Instrukcje

5 lutego 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Instrukcje została wyłączona | 2015

INSTRUKCJA AKTYWACJI CERTYFIKATU ID

KEEP READING

Deklaracja Końcowa

5 lutego 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Deklaracja Końcowa została wyłączona | 2015

The European Forum on Electronic Signature (EFPE) is one of largest international conferences in Europe devoted to electronic signatures and PKI. This year, 15th edition of EFPE 2015 with the leading topic being “New legal and technological order in international electronic economy: eIDAS Regulation – from electronic signatures to trust services”, was held on 10-12 June 2015 in Międzyzdroje (Poland).

EFPE 2015 was attended by over 130 participants from 27 countries. Among them were representatives of European Commission, ETSI, large institutions using trust services (including government offices and agencies), producers of software or hardware solutions or trust service providers related to electronic signature and electronic identification.

The eIDAS Regulation on electronic identification and trusted services requires service providers and supervisors bodies to make meaningful efforts to adopt new requirements for solutions and IT systems existing on the market. According to Art. 52 eIDAS Regulation shall be applied (except some cases counted in Art. 52 (2)) from 1 July 2016. Furthermore, a certification-service-provider issuing before 1 July 2016 qualified certificates under Directive 1999/93/EC should submit a conformity assessment report to the national supervisory body not later than 1 July 2017. After this date such a certification-service-provider shall not be considered as qualified trust service provider under eIDAS Regulation. Hence, trust service providers and developers are essentially interested for publishing of implementation acts and standard documents that allow them to adopt existing and new trust services according with the requirements stated there.

 1. Participants to the Conference pointed to the need for a comprehensive approach to implementing legislative changes in national legal framework. eIDAS Regulation requires careful harmonization with national law, while preserving the letter and spirit of Regulation.
 2. Trust services legal effects defined in eIDAS Regulation must be explicit for users regardless of the fact where the EU member come from.
 3. Participants to the Conference pointed out that it is important to identify not only many challenges in implementing eIDAS in certain EU member States, but also to evaluate what is the impact of eIDAS outside the EU. This is important practical problem because there is no common legal ground between the EU and other countries, although legal systems may be similar and trust services can be provided under the same conditions. The participants stressed that at EU level would be good practice to determine the recommendation for implementation of Art. 14 concerning international aspects of electronic identification and trust services recognition that are provided to or by third parties (non-EU Member States).
 4. A large number of dedicated trust services would be too difficult to use for relying parties and will be not compatible with the postulate cited, for example in Preamble (57), which states that the validation of qualified electronic signature should be made easy and convenient for all parties at Union level. For this reason the trust services should be aggregated according to rules prepared by the normalization body (for example ETSI) as a standard on Trusted List (TL).
 5. Public administration that intends to provide trust services to the public should do it on equal and competitive rules with commercial subjects. Participants to the conference reiterate the belief expressed in last years’ conferences that the public administration should increasingly rely on commercial solutions offered by service providers operating on the digital market.
 6. In the internal instruments, it would be also worth recommending to include areas not covered directly by eIDAS regulation, for example trusted services and identification. International aspects of trust services and ID-escrow are examples of such challenges.

This final document has been prepared by international experts and participants during the EFPE 2015. This document has been translated into English, Polish and Russian and presented for acceptance by participants of the conference. We ask policy makers and lawmakers to consider this modest contribution to the European discussion in their future efforts.

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2015

Riccardo Genghini, Przewodniczący Komitetu Technicznego ESI, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, Włochy
Standardy i Rozporządzenie eIDAS: szanse i wyzwania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Peter Lipp, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Austria
Walidacja podpisu elektonicznego według ETSI

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Yurii Kozlov, „Centrum Informacyjne” Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, Ukraina
Normatywne i technologiczne aspekty wdrożenia Rozporządzenia eIDAS na Ukrainie

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marco Fernandez Gonzalez, Elena Alampi, Komisja Europejska, Belgia
Rozporządzenie eIDAS: stan obecny wdrożenia

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Kazimierz Schmidt, Radca Ministra w Departamencie Informatyzacji MAC, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska
Zrozumieć eIDAS, czyli gdzie kończy się identyfikacja elektroniczna a zaczynają usługi zaufania – czy odpowiedź na takie pytanie jest potrzebna?

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marek Ujejski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Karta Specjalisty Medycznego oraz Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jako narzędzia klasy HIGH w świetle wymagań aktu implementującego UE Level of Assurance

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jerzy Pejaś, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska
Top 10 problemów wdrożenia Rozporządzenia eIDAS w Polsce

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Michał Tabor, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego, Polska
Postaw (na) pieczęć

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Arno Fiedler, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Niemcy
Wymagania dotyczące certyfikatów kwalifikowanych na stronie internetowej

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Clemens Wanko, TÜViT, Niemcy
Rozporządzenie eIDAS – Zmiany w certyfikacji i w nadzorowaniu usług zaufania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Sławomir Górniak, ENISA, Grecja
Działania ENISA w odniesieniu do Rozporządzenia eIDAS

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Christian Kuhn, Gemalto, Francja
Rozszerzenie zastosowań technologi PKI w urządzeniach mobilnych. Wykorzystanie technologii Smart Bluetooth.
Rozwijanie usług podpisu w chmurze. Zastosowanie urządzeń HSM w chmurze.

Luca Castellani, Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Austria
Wykorzystanie tekstów UNCITRAL w ułatwianiu transgranicznego uznawania podpisów elektronicznych

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jon Ølnes, Starszy konsultant, Unibridge, Norwegia
Ufająć setkom usług zaufania – modele architektury transgranicznego e-podpisu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Richard Wang, WoSign, Chiny
Zastosowanie podpisu elektronicznego w Chinach

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Iñigo Barreira, Izenpe, Hiszpania
Znaczenie modelu przezroczystości certyfikatów Google dla dostawców usług zaufania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Tatiana Stankevich, Gazinformservis, Rosja
Aspekty prawne i technologiczne czasu jako parametru wspólnej przestrzeni zaufania elektronicznym dokumentom posiadającym wartość dowodu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Robert Bielecki, ARhS, Luxemburg
Walidacja podpisu transgranicznego: Konieczność raportu walidacji

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marcin Szulga, Unizeto Technologies SA, Polska
Usługi zaufania w chmurze – W poszukiwaniu wartości biznesowej: Wyzwania w zakresie architektury

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Grzegorz Wójcik, Prezes Zarządu, Autenti sp. z o.o., Polska
Podpis elektroniczny – współpraca wielu dostawców usług zaufania (doświadczenia Autenti)

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

prof. Aleksandr Potii, „Instytut technologii informatycznych” SA, Ukraina
Narodowa strategia identyfikacji elektronicznej Ukrainy. Projekt „Biała księga” e-administracji

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Aleksei Ivanov, Dyrektor generalny Leader Telecom B.V., Rosja/ Holandia
Najnowsze trendy zastosowania certyfikatów rozszerzonej walidacji (EV)

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jana Krimpe, Best Solutions, Azerbejdżan
Asan Imza (Mobile-ID) – unikalna platforma w mobilnym rządzie Azerbejdżanu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Sandor Szoke, Microsec ltd., Węgry
Rozwiaząnie nowej generacji do mobilnego uwierzytelniania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Daniel Lancien, Opentrust, Francja
Kiedy ja podpisuję, co jest naprawdę istotne?

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Govind Yadav, Starszy inżynier sprzedaży, GlobalSign, Wielka Brytania
PKI dla nowoczesnego przedsiębiorstwa – Ochrona w koncepcji Internet of Things (IoT) oraz automatyzacja wdrożenia

Aby pobrać pliki należy się zalogować.
KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2015

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2015

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym: podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie w Polsce przez Unizeto Technologies SA i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zgodnie z przyjętą misją, EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego prelegenci i uczestnicy z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i innych części świata wymieniają się doświadczeniami i poglądami. Z tego względu wszystkie wystąpienia podczas EFPE są tłumaczone równolegle na oficjalne języki konferencji: angielski, polski oraz rosyjski.

– W naszej ocenie kluczowa jest wymiana doświadczeń oraz dialog pomiędzy administracją publiczną i przedstawicielami biznesu, który powinien doprowadzić do wypracowania dobrych praktyk wdrażania i świadczenia usług zaufania – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE.

Każda edycja konferencji skupia się wokół jednego motywu przewodniego. Temat główny tegorocznej odsłony EFPE brzmi:

 NOWY PORZĄDEK PRAWNY I TECHNOLOGICZNY W MIĘDZYNARODOWEJ GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: ROZPORZĄDZENIE EIDAS – OD PODPISU ELEKTRONICZNEGO DO USŁUG ZAUFANIA.

Omówione zostaną zagadnienia związane z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Weszło ono w życie 23 lipca 2014 i otworzyło nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej.

Obecna edycja jest szczególna z dwóch względów. Po pierwsze, w tym roku odbywa się jej 15. edycja. Poza tym, po raz pierwszy wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Azji.

W przeddzień rozpoczęcia konferencji EFPE, w Berlinie ma miejsce CA-Day (9.06.) – spotkanie centrów certyfikacji z Europy. Organizatorzy polskiego wydarzenia dają możliwość uczestnikom partnerskiego eventu – również poświęconego elektronicznej identyfikacji i usługom zaufania oraz zmianom w przepisach, które ich dotyczą (eIDAS) – wzięcia w nim udziału.

Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2015 objęli: Minister Gospodarki RP, Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości RP Jacek Biernacki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL), Sejm RP – Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Honorowym patronatem XV edycję konferencji objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Sejm RP), Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI