Prelegenci 2013

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci 2013 została wyłączona | 2013
 • Prof. Dr. Jos Dumortier
  Interdisciplinary Centre for Law, Belgia

 • Prof. Peter Lipp
  Uniwersytet Technologiczny w GRAZ, Austria

 • Jurij Kozlov,
  Centrum Informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, Ukraina

 • dr Sergey Kiryushkin
  Gazinformservice, Rosja; Vladimir Kustov, OOO „UC GIS”, Rosja

 • John BullardIdenTrust, Wielka Brytania

 • Stepanov Vladyslav
  Kierownik centrum akredytacyjnego certyfikacji kluczy „Masterkey” OOO „Artmaster”, Ukraina

 • Kalev Pihl AS Sertifitseerimiskeskus, Estonia

 • Tamer ErgunRządowe Centrum Certyfikacji, Turcja

 • Tribault de ValrogerKeynectis Opentrust, Francja

 • Alfonso TornatoreBIT4ID, Włochy

 • Clemens WankoTÜV Informationstechnik GmbH, Niemcy

 • Olivier Delos
  Sealed, Belgia

 • Torsten Schlabach
  Tascel eG, Niemcy

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2013

Gerard Galler, Komisja Europejska, Belgia
Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i zaufanych usług dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – postępy w procesie legislacyjnym.

Sebastian Christow, Ministerstwo Gospodarki, Polska
Udział Polski w pracach nad rozporządzeniem eIDAS

Dr Riccardo Genghini, ETSI – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, Włochy
Regulacje prawne vs regulacje techniczne: zderzenie cywilizacji?

Dr hab. Dariusz Szostek, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska
Elektroniczne Biuro Podawcze wyzwaniem dla informatyzacji polskich sądów.

Prof. Dr. Jos Dumortier, Interdisciplinary Centre for Law, Belgia
Dowody prawne w kontekscie cyfrowym: czy podpis zniknie?

Aleksander Shelupanov, Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics, Rosja
Identyfikacja i weryfikacja przy użyciu teorii sieci Petri-Markov w systemach elektonicznego obiegu dokumentów

dr Sergey Kiryushkin, Gazinformservice, Rosja; dr prof. Vladimir Kustov, OOO „UC GIS”, Rosja
Aktualne zagadnienia prawne związane z transgranicznym obiegiem dokumentów.

Olivier Delos, Sealed, Belgia
Przegląd realizacji mandatu M/460 mającego na celu określenie ulepszonych ram standaryzacyjnych w obszarze podpisu elektronicznego – wskazówki biznesowe

Juan Carlos Cruellas, DAC-UPC, Hiszpania
Działania związane z badaniem zgodności i interoperacyjności, jak również badania wymagań normalizacyjnych dla Elektronicznej Przesyłki opatrzonej podpisem elektronicznym.

Nick Pope, Thales, Wielka Brytania
Czynności związane z tworzeniem i weryfikacją e-podpisu oraz zaufani dostawcy usług wspierający e-podpis

Prof. Peter Lipp, Uniwersytet Technologiczny w GRAZ, Austria
Mobilny Podpis

Tomasz Kawecki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska
Podpis elektroniczny w europejskim e-sądzie- projekt e-CODEX

Clemens Wanko, TÜV Informationstechnik GmbH, Niemcy
Ogólnoeuropejskie rozpoznawanie usług CA Aktualne i przyszłe przepisy dotyczące wymagań TSP

dr Jerzy Pejaś, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska
Serwer podpisu – prawne i techniczne możliwości realizacji

John Bullard, IdenTrust, Wielka Brytania
Zaufana tożsamość motorem napędzającym globalny handel

Vladyslav Stepanov, Kierownik centrum akredytacyjnego certyfikacji kluczy „Masterkey” OOO „Artmaster”, Ukraina
Ukraińskie doświadczenie w budowie infrastruktury klucza publicznego

Andrzej Ruciński, Unizeto Technologies SA, Polska
Wpływ dostępności usług zaufania na rozwój rynku elektronicznej komunikacji

Alfonso Tornatore, BIT4ID, Włochy
Podpis cyfrowy dla bankowości elektronicznej

Michał Tabor, Trusted Information Consulting, Polska
Budowanie usług zabezpieczenia procesów biznesowych

Gonçalo Caseiro, Portugalska Jednostka zajmująca się modelem Shared Service dla Administracji Publicznej, Portugalia
Zaufane e-usługi w modelu SaaS (Cloud) czy w modelu niezależnym – rywalizacja czy współpraca?

Tribault de Valroger, Keynectis Opentrust, Francja
Prezentacja doświadczeń z dziedziny zaawansowanego podpisu w chmurze we Francji- sukces, wyzwania i perspektywy

Jurij Kozlov, Centrum Informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, Ukraina
Problematyczne kwestie rejestracji subskrybentów i ich późniejsza identyfikacja za pomocą mechanizmów podpisu elektronicznego.

Kalev Pihl, AS Sertifitseerimiskeskus, Estonia
Podpis w środowisku mobilnym

Tamer Ergun, Rządowe Centrum Certyfikacji, Turcja
Zestawy testów na potrzeby analizy bezpieczeństwa zastosowania podpisu cyfrowego

Torsten Schlabach, Tascel eG, Niemcy
Zaufane i bezpieczne E-Maile w UE

KEEP READING

Galeria 2013

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria 2013 została wyłączona | 2013

Galeria 1 – dzień pirwszy


Galeria 2 – dzień drugi
Galeria 3 – dzień trzeci

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2013

Trzynasta edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2013) dobiegła końca.

W dniach 5-7 czerwca 2013 roku w Międzyzdrojach odbyła się trzynasta edycja corocznego Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2013). Głównym tematem tegorocznej konferencji były „Zaufane usługi elektroniczne na międzynarodowym rynku cyfrowym”.

W EFPE 2013 – największej Europejskiej konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu i problematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) – wzięło udział 130 uczestników z 21 krajów. Wśród nich znajdowali się przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Komitetu Technicznego Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (TC ETSI), organów i agencji rządowych, producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego, a także centrów certyfikacyjnych świadczących usługi w zakresie podpisu elektronicznego.

W tym roku konferencja EFPE objęta została honorowym patronatem: Ministra Gospodarki – Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boni, Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Konferencję można uznać za niezwykle udaną, a jej uczestnicy wynieśli z niej wiele interesujących informacji. Wykłady i prezentacje budziły żywe dyskusje z udziałem ekspertów w dziedzinie PKI. Pod wpływem tych dyskusji międzynarodowe grono uczestników konferencji podjęło decyzję o zredagowaniu deklaracji końcowej EFPE 2013 dotyczącej nowych unijnych ram prawnych dla zaufanych usług. Deklaracja ta ma odzwierciedlać ich nadzieje i oczekiwania związane z Rozporządzeniem UE. Adresatami deklaracji końcowej mają być, między innymi, przedstawiciele rządów odpowiedzialni za opracowywanie aktów normatywnych wspierających jednolity rynek cyfrowy i ogólnoeuropejską przestrzeń zaufania.

Mamy nadzieję, że dokument ten pomoże nam osiągać jeszcze lepsze wyniki i wyciągać trafniejsze wnioski, które staną się siłą napędową działań podejmowanych przez Komisję Europejską, przekładając się na realizację celów legislacyjnych i biznesowych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączoną deklaracją końcową EFPE 2013 dotycząca nowych unijnych ram prawnych dla usług zaufania.

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI