Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2008
 • dr Wojciech R. Wiewiórowski
  Doradca w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

 • prof. Jacek Pomykała
  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

 • dr Dariusz Szostek
  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Polska

 • prof. Mirosław Kutyłowski
  Politechnika Wrocławska, Polska

 • Filip Zagórski Politechnika Wrocławska, Polska

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Unizeto Technologies SA, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz Politechnika Szczecińska, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Politechnika Szczecińska, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Milan Hrdlička Monet+, Czechy

 • Bogdan Stavrev Bankservice PLC, Bułgaria

 • Jordi Buch Product Marketing Manager, Safelayer Secure Communications, Hiszpania

 • dr Mario Fabiano
  InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Robert Ruettgen Territory Manager EE Region, nCipher, Wielka Brytania

 • Marcin Odrowąż-Sypniewski Principal Sales Consultant, Oracle, Polska

 • prof. Josef Pieprzyk Macquarie University, Australia

 • Daniel Miazga Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Polska

 • Marek Dymek Wydział Informatyki, Urząd Miasta Szczecin, Polska

 • Olivier Delos Managing Partner, Sealed, Belgia

 • prof. Marian Srebrny
  Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Polska

 • dr Leif Buene
  Det Norske Veritas (DNV), Norwegia

 • Robert Podpłoński Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Krzysztof Nyczaj Kierownik Projektu, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

 • John Stienen European Commission, Directorate General for Informatics (IDABC), Belgia

 • Ałła Stoliarowa-Myć Unizeto Technologies SA, Polska

 • Prof. Jos Dumortier Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, time.lex, Belgia

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • dr Leszek Sikorski
  Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

 • Piotr Starzyk Członek Zarządu do spraw Informatyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Polska

 • Laurent Saignes Regional Business Development Manager, Oberthur Card Systems, Francja

 • Łukasz Sokół PLAY, Printhouse Manager, Polska

 • Aleksandr G. Karpov
  Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Federacja Rosyjska

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2008

Igor Zagorskiy
Usługi świadczone przez Państwowe Centrum Informacyjne Rosji

Aleksander G. Karpov
Używanie serwisów zaufanej trzeciej strony – podstawa zapewnienia zaufania w cyklu procedur handlu elektronicznego

Włodzimierz Chocianowicz
Podpis elektroniczny w ustawie i dyrektywie europejskiej – sprzeczność pojęciowa czy tylko nieporozumienie?

dr Jerzy Pejaś
Propozycja zmian pojęć związana z nowelizacją Ustawy o podpisie elektronicznym

Robert Podpłoński
Pieczątka elektroniczna – więcej szkody czy pożytku?

prof. Jos Dumortier
e-faktura w Unii Europejskiej: sytuacja obecna i kierunki rozwoju

dr Dariusz Szostek
Podpis elektroniczny w nowym projekcie Kodeksu Cywilnego

dr Wojciech R. Wiewiórowski
eID v. pl.ID. Europejskie i polskie oczekiwania i ograniczenia związane z wydawaniem dokumentów tożsamości z mikroprocesorem

Hans Graux Podpis elektroniczny oraz jego funkcja na europejskim rynku usług: potrzeby, trendy, oczekiwania

Olivier Delos
Opracowanie na temat aspektów standaryzacji podpisu elektronicznego

John Stienen
Opracowanie dotyczące wzajemnego (międzynarodowego) uznawania podpisu elektronicznego w kontekście aplikacji e-Urząd

dr Mario Fabiano
Projekt R4Egov – międzynarodowa interoperacyjność i uznawanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

dr Leif Buene
Urząd Walidacji w transgranicznym uznawaniu podpisu elektronicznego

Ałła Stoliarowa-Myć
eNotarius – Urząd Walidacji

prof. Jacek Pomykała
Bezpieczeństwo podpisu cyfrowego

prof. Josef Pieprzyk
Cryptographic Hashing on Crossroads

prof. Mirosław Kutyłowski
Podstępna kryptografia na „bezpiecznych” urządzeniach

Filip Zagórski
Systemy End-to-End E-voting

prof. Marian Srebrny
Rozproszone generowanie parametrów i kluczy bez centrali obdarzonej zaufaniem

Andrzej Ruciński
Certyfikaty atrybutów

Laurent Saignes
Zabezpieczenie tożsamości elektronicznej. Przegląd dostępnych technologii i rozwiązań zabezpieczających tożsamość elektroniczną.

Piotr Starzyk
Doświadczenia wdrażania podpisu elektronicznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Andrzej Ruciński
Certyfikat przez internet

Krzysztof Nyczaj
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w projektach realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Daniel Miazga
Praktyczne wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w kontekście realizacji projektu eUrząd Wojewódzki

Marek Dymek
Usługi elektroniczne dla mieszkańców na przykładzie Urzędu Miasta Szczecin

dr Leszek Sikorski
Wytyczne dla przekazywania medycznych danych osobowych w międzynarodowych aplikacjach z uwzględnieniem dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych

Łukasz Sokół
Przejście od faktury papierowej do faktury elektronicznej na przykładzie wdrożenia

Robert Ruettgen
Bezpieczeństwo i ochrona danych

Jordi Buch
TrustedX: Platforma usług zaufanych

Marcin Odrowąż-Sypniewski
Oracle Information Rights Management – zabezpieczanie dokumentów elektronicznych

Bogdan Stavrev
B-Trust PKI

B-Trust PKI
Wprowadzenie do obiegu certyfikatów kwalifikowanych w instytucji lub firmie

Sergey W. Telelyushkin
Sieć zaufanych centrów certyfikacji dla Urzędów Skarbowych na poziomie Federacji Rosyjskiej

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2008 KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2008

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2008 zakończone

W dniach 4 – 6 czerwca 2008 r. odbyła się w Międzyzdrojach doroczna ósma edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej – Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

Organizatorami tegorocznego EFPE byli: Unizeto Technologies S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa SA i Politechnika Szczecińska. Referat inauguracyjny wygłosił wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan. Uczestnicy i prelegenci w liczbie 134 osób reprezentowali łącznie 17 krajów świata: Australię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Estonię, Francję, Hiszpanię, Litwę, Mołdawię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję, Słowację, Ukrainę, Wielką Brytanię oraz Włochy. Wśród nich byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, agencji rządowych, zagranicznych instytucji nadzorujących infrastruktury podpisu elektronicznego, zagranicznych centrów certyfikacji, wszystkich polskich trzech kwalifikowanych centrów certyfikacji oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu, którzy podczas wykładów, warsztatów, dwóch paneli dyskusyjnych oraz rozmów kuluarowych wymieniali poglądy i doświadczenia związane z teorią i praktyką dokumentu oraz podpisu elektronicznego, nawiązując jednocześnie kontakty partnerskie i biznesowe. Od wielu lat Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego jest największą międzynarodową konferencją w Europie poświęconą zagadnieniom e-podpisu.

Wiodącą tematyką VIII edycji konferencji było „Upowszechnienie uznawalności podpisu elektronicznego na poziomie krajowym, Unii Europejskiej i międzynarodowym”. Także w bieżącym roku EFPE umożliwiło otwartą wymianę informacji pomiędzy nie tylko polskimi uczestnikami konferencji, ale i pomiędzy uczestnikami z krajów Unii Europejskiej oraz Wschodem i Zachodem w zakresie stosowanych koncepcji, technologii i stosowanych rozwiązań. Dużo uwagi zwrócono na pojawiające się na świecie nowe usługi certyfikacyjne, na przykład certyfikaty atrybutów. Bardzo duże emocje i dyskusje wzbudziły prezentacje i wypowiedzi na temat przyszłej nowelizacji polskiej ustawy o podpisie elektronicznym. Zainteresowaniem cieszyły się prezentacje rozwiązań dotyczące transgranicznej wymiany dokumentów elektronicznych, a w szczególności wdrożeń związanych z działającymi już urzędami walidacji podpisu elektronicznego w Hiszpanii, Norwegii, Polsce oraz Rosji. Szczególnym powodzeniem cieszyły odbywające się w czasie konferencji warsztaty pokazujące nowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z PKI i dostęp do certyfikatów, np. wydawanie certyfikatów kwalifikowanych przez Internet.

Wielokrotnie zwracano też uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zmian legislacyjnych. Nie dostrzeganie faktu, iż zmiana jednej ustawy powinna być dokonywana łącznie ze zmianami w ustawach i rozporządzeniach istniejących, a powiązanych, powoduje skutek odwrotny do zamierzonego, to znaczy może ograniczyć rozwój usług związanych z podpisem elektronicznym oraz konkurencyjność. W efekcie może być kolejną przeszkodą w upowszechnieniu podpisu elektronicznego.

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI