Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2014

Sebastian Christow, Radca Ministra, Ministerstwo Gospodarki, Polska
eIDAS i co dalej – krajowa perspektywa działań po zakończeniu prac

Luca Castellani, Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Austria
Wkład tekstów UNCITRAL o handlu elektronicznym do transgranicznych transakcji elektronicznych: perspektywa europejska

Andrea Servida, Kierownik grupy zadaniowej, „Grupa ustawodawcza (eIDAS)”, Belgia
Wideokonferencja – Propozycja dla Rozporządzenia dotyczącego identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – stan rzeczy procesu legislacyjnego

Alexei Sabanov, Zastępca dyrektora generalnego, ZAO „Aladdin R.D.”, Rosja
Problemy niezawodności i bezpieczeństwa identyfikacji i uwierzytelnienia

prof. dr hab. Dariusz Szostek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Ministra Sprawiedliwości ds Informatyzacji postępowań sądowych, Polska; dr Berenika Kaczmarek-Templin, Politechnika Wrocławska, Polska
Wpływ rozporządzenia eIDAS na polskie prawo

Arno Fiedler, ETSI ESI ekspert, Niemcy
Standardy podpisu elektronicznego w UE – łatwość podpisywania w UE i poza jej granicami. Przegląd prac nad racjonalizacją standardów oraz przyszłe wyzwania w ramach mandatu M460 w kontekście rozporządzenia eIDAS

prowadzący Rafał Malujda – radca prawny z Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego, LL.M. (Rostock), sekretarz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska
Panel dyskusyjny – Wpływ rozporządzenia eIDAS na usługi zaufania na globalnym rynku cyfrowym – nowe możliwości i szanse dla gospodarki elektronicznej?

Alla Kryjanovskaia, Gazprom Rosja
Aspekty prawne transgranicznego elektronicznego współdziałania

Sławomir Górniak, Ekspert ds. narzędzi bezpieczeństwa i achitektury sieci Grecja
Prace ENISA związane z rozporządzeniem eIDAS

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Polska
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w sądownictwie

Miguel Alvarez-Rodriguez, Kierownik Programu, Komisja Europejska, Belgia
Działania związane z e-dowodami osobistymi i e-podpisem, rozwiązania współdziałania dla programu administracji publicznych (ISA)

Sergey Evtushenko, Departament Technologii Informatycznych i Łaczności Rządu Federacji Rosyjskiej, Rosja
Wideokonferencja

Marek Ujejski, Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Funkcje identyfikacyjne KUZ i KSM a projekt rozporządzenia eIDAS w kontekście transgranicznym

Volker Reible, Kierownik rozwiązań i projektów zarządzania projektów dużej skali, T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, Niemcy
Koncepcja, architektura oraz obecny rozwój nowej Niemieckiej Infrastruktury Zdrowia

Michał Tabor, Ekspert PIIT w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego, Polska
Nowe możliwości dla usług zaufania w UE

Dr Bernd Wild, Dyrektor generalny, Intarsys GmbH, Niemcy
Powszechne podpisywanie dokumentów – niezawodny podpis elektroniczny na urządzeniach mobilnych

Daniel Wachnik, Specjalista ds. podpisu e, IMM, Polska
eIDAS, M460 – konsekwencje technologiczne dla polskiej administracji publicznej

Jon Olnes, Starszy konsultant, Unibridge, Norwegia
Techniczne aspekty regulacji eIDAS

Paweł Żal, Certified Ethical Hacker, Unizeto Technologies, Polska
Bezpieczeństwo e-biznesu w cyberprzestrzeni

prowadzący Rafał Malujda – radca prawny z Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego, LL.M. (Rostock), sekretarz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska
Panel dyskusyjny – Nowe produkty i usługi zaufania wprowadzane w ramach rozporządzenia eIDAS – przełom, standaryzacja istniejących rozwiązań, powszechność używania?

Pavol Fric, Ditec, Słowacja
Słowacja i nowa ustawa o elektronicznym wprowadzeniu w życie przez rząd (ustawa e-administracji) w kontekście Infrastruktury Klucza Publicznego

Devrim Unal, Starszy naukowiec/ Inżynier systemowy, TUBITAK BILGEM-UEKAE, Turcja
Prywatność, zaufanie i bezpieczeństwo dla transgranicznego współdziałania: Pierwsze doświadczenia zdobyte od projektu e-Sens

prof. Vladimir Kustov, Gazinformservis, Rosja
Interoperacyjność elektronicznego prawnie znaczącego obiegu dokumentów: problemy i rozwiązania w drodze do rozszerzenia integracji międzynarodowej

Anton Karpov, Yandex, Rosja
Życie po Intermediate CA

Enrico Entschew, Starszy deweloper biznesowy, Bundesdruckerei GmbH, Niemcy
sign-me – kwalifikowany podpis elektroniczny przyjazny dla użytkowników oparty na niemieckich dowodach osobistych

Sergey Murugov, Zastępca dyrektora generalnego, OOO „RTO”, Rosja
Praktyczne aspekty użycia transgranicznych technologii w e-commerce

Alfonso Tornatore, Wiceprezes, BIT4ID, Włochy
Uwierzytelnianie i identyfikacja w świecie urządzeń mobilnych

dr Sándor Szöke, Kierownik działu kontrolingu procesów, Microsec ltd., Węgry
Usługi zaufania na Węgrzech – przegłąd i wymiana doświadczeń

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2014

Galeria 1 – dzień pierwszy
Galeria 2 – dzień drugiGaleria 3 dzień trzeci

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2014

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie w Polsce przez Unizeto Technologies SA i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zgodnie z przyjętą misją EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego wymieniane są doświadczenia i poglądy wśród prelegentów i uczestników z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i całego świata.  Dlatego wszystkie wystąpienia podczas EFPE są równolegle tłumaczone na oficjalne języki konferencji to jest: angielski, polski oraz rosyjski.

TEMAT GŁÓWNY EFPE 2014:
ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I USŁUG ZAUFANIA EIDAS (ELECTRONIC IDENTIFICATION AUTHENTICATION SIGNATURE) – NOWE MOŻLIWOŚCI I SZANSE DLA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ.

Jest to już XIV edycja konferencji, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca br. pod patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki RP wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Sprawiedliwości RP Jacka Biernackiego, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL), Sejmu RP – Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Tegorocznej edycji EFPE towarzyszą szczególne wydarzenia dla tworzącego się Jednolitego Rynku Cyfrowego będącego głównym filarem Agendy Cyfrowej dla Europy. Zakończyły się bowiem prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady – eIDAS, które dotyczy identyfikacji elektronicznej i elektronicznych usług zaufania.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca br. i otworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej. Do nowej regulacji i związanych z nią aktów wykonawczych dostosowywane będą uregulowania krajowe państw członkowskich. Zastąpi ona od lipca 2016 r. wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych i wpłynie na wszystkie akty odnoszące się do tych ustaw. Będzie też rodziła skutki dla usługodawców oraz sektora publicznego, ponieważ w systemach informatycznych administracji publicznej od połowy 2018r. wystąpi konieczność uznawania zagranicznych środków elektronicznej identyfikacji. Niezbędne będą więc znaczące zmiany prawne, organizacyjne i techniczne, co będzie przedmiotem obrad konferencji.

 

RADA PROGRAMOWA

 
 

Third Column
Third Column
Third Column
KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI