Galeria 2018

27 czerwca 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria 2018 została wyłączona | 2018 KEEP READING

Deklaracja Końcowa 2018

27 czerwca 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Deklaracja Końcowa 2018 została wyłączona | 2018

DEKLARACJA KOŃCOWA EUEOPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2018

SZCZECIN, 06 – 07 CZERWCA 2018

Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze
– rynek cyfrowy dostępny dla każdego

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) jest jedną z największych międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom usług zaufania, a w szczególności podpisowi elektronicznemu i szeroko rozumianej architekturze klucza publicznego (PKI). To unikalne wydarzenie w Europie stale przekształca się, dostarczając uczestnikom aktualnej informacji o najnowszych trendach na rynku i „networking” w rosnącej społeczności. EFPE co roku zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz biznesowe stając się obowiązkowym punktem spotkań w kalendarzu tych instytucji.
W tym roku w dniach 6 – 7 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbyła się już XVIII edycja tej konferencji, której głównym tematem była „Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego”.

W EFPE 2018 wzięło udział ponad 140 uczestników z 16 krajów Europy, Azji i Ameryki, tj. : Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Danii, Hiszpanii, Iranu, Kazachstanu, Norwegii, Polski, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród nich byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ETSI, Ministerstwa Cyfryzacji RP, instytucji administracji publicznej oraz instytucji komercyjnych korzystających z usług zaufania (w tym szeroko reprezentowane grono instytucji finansowych), producentów oprogramowania, integratorów usług, doradców biznesowych, jak również dostawców samych usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, dostawców tożsamości oraz usług związanych z elektroniczną identyfikacją.

Podczas konferencji dyskutowano również o szansach i zagrożeniach dla rozwoju rynku cyfrowego w kontekście regulacji takich jak eIDAS, RODO czy PSD2. W toku dyskusji dominowała opinia, że odpowiednio zaprojektowane i wdrożone usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji wychodzą naprzeciw zmianom rynkowym. Przedstawiciele administracji publicznej wskazywali na wagę wprowadzanych regulacji na poziomie krajowym, które powinny dać odpowiednie ramy do wdrażania takich rozwiązań jak węzły identyfikacji czy usługi doręczeń elektronicznych. Podczas konferencji pojawiło się również kilka prezentacji dostawców rynkowych przedstawiających w bardzo konkretny sposób, jak usługi zaufania, np. takie jak podpis elektroniczny „w chmurze”, mogą znaleźć zastosowanie w bieżących procesach biznesowych oferowanych klientom końcowym rynku usług on-line – konsumentom i przedsiębiorcom.
Uczestnicy i organizatorzy XVIII edycji EFPE zgodzili się, że moment na rynku usług zaufania jest wyjątkowy, a przyszłoroczna edycja Forum powinna szeroko zaadresować potrzeby nowych beneficjentów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Wskazano również na konieczność dalszego zacieśniania współpracy sektora publicznego z prywatnym, co może przyczynić się do powszechności w stosowaniu ww. narzędzi i usług.

Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2018
Jerzy Pejaś
Szczecin, 26.06.2018

Pobierz w formie PDF

KEEP READING

Podsumowanie 2018

27 czerwca 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie 2018 została wyłączona | 2018

Tegoroczna konferencja odbyła się w Szczecinie w dniach 6 – 7 czerwca 2018 a tematem przewodnim spotkania była:

Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego

Tematyka XVIII edycji konferencji skupiła się wokół tematów:

 • Powszechne wykorzystanie usług e-identyfikacji i usług zaufania w życiu codziennym – znoszenie barier i digitalizacja komunikacji oraz procesów biznesowych w kontekście ergonomii narzędzi e-identyfikacji w ujęciu międzynarodowym;
 • Korzyści płynące z wdrożenia usług zaufania w systemach obiegu dokumentów, bankowości elektronicznej oraz usługach telekomunikacyjnych;
 • Transgraniczna uznawalność usług zaufania oraz e-identyfikacji w UE i na Świecie;
 • Zastosowanie usług zaufania i e-identyfikacji w ochronie danych osobowych – jak zaadresować nowe wyzwania stawiane przez RODO;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacji w przetargach publicznych;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacja w służbie zdrowia – przegląd dostępnych rozwiązań i case studies;
 • Przegląd funkcjonujących rozwiązań na rynku usług zaufania i e-ID zgodnych z wymogami eIDAS;
 • Innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie cyfrowej identyfikacji i mobilnych e-usług;
 • Dobre praktyki i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i dostępności mobilnych usług elektronicznych i technologii chmury;
 • mDokumenty i mID – Doświadczenia, szanse i możliwości na rynkach międzynarodowych;
 • Audyty zgodności eIDAS – wyzwania, doświadczenia oraz przegląd aktualnych wymagań;
 • Krajowe węzły identyfikacji – wymiana doświadczeń, dobre praktyki i stan powiadomień systemów identyfikacji;
 • Usługi zaufania w chmurze – wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i dostępności;
KEEP READING

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI