedler TeleTrust e.V., Niemcy

 • Danny de Cock Uniwersytet Lueven, Belgia

 • Oleksandr Yehortsev
  Departament Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji, Ukraina

 • David Tillemans Utimaco, Niemcy

 • Kaarlo Korvola Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Finlandia

 • Peter Sylvester EdelWeb, Francja

 • Jan Trzaskowski Copenhagen Business School, Dania

 • Aneta Dygon E- Sign, Rumunia

 • Władimir G. Matiuchin
  Prezes Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych, Rosja

 • InKyung Jeun Asian PKI Forum, Korea

 • Stefan Altmeppen Ministerstwo Pracy i Handlu, Niemcy

 • Fernando Fazio Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Hiszpania

 • Sergey V. Telelyushkin JSC „UdC”, Rosja

 • Wojciech Karwowski Oracle Polska Sp. z o.o., Polska

 • Tomasz Surmacz Novell Polska Sp. z o.o., Polska

 • Robert Ruettgen nCipher Corporation Ltd., Niemcy

 • Przemysław Gamdzyk Computerworld; Polska

 • Grzegorz Wojtenko Wincor Nixford Sp. z o.o., Polska

 • Klaus Schoeneck Giesecke&Devrient GmbH, Niemcy

 • Marc T. Hanne OMNIKEY GmbH, Niemcy

 • Gabriela Nordstroem Eracom Technologies Deutschland GmbH, Niemcy

 • Marek Szymański ANCERT Agencia Notarial de Certificación, Hiszpania

 • Jacek Wojdyło Krajowa Rada Notarialna, Polska

 • Aleksiej Jerman Blazic Security Technology Competence Centre, Słowenia

 • Grzegorz Klasa Unizeto Technologies SA, Polska

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2005

Stig Aga Aandstad, Komisja Europejska, Bruksela Stan obecny i przyszłość zastosowań podpisu elektronicznego w Europie

Jos Dumortier, Uniwersytet Leuven, Belgia Najnowsze dokonania związane z podpisem elektronicznym w Europie

Marek Słowikowski, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Polska Stan obecny i przyszłość zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce

Volker Zeuner, Secunet Security Networks AG, Niemcy Zarys strategii realizacji wymagań wprowadzenia Dyrektywy UE w sprawie podpisu elektronicznego

Robert Podpłoński, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Polskie prawo a uniwersalność zastosowania podpisu elektronicznego

Maciej Skory, Uniwersytet Wrocławski, Polska Prawo umów elektronicznych

Jerzy Pejaś, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Problemy współdziałania Systemów Podpisu Elektronicznego

Arno Fiedler, TeleTrust, Niemcy Europejski urząd certyfikacji – informacje od uczestników gry rynkowej

Danny de Cock, Uniwersytet Lueven, Belgia Działania w zakresie projektów dotyczących elektronicznej karty identyfikacyjnej w 25 krajach członkowskich UE

David Tillemans, Utimaco, Niemcy Projekt interoperacyjności w skali europejskiej zorganizowany przez EEMA

Aleksiej Jerman Blazic, SETCCE (Security Technology Competence Centre), Słowenia Długookresowe usługi archiwizacji dokumentów podpisanych elektronicznie. Zaawansowana infrastruktura długookresowego zabezpieczenia zbiorów elektronicznych

Grzegorz Klasa, Unizeto Technologies SA, Polska Interoperacyjność długookresowego archiwum danych

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2005 KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2005

5 EDYCJA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO – PODSUMOWANIE

W dniach 1-3 czerwca br. w Międzyzdrojach odbyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2005). Była to już piąta edycja, największej w Polsce, dorocznej, międzynarodowej konferencji poświęconej teorii i praktyce zastosowania podpisu elektronicznego w gospodarce i w administracji państwowej.
Uroczystego otwarcia EFPE 2005 w imieniu organizatorów dokonał Andrzej Bendig-Wielowiejski – Prezes Zarządu – Unizeto Technologies SA, a wykład inauguracyjny wygłosił Jacek Piechota, Minister Gospodarki i Pracy – minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego w Polsce.
Prelegentami i uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, ministerstw, urzędów centralnych, centrów certyfikacji, a także biznesu z dwóch kontynentów – Europy i Azji. Ogółem w konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z 14 państw (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Ukraina) zainteresowanych rozwiązaniami opartymi na technologii podpisu elektronicznego.
Prelekcję wygłosiły takie osobistości, jak: Stig Aga Aandstad  – przedstawiciel Komisji Europejskiej z Brukseli, Władimir Matiuchin – szef Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej, profesor Jos Dumortier – ekspert Komisji Europejskiej w zakresie PKI z Uniwersytetu Leuven w Belgii oraz Oleksandr Yehortsev z Departamentu Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji na Ukrainie.
Tematem głównym EFPE 2005 była „Interoperacyjność systemów PKI w krajach Unii Europejskiej i na świecie”. W formie prezentacji multimedialnych przedstawiono zarys strategii realizacji wymagań Dyrektywy UE odnośnie podpisu elektronicznego, oraz omówiono podjęte w 25 krajach członkowskich UE działania dotyczące projektów związanych z elektroniczną kartą identyfikacyjną. W świetle polskiej Ustawy o podpisie elektronicznym, według której od sierpnia 2006 roku organy władzy publicznej mają obowiązek umożliwić odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz dokonywanie innych czynności w postaci elektronicznej, duże zainteresowanie wzbudziły wykłady dotyczące wdrożonych już rozwiązań w różnych krajach UE.
Równolegle do wykładów odbywały się warsztaty technologiczne przygotowane przez specjalistów Unizeto Technologies SA oraz MacroSoft SA, podczas których uczestnicy forum mieli możliwość praktycznego zapoznania się z „bezpiecznym archiwum elektronicznym” oraz z bezpiecznymi systemami pracy zdalnej.
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, to już tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji.
Podsumowując tegoroczną edycję konferencji, można powiedzieć, że Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to już tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji. Ponadto należy podkreślić wagę poruszonych zagadnień oraz zwrócić uwagę na swobodny przepływ informacji, a tym samym możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Specjalistami, których zaangażowanie w upowszechnienie podpisu elektronicznego przyczynia się do rozwoju e-państwa oraz bezpiecznej gospodarki elektronicznej.
Na zakończenie EFPE 2005 organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szóstej edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, które odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 7-9 czerwca 2006 roku.

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI