Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2007
 • prof. Jos Dumortier
  Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • Stefan Engel-Flechsig Legal Counsel & Chairman of CEN/ISS Workshop on e-invoices, CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, Belgia

 • prof. Aleksandr A. Shelupanov
  Kierownik Katedry Bezpieczenstwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologij bezpieczenstwa TUSUP, Federacja Rosyjska

 • Vladimir G. Matyukhin
  Szef FAIT – Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Federacji Rosyjskiej,cja Technologii Informacyjnych, Federacja Rosyjska

 • Aleksej A. Domrachev
  Kierownik Działu po regulowaniu działalności Centr Certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska

 • Aleksandr G. Karpov
  ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Federacja Rosyjska

 • Mikhail B. Borodovskiy Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity, Federacja Rosyjska

 • Magdalena Marucha-Jaworska Pracownik Naukowy, Uniwersytet Warszawski, Polska

 • Artur Kmieciak Adwokat, K&K Consulting, Polska

 • Sylwia Kotecka Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Peter Sylvester EdelWeb, Francja

 • Mario Fabiano InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Luigi Rizzo Security Engineer, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Robert Ruettgen Territory Manager EE Region, nCipher, Wielka Brytania

 • Piotr Stanisławczyk Product Manager, Unizeto Technologies SA, Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • dr Dariusz Szostek
  Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Polska

 • dr Marek Świerczyński
  Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

 • Alexandr Kushnerov
  Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster, Ukraina

 • Franciszek Wołowski Kierownik Projektu, Sigillum (PWPW SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Robert Podpłoński Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • dr Grzegorz Sybiga
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Polska

 • Adam Walentynowicz Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki, Polska

 • Omnikey, Niemcy
  Marc T. Hanne

 • Richard Im Forcs.INC, Korea

 • Stephan Wappler TeleTrusT, Niemcy

 • Peter Steiert Project Manager Bridge-CA, TeleTrusT, Niemcy

 • Istvan Zsolt Berta MicroSec Limited, Węgry

 • Yuri Maslov Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO, Federacja Rosyjska

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2007

Vladimir G. Matyukhin (Szef FAIT, Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Zasady tworzenia społeczeństwa informacyjnego e-Rosja

dr Grzegorz Sibiga (Pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie), Polska
Prawne zasady przyjmowania e-dokumentów i ich doręczania przez organy administracji publicznej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Alain Dechamps (Programme Manager of CEN/ISS Workshop on e-Invoices), Belgia
e-Faktura – niezbędne regulacje dla upowszechnienia w Europie

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Składanie pism w postaci elektronicznej w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego

Sylwia Kotecka (Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski), Polska
Spójność i jednoznaczność prawnego uznawania dokumentów elektronicznych

prof. Jos Dumortier (Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven), Belgia
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w rozwiązaniach dla e-administracji w Europie: stan obecny, perspektywy i problemy

Prof. Aleksandr Shelupanov (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologii Bezpieczeństwa TUSUP), Federacja Rosyjska
Polityka Agencji Oświaty w Rosji w dziedzinie kształcenia specjalistów ochrony informacji

Yuri Maslov (Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO), Federacja Rosyjska
Praktyka sądowa stosowania podpisu elektronicznego w Rosji

Robert Podpłoński (Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
e-Podpis a EURO 2012

Magdalena Marucha-Jaworska (pracownik naukowy, Uniwersytet Warszawski), Polska
Prawna wartość dowodowa dokumentu

Andrzej Ruciński (Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Nowe usługi PKI

Aleksej A. Domrachev (Kierownik Działu regulacji działalności centrów certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Współpraca transgraniczna z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Aleksandr G. Karpov (Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w transgranicznym elektronicznym obiegu dokumentów

Mikhail B. Borodovskiy (Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w systemie informacyjnym „Zamówienia publiczne – przetarg” na przykładzie przetargu elektronicznego

Piotr Stanisławczyk (Product Manager, Unizeto Technologies SA), Ałła Stoliarowa-Myć (Koordynator Regionalny, Unizeto Technologies SA), Polska
Uniwersalne rozwiązania do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

Artur Kmieciak (Adwokat, K&K Consulting), Polska
Bezpieczny dokument elektroniczny – wymagania i oczekiwania

Włodzimierz Chocianowicz (Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska), Polska
Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach informatycznych administracji publicznej – stan na koniec roku 2006

dr Jerzy Pejaś (Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny), Polska
Archiwum elektroniczne do poufnego i długookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Arbitraż i mediacja w postaci elektronicznej

Franciszek Wołowski (Kierownik Projektu, Sigillum – PWPW SA – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Zarządzanie bezpieczeństwem dokumentów tożsamości

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Biznesowy Rejestr Publiczny – wdrożenie

Sergey Puszkin (Dyrektor generalny, ООО Taxkom), Federacja Rosyjska
Organizacja elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego pomiędzy osobami prawnymi a administracja państwową

dr Przemysław Polański (pracownik naukowy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), Polska
Podpis elektroniczny w konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych

Peter Sylvester (EdelWeb), Francja
Format podpisu elektronicznego (XADES) dla francuskiej administracji

Istvan Zsolt BERTA (MicroSec Limitem – kwalifikowane centrum certyfikacji), Węgry
Długookresowa archiwizacja dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym na Węgrzech

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Doświadczenia z wykorzystania podpisu elektronicznego w szpitalu

Alexandr Kushnerov (Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster – kwalifikowane centrum certyfikacji), Ukraina
Rozwój usług, związanych z podpisem elektronicznym na Ukrainie, praktyczne doświadczenia kompanii „Арт-мастер” w świadczeniu usług, związanych z podpisem elektronicznym

Identyfikacja – Ochrona – Zastosowanie
Robert Ruettgen (Territory Manager EE Region, nCipher), Wielka Brytania

Mihaela Hasan (Prawnik, Centrum Certyfikacji, Państwowe przedsiębiorstwo Centrum Specjalnych telekomunikacji), Republika Mołdowa
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w Republice Mołdowa

Adam Walentynowicz (Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki), Polska
Wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego

Stephan Wappler, Peter Steiert (Project Manager Bridge-CA, TeleTrust), Niemcy
Znormalizowana polityka uzasadnienia zaufania – uproszczenie?

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2007

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Galeria 7

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2007

Odbyło się VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

W dniach 30 maja – 01 czerwca 2007 r. odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. EFPE 2007 zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej.

Oprócz Unizeto Technologies SA i Politechniki Szczecińskiej w bieżącym roku współorganizatorami EFPE były po raz pierwszy: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Udział w Forum wzięło 154 uczestników z 22 krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. EFPE jest obecnie największą międzynarodową konferencją w Europie poświęconą zagadnieniom PKI.

W bieżącym roku tematem przewodnim EFPE były kierunki rozwoju usług związanych z podpisem elektronicznym w Polsce i na świecie. Wśród prelegentów i uczestników EFPE 2007 byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, agencji rządowych i instytucji nadzorujących infrastruktury podpisu elektronicznego w państwach Unii Europejskiej i spoza niej oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu, którzy podczas wykładów, warsztatów, rozmów kuluarowych oraz paneli dyskusyjnych wymieniali poglądy i doświadczenia związane z teorią i praktyką dokumentu i podpisu elektronicznego, nawiązując jednocześnie kontakty partnerskie i biznesowe. Konferencja stała się ponadto unikalnym forum współpracy Wschód-Zachód w zakresie PKI.

W toku obrad wyraźnie dało się zauważyć, że podstawowym problemem podnoszonym przez zdecydowaną większość uczestników Forum jest brak interoperacyjności w skali międzynarodowej, w tym również pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Zwrócono też uwagę na problemy niedostatecznych uregulowań prawnych oraz konieczność zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa infrastruktury podpisu elektronicznego, co jest kluczowe dla budowania zaufania do dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, a w efekcie dla rozwoju obrotu elektronicznego. Mając powyższe na uwadze uznano, że jednym z wiodących tematów przyszłorocznego EFPE 2008, które odbędzie się od 04 do 06 czerwca 2008 r. będą problemy unifikacji, uznawalności podpisów elektronicznych i integracji usług związanych z podpisem elektronicznym.

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI