Archiwum

Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2017 KEEP READING

Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2016 KEEP READING

Prelegenci 2013

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci 2013 została wyłączona | 2013
 • Prof. Dr. Jos Dumortier
  Interdisciplinary Centre for Law, Belgia

 • Prof. Peter Lipp
  Uniwersytet Technologiczny w GRAZ, Austria

 • Jurij Kozlov,
  Centrum Informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, Ukraina

 • dr Sergey Kiryushkin
  Gazinformservice, Rosja; Vladimir Kustov, OOO „UC GIS”, Rosja

 • John BullardIdenTrust, Wielka Brytania

 • Stepanov Vladyslav
  Kierownik centrum akredytacyjnego certyfikacji kluczy „Masterkey” OOO „Artmaster”, Ukraina

 • Kalev Pihl AS Sertifitseerimiskeskus, Estonia

 • Tamer ErgunRządowe Centrum Certyfikacji, Turcja

 • Tribault de ValrogerKeynectis Opentrust, Francja

 • Alfonso TornatoreBIT4ID, Włochy

 • Clemens WankoTÜV Informationstechnik GmbH, Niemcy

 • Olivier Delos
  Sealed, Belgia

 • Torsten Schlabach
  Tascel eG, Niemcy

KEEP READING

Prelegenci 2012

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci 2012 została wyłączona | 2012
 • András Attila Barsi Dyrektor Handlowy, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry

  Obecnie pełni funkcję dyrektora handlowego w Microsec Ltd., węgierskim kwalifikowanym centrum certyfikacji e-Szigno. Stanowisko dyrektora objął w 2007 roku i w ciągu ostatnich czterech lat był odpowiedzialny za projekty związane z rozwiązaniami biznesowymi oferowanymi przez e-Szigno. András był wcześniej Partnerem firmy konsultingowej, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie projektami. András jest z wykształcenia ekonomistą. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, a także tytuł magistra Paryskiej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Część studiów odbył również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka w Budapeszcie. Uważa się zarówno za marzyciela jak i sprawcę.

 • Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
  Od 1999 do 2007 r. dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego. W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  W grudniu 2007 r. doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

 • Sebastian Christow Dyrektor, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 r. w ramach CAF – kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009-2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pomysłodawca partnerstwa Polski na targach CeBIT. Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej.
  Motto: „Szybkość działania na rzecz sprawnej administracji i efektywnego Państwa”
  Strategia departamentu: 3U – Ułatwić, Uprościć, Usprawnić.

 • Piotr Ciepiela Menedżer, Dział Doradztwa Informatycznego, Ernst & Young Business Advisory,Polska

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury klucza publicznego oraz architekturą, zarządzaniem i analizą bezpieczeństwa systemów informatycznych i systemów kontroli przemysłowej Posiada certyfikaty: CISM, CISSP, CISA, SABSA Chartered Foundation, CSSA, CEH, PRINCE2 Practitioner, CompTIA Security+, TOGAF 8 Practitioner oraz ITIL Service Manager / ITIL EXPERT.

 • prof. Jos Dumortier
  Prawnik, członek Brukselskiej Izby Prawniczej i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Prawa i ICT (www.icri.be) w K.U. Leuven, Belgia

  Absolwent prawa uniwersytetu K.U. Leuven (1973). Po studiach podyplomowych (Centre Européen Universitaire, 1974) i Heidelbergu (DAAD, 1975), stał się pracownikiem naukowym w K.U. Leuven. W 1981 roku ukończył doktorat z zakresu konfliktów międzynarodowych. Prof. Dumortier regularnie pracuje jako ekspert dla flamandzkiego oraz belgijskiego rządu federalnego, Komisji Europejskiej i kilku krajowych i międzynarodowych organizacji w kwestiach odnoszących się do prawa i informatyki. Jego doświadczenie obejmuje zagadnienia dotyczące ochrony danych, e-administracji, podpisów elektronicznych i obsługi prawnej koncepcji biznesowej re-engineering.
  Języki: niderlandzki, francuski, angielski, niemiecki

 • Gérard Galler Generalna Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska, Belgia

  Gérard Galler studiował elektrotechnikę na Uniwersytecie w Brukseli. Karierę w branży IT rozpoczął zarządzając projektami w tym między innymi projektem stworzenia oprogramowania na potrzeby budowy europejskiej rakiety Ariane V oraz innych statków kosmicznych, był także odpowiedzialny za projekty związane z płatnościami elektronicznych przez Internet oraz projektami w zakresie zarządzania ruchem drogowym. Pracę w Komisji Europejskiej rozpoczął w 1998 roku prowadząc działania badawcze związane z kartami elektronicznymi w ramach ramowego programu UE na rzecz badań. Na początku 2000 r. zajmował się inicjatywą stworzenia polityki kart elektronicznych – eEurope Smartcards mającą na celu wsparcie i rozwój ogólnoeuropejskiego programu wdrażania kart z mikroprocesorem. W latach 2003 – 2006 zajmował stanowisko naukowego doradcy z ramienia Delegacji Komisji Europejskiej w Gruzji i Armenii, gdzie zajmował się również pomocą UE. W ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Społeczeństwa Informacyjnego jest obecnie odpowiedzialny dalsze prace oraz zmiany dotyczące unijnej dyrektywy o podpisach elektronicznych.

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

  Jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach prawnych branży IT pracującym w kancelarii time.lex w Brukseli (www.timelex.eu). Ukończył studia prawnicze w 2002 roku a także studia magisterskie uzupełniające z zakresu technologii informacyjnych w 2003 roku. Później dołączył do Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (www.icri.be), gdzie zajmował się badaniami podstawowych zagadnień związanych z prawem IT, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie e-tożsamością w ramach europejskiego projektu European ModinisIDM Study. W maju 2005 roku dołączył do działu prawnego kancelarii Lawfort z siedzibą w Brukseli, gdzie kontynuował swój udział w wielu badaniach na poziomie europejskim. Jego badania polegają głównie na gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat prawa IT publikowanych w raportach międzynarodowych oraz formułowaniu zaleceń kierunków rozwoju w tej dziedzinie. W lipcu 2007 roku był jednym z współzałożycieli firmy prawniczej time.lex, gdzie obecnie jest partnerem oraz radcą prawnym.

 • Miroslav Hladky Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Vortal Connecting Business, Czechy

  Miroslav Hladký posiada ponad dwudziestoletnią praktykę pracy na stanowiskach menedżerskich dla takich firm jak: Siemens, JVC Professional, WorldCom, Tarkett czy Masonite. Był odpowiedzialny m.in. za budowę sieci dystrybucyjnej JVC Professional w Europie Środkowej i Wschodniej. W firmie Masonite, która jest światowym producentem drzwi, zajmował stanowisko prezesa polskiego oddziału i odpowiadał za produkcję i dystrybucję wyrobów firmy w Europie Środkowej, Turcji i Izraelu. Przez ostatnie dwa lata zajmował się nawiązywaniem kontaktów z klientami zagranicznymi AGMO. Obecnie Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju na Europę w Vortal Connecting Business.

 • Lesli Hommik Kierownik grupy roboczej e-identyfikacji i e-podpisu, e-CODEX, Estonia

  Ukończyła studia na Uniwersytecie w Tartu, kierunek Prawo w 2010 roku. Od początku 2009 roku pracowała dla Ministerstwa Sprawiedliwości Estonii jako analityk biznesu i menedżer projektu w Departamencie Administracji Sądowej w dziale systemów informatycznych i procedur roboczych. W listopadzie 2010 rozpoczęła pracę w Centrum rejestrów i systemów informatycznych jako kierownik projektu na Wydziale Zarządzania i Wdrożenia systemów informatycznych. W projekcie e-CODEX od początku pracuje jako kierownik grupy roboczej e-identyfikacji i e-podpisu.

 • Dr inż. Wacław Iszkowski
  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji , Polska

  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 1993 roku. Członek Rady Informatyzacji w MAiC, Komitetu Informatyki PAN oraz Członek Grupy Doradczej Komisji Europejskiej ISTAG [Information Society Technologies Advisory Group]. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1972-1991). Konsultant firmy Oracle z Wiednia, organizując obecność Oracle’a w Polsce (1990). Dyrektor ds. marketingu w Digital Equipment Polska (1991-1994). Własna firma konsultingowa „Iszkowski&ska” (1994-1999). Wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny firmy 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne (1995–1996). Business development & marketing manager w EDS Poland (1997–1999). Doradca ds. Strategii w TP.Internet (1999-2005). Organizator Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003). Redaktor i współautor raportów dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce. Był członkiem Rady Informatyki (potem Teleinformatyki) przy prezesie Rady Ministrów oraz wielokrotnie ekspertem delegacji rządowych na konferencjach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planu eEurope 2005. Członek Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP (2004-2006). Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji dotyczących programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dwukrotny laureat nagrody Info-Star w kategorii propagowanie informatyki. W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony dla Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Sergiej Kiriuszkin Doradca Dyrektora Generalnego Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Doradca dyrektora generalnego Gazinformserwis (www.gaz-is.ru), od 2005 roku – zastępca przewodniczącego komitetu programowego corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania kluczy publicznych „PKI-Forum, Rosja” (www.pki-forum.ru). Specjalista ds. współczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych technologii w grupie roboczej Szanghajskiej Organizacji Współpracy (www.infoshos.ru).

 • Filip Kolasiński Konsultant, Dział Doradztwa Informatycznego, Ernst & Young Business Advisory,Polska

  W dziale Doradztwa Informatycznego odpowiedzialny jest za przeprowadzanie projektów akredytacyjnych według standardu WebTrust. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym architekturze bezpieczeństwa informacji, jak i w obszarze bezpieczeństwa systemów kontroli przemysłowej.

 • Władimir Kustow Dyrektor Generalny, Centrum Certyfikacji Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Profesor. Od 2011 – Dyrektor Centrum Certyfikacji Gazinformservis. Od 2000 roku zarządzał szeregiem prac wdrażających PKI w Ministerstwie Transportu Rosji, które doprowadziło do utworzenia 18 Centrów Certyfikacji. Od 2005 roku do 2012 Zastępca Dyrektora Generalnego „Gazinformserwis” – wiodącego integratora bezpieczeństwa w firmie Gazprom. Uczestniczył w projektowaniu i rozwoju systemu centrów certyfikacji dla firm z grupy Gazprom – liczącej ponad 35 centrów certyfikacji. W chwili obecnej Gazinformserwis zapewnia obsługę serwisową systemu centrów certyfikacji dla firmy Gazprom. Obsługuje dostawców zamówień publicznych biorących udział w elektronicznych przetargach w Rosji, zapewnia certyfikaty klucza publicznego podpisu elektronicznego dla kilku systemów korporacyjnych elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej sprawozdawczości. Wladimir Nikołajewicz aktywnie pracuje w trzech radach doktorantów. Wykłada na stanowisku Profesora na katedrze “Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji” na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu.

 • Sylvie Lacroix CISA, Dyrektor Zarządzający, SEALED, Belgia

  Sylvie jest konsultantem z ponad 18 letnim doświadczeniem dot. e-bezpieczeństwa i e-rozwiązań. Posiada dyplom magistra Polytechnique Ecole w Louvain. Sylvie nabyła duże doświadczenie w reprezentacji biznesowej i zarządzaniu bezpieczeństwem, kryptografii i PKI, poprzez tworzenie Belgacom (a następnie Certipost) E-Trust Services (elektroniczna certyfikacja tożsamości i usługi znakowania czasem) oraz realizację dużych projektów w zakresie e-bezpieczeństwa w Europie, takich jak karty eID i e-paszportów, projektów PKI, jak również kilku europejskich badań w zakresie podpisu elektronicznego, takie jak CROBIES, które były kamieniem milowym do Europejskiej Decyzji w sprawie zaufanej listy dla Nadzorowanych/Akredytowanych CSP. Przez 12 lat pracowała, przede wszystkim, w projektach dla e-administracji w takich organizacjach jak Komisja Europejska, rządy europejskie i duże przedsiębiorstwa.

 • Ondřej Málek Sales Manager, Software 602, Czechy

  Specjalista w dziedzinie dokumentów elektronicznych i procesów. Ondřej jest odpowiedzialny za współpracę z centrami certyfikacji w całej UE, w tym za tworzenie nowych modeli biznesowych i źródeł finansowania dla nich, ze szczególnym naciskiem na smartfony i tablety. Pracuje jako starszy konsultant w Software602. Jest to czeski producent oprogramowania, który jest regionalnym liderem w zakresie zaufanych dokumentów elektronicznych i e-administracji. Ondřej jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Jego technologiczne podejście i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem pracy w małych i średnich finansowych przedsiębiorstwach na stanowisku Manager ds. Zarzadzania relacjami z klientem oraz na stanowisku Menedżera ds. Bliskiego Wschodu i USA dla branży urządzeń produkujących opakowania.

 • Leszek Maśniak Executive Partner, Gartner Inc., Polska

  Kieruje w Polsce programami doradczymi Gartner adresowanymi do szefów informatyki i członków zarządów odpowiedzialnych za technologię. Jest doświadczonym managerem, kierował działami IT i dużymi projektami z różnych dziedzin – zarządzania infrastrukturą, Business Intelligence, ITIL, modeli finansowych, TCO oraz reorganizacji IT.
  Przez wiele lat był managerem IT w Agora SA, a później także trenerem, prezenterem i doradcą dużych organizacji w Polsce i za granicą. Jest absolwentem Excecutive MBA New York University Stern School of Business, London School of Economics and Political Science oraz HEC Paris.

 • Jon Ølnes Starszy Konsultant UniBridge, Norwegia

  Jest absolwentem Wydziału nauk informatycznych na Uniwersytecie w Oslo. Jest starszym konsultantem w UniBridge. Poprzednio pracował na stanowisku starszego doradcy w Difi (Agencja Public Management i e-administracji) w Norweskim Krajowym Programie e-ID Infrastruktury w sektorze publicznym. Dodatkowo, ma 20-letnie doświadczenie zastosowania projektów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, sieci i systemów rozpowszechnianych w NR (Norweskie Centrum Komputerowe) i DNV (Det Norske Veritas). Od 2008 roku był jednym z głównych ekspertów ds. e-podpisu, interoperacyjnych rozwiązań w projekcie PEPPOL (Pan-European Public Procurement on-line, projekt na dużą skalę w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji w UE).

 • dr Jerzy Pejaś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

  Adiunkt na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Zespołu Ochrony Informacji, specjalista w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i usług PKI, metod kryptografii stosowanej, kontroli dostępu do informacji wrażliwej, systemów uwierzytelniania i autoryzacji oraz technicznych i prawnych problemów podpisu elektronicznego.

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji,Polska

  Radca prawny w Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. kwalifikowanego podmiotu świadczące-go usługi certyfikacyjne, współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, prelegent wielu konferencji poświęconych informatyce i podpisowi elektronicznemu, autor szeregu publikacji nt. podpisu elektronicznego, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”.

 • Volker Reible Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę, T-Systems, Niemcy

  Volker Reible dołączył do grupy Deutsche Telekom w 1989 roku jako Senior Project Manager, gdzie był odpowiedzialny za kierowanie krajowymi i europejskimi projektami badawczo rozwojowymi w ramach partnerstwa z Berkom. Od sierpnia 2000 do stycznia 2003 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Berkom. Później był odpowiedzialny za działania innowacyjne T-Systems. Obecnie pracuje jako Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę. Od 2008 r. Pan Volker Reible koncentruje swoją działalność na zagadnieniach związanych z tożsamością elektroniczną, a także pracuje w wielu projektach dotyczących wprowadzenia nowego niemieckiego elektronicznego dowodu tożsamości w ramach eID. Europejski aspekt projektu związany jest z działaniami STORK, gdzie Pan Volker Reible jest członkiem zarządu, a także odpowiada za niemiecką część projektu oraz jest liderem pilotażowego wdrożenia.

 • Andrzej Ruciński Członek zarządu ds. Technologicznych, Unizeto Technologies SA, Polska

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. kart identyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy). Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

 • Peter Rybár Rozwój i standaryzacja podpisu elektronicznego, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Słowacja

  Peter Rybár studiował inżynierię systemów informatycznych na Wydziale Zarządzania Nauki i Informatyki. W 1998 roku ukończył studia i rozpoczął karierę w branży IT poprzez zarządzanie kilkoma projektami, takich jak oprogramowanie dla dokumentu i ochrony komunikacji. Jest autorem kilku bibliotek kryptograficznych, wykorzystywanych w aplikacjach PKI, takich jak QES tworzenie i weryfikacja, CA dla urządzeń mobilnych. Jest również autorem ELPI i LockIt darmowych aplikacji do szyfrowania i tworzenia podpisu. Od 2005 roku jest odpowiedzialny za normalizację i koordynację użycia podpisu elektronicznego w projektach krajowych i międzynarodowych w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej Słowacji (SUTN) oraz międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych (ISO, CEN i ETSI) w zakresie podpisu elektronicznego i infrastruktury.

 • dr Dariusz Szostek
  Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

  Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do opracowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, współpracownik Centrum Badań nad Komunikacją Elektroniczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, autor wielu publikacji (w tym zagranicznych) i ekspertyz z zakresu obrotu elektronicznego, w tym dotyczących podpisu elektronicznego.

 • Diogo Silva Palhinha Starszy Konsultant ds. Rozwoju na Rynkach Międzynarodowych, Vortal Connecting Business, Portugalia

  Ukończył Komunikację w Biznesie na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie w Portugalii. Od 2006 do 2009 roku pracował jako konsultant do spraw zamówień w sektorze prywatnym (econstroi – budowa platform sprzedażowych) oraz w administracji publicznej (na szczeblach: lokalnym, centralnymi w pozostałych jednostkach administracji publicznej ) zarówno dla sprzedawców jak i dostawców. W 2010 roku objął stanowisko Starszego Konsultanta ds. zamówień. Był odpowiedzialny za zarządzanie platformą sprzedażową e-zdrowie – VortalHealth- w sektorach: publicznym i prywatnym. Od 2011 Starszy Konsultant do spraw Rozwoju na Rynkach Międzynarodowych w szczególności w sektorze publicznym e-zamówienia.

 • Alfonso TornatoreWice-dyrektor sprzedaży międzynarodowej, BIT4ID, Włochy

  Alfonso Tornatore dołączył do Bit4id jako dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej w styczniu 2009. Zanim rozpoczął pracę w Bit4id, wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań powiązanych z silnym uwierzytelnianiem podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych, prawie 2 lata współpracował z firmą SCM Microsystems GmbH; Spółka SCM Microsystems GmbH oferuje produkty związane z bezpiecznym dostępem oraz bezpieczną wymianą dokumentów, gdzie Alfonso Tornatore zajmował się szeroko pojętym rozwojem firmy oraz działaniami związanymi ze sprzedażą w regionie Morza Śródziemnego. Wcześniej, w latach 2002 do 2007, pracował w Incard, należącym do ST Microelectronics, producenta specjalistycznych półprzewodników wykorzystywanych w branży kart elektronicznych. Przez kilka lat pracy w sektorze kart elektronicznych zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą oraz zarządzaniem, w tym stanowisko account managera w Telenor GSM Telecommunication Group oraz innych głównych operatorach telekomunikacyjnych. Od 2000 do 2002 Alfonso Tornatore pracował również w dziale wsparcia technicznego sprzedaży i obsługi klienta w firmie Agusta-Westland. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu i ukończył wiele kursów biznesowych oraz zarządzania sprzedażą w różnych europejskich uniwersytetach.

 • Michał Tabor Dyrektor operacyjny, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., Polska

  Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz certyfikatu CISSP. Ekspert z zakresu podpisu elektronicznego, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  W latach 2002-2006 kierownik Centrum Certyfikacji Signet TP Internet, był odpowiedzialny za przygotowanie centrum do świadczenia kwalifikowanych usług certyfikacyjnych i certyfikację WebTrust. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego.
  Architekt mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemów administracji publicznej w ePUAP, autor technicznego rozwiązania uwierzytelniania deklaracji PIT przyjmowanych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pomysłodawca mechanizmów podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Twórca koncepcji PKI 2.0 – modelu usługowego dla podpisu elektronicznego.

 • Vincent Tilman Starszy Doradca do Spraw Unii Europejskiej, Eurochambres, Belgia

  Jest starszym doradcą w Eurochambres, w Stowarzyszeniu Europejskich Izb Handlowych i Przemysłu, które reprezentuje ponad 18 milionów członków przedsiębiorstw w Europie, gdzie jest odpowiedzialny za Technologie informatyczne i rynek wewnętrzny. Od 2006 roku jest również Dyrektorem zarządzającym ChamberSign, europejskim stowarzyszeniu promującym podpis elektroniczny. W 2011 roku współtworzył stowarzyszenia Cyfrowego zaufania i zgodności w Europie (DTCE) i jest członkiem zarządu stowarzyszenia. Vincent był wcześniej badaczem w Centrum Badań ds. IT i Prawa (CRID), gdzie prowadził badania w zakresie prawa technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem samoregulacji kwestii Internetu, takich jak kodeksy postępowania, zgodności i Alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Pan Tilman posiada wyższe wykształcenie prawnicze i stopień magistra w zakresie komunikacji i technologii informatycznych, prawa i zarządzania. Również specjalizuje się w negocjacjach i pośrednictwie. W 2004 roku został akredytowany jako pośrednik Centrum Efektywnego Rozwiązywania Konfliktów (CEDR).

 • Michail Weselow Kierownik Centrum certyfikacji Notariatu Rosji, Fundacja „Centrum innowacji i technologii informacyjnych”, Rosja

  Mikhail Veselov jest absolwentem Matematyki Stosowanej Wojskowej Akademii Wojsk rakietowych im. Piotra Wielkiego o znaczeniu strategicznym na kierunku. W latach 2007-2010 założyciel oraz kierownik centrum certyfikacji władzy wykonawczej Moskwy „Moskwa elektroniczna”. W roku 2010 dołączył do Fundacji Centrum Innowacji i Technologii Informacyjnych Federalnej Izby Notarialnej, gdzie stworzył centrum certyfikacji notariuszy w Rosji, którym obecnie zarządza. Mikhail Veselov zaangażowany jest w organizację projektu związanego z obiegiem dokumentów elektronicznych między organami publicznymi a notariuszami. Prowadzi wykłady na temat stosowania podpisu elektronicznego na szkoleniach dla notariuszy.

 • Lech Wendołowski Lech Wendołowski – Prezes Zarządu, Soldea sp. j., Polska

  Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk zamówień publicznych, współtwórca pierwszej całkowicie polskiej platformy przetargowej, dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Zgromadził wyjątkową wiedzę o procedurach elektronicznych w zamówieniach publicznych, prowadzi zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Łódzkim w ramach podyplomowego studium „Zamówienia Publiczne” pod patronatem Prezesa UZP oraz w Wyższej Szkole Bankowej z Poznania. Członek zespołu badawczego wspólnego projektu UZP – UŁ „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 • dr Wojciech Wiewiórowski
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska

  Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
  Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”.
  Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
  Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

KEEP READING

Prelegenci 2011

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci 2011 została wyłączona | 2011
 • András Attila Barsi Dyrektor Handlowy, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry

  Obecnie pełni funkcję dyrektora handlowego w Microsec Ltd., węgierskim kwalifikowanym centrum certyfikacji e-Szigno. Stanowisko dyrektora objął w 2007 roku i w ciągu ostatnich czterech lat był odpowiedzialny za projekty związane z rozwiązaniami biznesowymi oferowanymi przez e-Szigno. András był wcześniej Partnerem firmy konsultingowej, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie projektami. András jest z wykształcenia ekonomistą. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, a także tytuł magistra Paryskiej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Część studiów odbył również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka w Budapeszcie. Uważa się zarówno za marzyciela jak i sprawcę.

 • Dr Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
  Od 1999 do 2007 r. dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego. W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  W grudniu 2007 r. doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

 • dr István Zsolt Berta
  Dyrektor R&D, Microsec e-Szignó Certificate Authority, Węgry

  Dr Berta pracuje w dziedzinie bezpieczeństwa IT, kryptografii i podpisów elektronicznych od 1999 roku. Otrzymał tytuł mgr inż. w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie (Budapest University of Technology and Economics – BME), gdzie również napisał pracę doktorską na temat zmniejszenia ryzyka składania podpisów elektronicznych w niezaufanych terminalach. Ukończył studia MBA w 2004 roku, a od 2006 roku jest Certyfikowanym Audytorem Systemów Informacyjnych – CISA. Dr István Zsolt Berta zaprojektował pierwszą usługę długoterminowej archiwizacji zgodnie z węgierską ustawą o e-podpisie. Dr Berta reprezentuje Microsec w Europejskim Instytucie Standaryzacji Telekomunikacji (European Telecommunications Standardization Institute – ETSI), gdzie pracował w eksperckiej grupie zadaniowej zajmującej się tworzeniem norm Systemów Bezpieczeństwa Ochrony Informacji (ETSI TS 101 533-1 oraz ETSI TR 101 533-2).

 • Włodzimierz Chocianowicz FILSYS, Wiceprzewodniczący KT 172 ds. kart identyfikacyjnych (tzw. „mirror committee” CEN TC 224 i ISO/IEC JTC1 SC17) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polska

  Starszy wykładowca na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, specjalista w zakresie architektury logicznej i fizycznej oraz bezpieczeństwa identyfikacyjnych kart elektronicznych oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowań kryptologii, w tym infrastruktury klucza publicznego (PKI).

 • Henri Delahaie Dyrektor, BASIC CONSULTANTS/CODA STRATEGIES, Francja

  Ekspert w zakresie regulacji ochrony danych, członek AFCDP (Francuskie Stowarzyszenie Ochrony Danych). Dyplom z zakresu ekonomii i finansów Sciences Po Paris (1973), dyplom z Prawa Gospodarczego Uniwersytet Paris 1 (1974-1975), dyplom z zakresu zaawansowanej rachunkowości (1977).
  Projekty badawcze i badania dla dużych dostawców technologii, instytucji publicznych i Komisji Europejskiej w dziedzinie telekomunikacji stacjonarnej i telefonów komórkowych oraz rynku bezpieczeństwa danych i usług zdalnych. Audytor dużych firm oferujących usługi w zakresie zarządzania ochroną danych związanych z prawnymi aspektami ochrony danych.
  Kluczowe osiągnięcia związana z doradztwem w zakresie rynku bezpieczeństwa danych transakcyjnych: zdefiniowane wymagań dla bezpieczeństwa i wartości dowodowej transakcji dokonywanych poprzez transmisję danych na rzecz rządu francuskiego. Stworzenie państwowej sieci Elektronicznej Wymiany Danych (Electronic Data Interchange) we Francji w kontekście Europejskim dla francuskiego Ministerstwa ds. Telekomunikacji. Przygotowanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej systemów płatności elektronicznej we Francji, Wielkiej Brytanii i projektów EWG dla francusko-polskiej uczelni nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Poznań) w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Opracowanie raportu dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa danych w sieciach telekomunikacyjnych z analizą prawa prywatnego, telekomunikacyjnych i krajowych przepisów bezpieczeństwa na rzecz Francuskiej Agencji Regulacyjnej ds. Telekomunikacji. Henri Delahaie brał udział w europejskim programie finansowym Elektroniczna Wymiana Danych – EDI (w zakresie Francji i Włoch). Był również doradcą w ramach europejskiego programu INFOSEC. Prace badawcze na temat zarządzania tożsamością oraz usług cyfrowych we Francji i w Europie (badania struktur rynków i ofert powiązanych do roku 2015).

 • Gérard Galler Dyrekcja Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska, Belgia

  Gérard Galler studiował elektrotechnikę na Uniwersytecie w Brukseli. Karierę w branży IT rozpoczął zarządzając projektami w tym między innymi projektem stworzenia oprogramowania na potrzeby budowy europejskiej rakiety Ariane V oraz innych statków kosmicznych, był także odpowiedzialny za projekty związane z płatnościami elektronicznych przez Internet oraz projektami w zakresie zarządzania ruchem drogowym. Pracę w Komisji Europejskiej rozpoczął w 1998 roku prowadząc działania badawcze związane z kartami elektronicznymi w ramach ramowego programu UE na rzecz badań. Na początku 2000 r. zajmował się inicjatywą stworzenia polityki kart elektronicznych – eEurope Smartcards mającą na celu wsparcie i rozwój ogólnoeuropejskiego programu wdrażania kart z mikroprocesorem. W latach 2003 – 2006 zajmował stanowisko naukowego doradcy z ramienia Delegacji Komisji Europejskiej w Gruzji i Armenii, gdzie zajmował się również pomocą UE. W ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Społeczeństwa Informacyjnego jest obecnie odpowiedzialny dalsze prace oraz zmiany dotyczące unijnej dyrektywy o podpisach elektronicznych.

 • Sergey Kirushkin Doradca Dyrektora Generalnego Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Doradca dyrektora generalnego Gazinformserwis (www.gaz-is.ru), od 2005 roku – zastępca przewodniczącego komitetu programowego corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania kluczy publicznych „PKI-Forum, Rosja” (www.pki-forum.ru). Specjalista ds. współczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych technologii w grupie roboczej Szanghajskiej Organizacji Współpracy (www.infoshos.ru).

 • Edgar Krassowski Starszy Konsultant Biznesowy w zakresie Usług Sektora Publicznego oraz Infrastruktury, BearingPoint, Niemcy

  Edgar Krassowski ukończył wydział prawa Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał również tytuł LL.M. berlińskiej uczelni Freie Universität Berlin, a także dyplom University of Cambridge. Pan Krassowski jest Starszym Konsultantem Biznesowym i specjalizuje się w sektorze usług publicznych. Jego działalność skupia się na doradztwie strategicznym w kontekście międzynarodowym w dziedzinie eAdministracji i operacyjnego zarządzania projektami, w tym optymalizacji i przebudowie procesów, jak również wspieraniu transformacji. Pan Krassowski pracował nad niemieckim projektem eID dla Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie był odpowiedzialny za controlling. W przeszłości zajmował się różnymi projektami m.in. Benchmarking Unijnej eAdministracji 2009 i 2010 a od października 2005 do lutego 2007 r. Pan Krassowski był odpowiedzialny za tworzenie warunków ramowych w zakresie dobrych praktyk w eAdministracji na poziomie UE.

 • Paweł Krawczyk Starszy analityk ds. bezpieczeństwa aplikacji, Aon, Polska

  Paweł Krawczyk posiada certyfikat ekspercki CISSP, jest członkiem OWASP oraz ISSA. Krawczyk pracuje w branży bezpieczeństwa informacji od 1995 r., specjalizuje się w realizacji produkcji kryptograficznych a także systemów bezpieczeństwa. Paweł Krawczyk zajmuje się testami penetracyjnymi oraz audytami bezpieczeństwa. Jest również trenerem oraz konsultantem w zakresie elektronicznego uwierzytelniania.

 • Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Polska
  dr inż. Jerzy Krawiec

  Doktor inżynier elektronik, absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1982), absolwent studiów podyplomowych z zakresu Informatyki w Zarządzaniu Politechniki Lubelskiej (1997), absolwent studiów doktoranckich z zakresu Innowacji Technologicznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (2004). Pełnomocnik ds. Przygotowania Projektu „Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – część II” – Koordynator Projektu; członek Komitetu Sterującego Projektu Portal e-Norma – część I (2005-2008); współinicjator procesu informatyzacji PKN od 1998 r.; autor ponad 20 publikacji naukowych i popularno-naukowych, członek:
  • Rady Informatyzacji przy MSWiA I, II i III kadencji,
  • Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej,
  • Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania (SASO),
  • Stowarzyszenia na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich (ProCAx).
  Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg ISO/IEC 27001);
  Audytor Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi (wg ISO/IEC 20000-1).

 • Dominique Lescribaa Przewodniczący Komitetu CEN/TC224, Francja

  Dominique Lescribaa zarządzał normalizacją i innowacjami w Cartes Bancaires „CB” od 1999 roku. Dominique Lescribaa jest przewodniczącym CEN/TC224, międzysektorowego komitetu technicznego CEN gdzie odpowiada za zagadnienie tożsamości elektronicznej, podpisu elektronicznego oraz kart. Dominique Lescribaa pracuje również nad kilkoma innymi normalizacjami związanymi z ideą bankowej karty chipowej. Zanim dołączył do „CB”, w ciągu jednego roku zarządzał projektami i był odpowiedzialny za kilka komitetów normalizacyjnych i grup roboczych w dziedzinie bankowości i kart mikroprocesorowych w ramach AFNOR, Francuskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tuż po ukończeniu doktoratu z zakresu fizyki stosowanej przez okres trzech lat prowadził badania dla Centrum Badawczego Ispra we Włoszech.

 • Peter Lipp prezes Fundacji Secure Information and Communication Technologies SIC oraz Project Manager IAIK, Uniwersytet Technologiczny Graz, Austria

  Peter Lipp jest starszym kierownikiem projektu w IAIK, Uniwersytet Technologiczny Graz, a jako Prezes fundacji SIC jest również odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż popularnego pakietu IAIK-Java-toolkit. Był odpowiedzialny za wiele krajowych i międzynarodowych projektów w IAIK (np. ICE-TEL, ICE-CAR, AIDA, Open-TC lub TOPAS). Peter Lipp jest również członkiem ETSI-ESI, gdzie zajmuje się tworzeniem norm w zakresie podpisów elektronicznych i infrastruktury.

 • Matthias Matuschka Manager, BearingPoint, Niemcy

  Matthias Matuschka jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, gdzie podjął studia w zakresie inżynierii mechanicznej i ekonomii gospodarczej. Pan Matuschka jest menedżerem w berlińskim oddziale BearingPoint i odpowiada za sektor usług publicznych. Specjalizuje się przede wszystkim w sektorze rządowym, zarządzaniu ryzykiem, zgodności i bezpieczeństwem. Pan Matuschka przez dwa lata pracował nad niemieckim projektem eID dla Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie był odpowiedzialny za komunikację, zarządzanie testami oraz zaangażowanie urzędów i przedsiębiorstw w użycie nowego niemieckiego eID. Pan Matuschka posiada doświadczenie w branży przemysłowej, pracował nad projektami dla firm ubezpieczeniowych, banków, firm handlowych, jak również przemysłu chemicznego, motoryzacji i transportu. Matthias Matuschka jest również ekspertem ds. rozwoju strategii i zarządzania procesowego jak również wdrażania systemów zaawansowanego zarządzania zasobami ERP.

 • dr Ken Moyle
  Wiceprezes ds. Prawnych i Korporacyjnych, Dyrektor ds. Prawnych, DocuSign, USA

  Ken Moyle dołączył do DocuSign w lipcu 2006 r. z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży nowych technologii. W DocuSign Ken Moyle odpowiedzialny jest za sprawy prawne i korporacyjne. Moyle był wcześniej głównym doradcą i sekretarzem Insightful Corporation, firmą zajmującą się sprzedażą oprogramowanie i specjalizującą się w analizach predykcyjnych. Jako czołowy specjalista z zakresu prawa, Moyle był odpowiedzialny za wszystkie korporacyjne zagadnienia prawne, w tym licencje z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, fuzje i przejęcia, umowy dystrybucji, kwestie praw autorskich i znaków towarowych, patenty, sprawozdania do amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC), ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, postępowania sądowe oraz relacje inwestorskie. Ken Moyle nadzorował także pracę działu HR oraz funkcjonowanie infrastruktury firmowej. Zajmował się również nadzorem wielu strategicznych przejęć i tworzył wszystkie zagraniczne oddziały spółki. Moyle przeszedł do Insightful z Askme Corporation, pioniera w zakresie współpracy i technologii zarządzania wiedzą, gdzie pracował jako Dyrektor Działu Prawnego. Przed dołączeniem do ASKME pełnił różne funkcje doradcze w Onyx Software Corporation, w fazie poprzedzającej ekspansję na ryki międzynarodowe, w trakcie pierwszych działań oraz po rozpoczęciu ekspansji. Przed rozpoczęciem pracy w Onyx był dyrektorem CTI TeleBusiness Solutions, firmy świadczącej usługi zarządzania projektami i zajmującej się usługami rozwoju metodologii skierowanych do producentów oprogramowania biznesowego, w tym Onyx and Scopus Technology, Inc. Moyle zajmował stanowiska w działach handlowych oraz pozycje kierownicze w Gallo Wines, Digital Systems International i ATM Systems oraz DocuSign. Moyle reprezentuje DocuSign w Zarządzie amerykańskiego stowarzyszenia Electronic Signatures and Records Association (ESRA), mieszczącego się w Waszyngtonie, oraz jest przewodniczącym komitetu odpowiedzialnego za tworzenie polityk. Jest także członkiem grupy roboczej Mortgage Bankers Association – eMortgage Legal Issues. Prowadził wykłady dotyczące zagadnień prawnych, w tym na tematy związane z podpisem elektronicznym, licencjami na oprogramowania open source oraz prezentacje dotyczące modeli biznesowych Application Service Provider (ASP), a także prelekcje na różne tematy społeczne w całym kraju.

  Ken Moyle posiada tytuł Juris Doctor Uniwersytetu w Waszyngtonie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Waszyngtonie oraz posiada uprawnienia do występowania przed Sądem Najwyższym stanu Waszyngton.

 • Grzegorz Napieralski Przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,Polska

  Grzegorz Napieralski – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD. Od 2010 roku (od momentu powołania przez Sejm) przewodniczący sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, do zakresu działania której należą sprawy innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poseł na Sejm od 2004. W 2000 ukończył studia politologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra nauk politycznych z dwiema specjalizacjami w zakresie integracji europejskiej oraz administracji i marketingu politycznego.

 • Nadezhda Patrykhalina Kierownik działu testów, Avest, Białoruś

  Absolwentka białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Od 2007 roku zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie bezpieczeństwa IT, kryptografii i podpisów elektronicznych. Nadezhda Patrykhalina specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury klucza publicznego w przedsiębiorstwach. Prowadzi zajęcia z podstaw kryptograficznej ochrony informacji w ramach Informacyjno-wydawniczego centrum podatkowego. W 2011 roku ukończyła kurs poświęcony zastosowaniu metod i środków kryptograficznej ochrony informacji, w tym e-podpisu, w Instytucie przy Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Informatyki i Radioelektroniki.

 • Piotr Popis pracownik Comp S.A. i Enigma SOI Sp. z o.o.; Dział Rozwoju Kryptografii i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Kierownik Zespołu Urządzeń Specjalnych),Polska

  Były funkcjonariusz ABW, gdzie ostatnio pracował w Jednostce Certyfikującej DBTI (problematyka „Krypto” i „TEMPEST”). Współautor ustawy o podpisie elektronicznym i rozporządzeń wykonawczych. Były członek Zespołu Ekspertów Technicznych przy Ministrze SWiA zajmującego się problematyką dowodów osobistych i dokumentów podróży. Były członek Grup Roboczych NATO (zagadnienia: „Crypto”, PKI i „Szyfrator ISDN”).

 • Vassilia Ofranou Specjalista ds. Komunikacji, European Dynamic SA, Grecja

  Vassilia Ofranou posiada tytuł magistra z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych, jak również strategicznej komunikacji i przywództwa. Pani Vassilia Ofranou pracuje nad doktoratem na temat publicznej dyplomacji i analizy konfliktów w Genewskiej Szkole Dyplomacji. Ofranou reprezentuje różne przedsiębiorstwa z obszaru finansowego/bankowego a także sektora prawnego oraz agencje komunikacji/PR na rynku amerykańskim oraz greckim, odpowiadając za komunikację, marketing i rozwój. Pani Vassilia Ofranou wcześniej reprezentowała Bloomberg LP w zakresie marketingu i promocji obsługi prawnej i finansowej. Obecnie jest Specjalistą ds. Komunikacji w dziale zarządzania informacją i komunikacją w European Dynamics SA.

 • dr Jerzy Pejaś
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

  Adiunkt na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Zespołu Ochrony Informacji, specjalista w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i usług PKI, metod kryptografii stosowanej, kontroli dostępu do informacji wrażliwej, systemów uwierzytelniania i autoryzacji oraz technicznych i prawnych problemów podpisu elektronicznego.

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji,Polska

  Radca prawny w Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. kwalifikowanego podmiotu świadczące-go usługi certyfikacyjne, współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, prelegent wielu konferencji poświęconych informatyce i podpisowi elektronicznemu, autor szeregu publikacji nt. podpisu elektronicznego, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”.

 • Volker Reible Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę, T-Systems, Niemcy

  Volker Reible dołączył do grupy Deutsche Telekom w 1989 roku jako Senior Project Manager, gdzie był odpowiedzialny za kierowanie krajowymi i europejskimi projektami badawczo rozwojowymi w ramach partnerstwa z Berkom. Od sierpnia 2000 do stycznia 2003 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Berkom. Później był odpowiedzialny za działania innowacyjne T-Systems. Obecnie pracuje jako Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę. Od 2008 r. Pan Volker Reible koncentruje swoją działalność na zagadnieniach związanych z tożsamością elektroniczną, a także pracuje w wielu projektach dotyczących wprowadzenia nowego niemieckiego elektronicznego dowodu tożsamości w ramach eID. Europejski aspekt projektu związany jest z działaniami STORK, gdzie Pan Volker Reible jest członkiem zarządu, a także odpowiada za niemiecką część projektu oraz jest liderem pilotażowego wdrożenia.

 • Andrzej Ruciński Członek zarządu ds. Technologicznych, Unizeto Technologies SA, Polska

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. kart identyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy). Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

 • John Stienen Komisja Europejska, Directorate General for Informatics (ISA), Belgia

  John Stienen w ramach programu Komisji Europejskiej ISA zajmuje się działaniami związanymi z bezpieczną wymianą informacji w zakresie podpisu elektronicznego, elektronicznej tożsamości i bezpiecznej transmisji danych. Zanim w 2008 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej (DG Informatics) pełnił funkcję starszego doradcy w holenderskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Kontaktów Królestwa . W Holandii John Stienen zajmował się polityką bezpieczeństwa informacji i oraz zagadnieniami związanymi z elektronicznym uwierzytelnianiem. Uzyskał dyplom magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz zarządzania uniwersytetu Eindhoven University of Technology.

 • dr Dariusz Szostek
  Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

  Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do opracowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, współpracownik Centrum Badań nad Komunikacją Elektroniczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, autor wielu publikacji (w tym zagranicznych) i ekspertyz z zakresu obrotu elektronicznego, w tym dotyczących podpisu elektronicznego.

 • Michał Tabor Dyrektor operacyjny, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., Polska

  Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz certyfikatu CISSP. Ekspert z zakresu podpisu elektronicznego, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  W latach 2002-2006 kierownik Centrum Certyfikacji Signet TP Internet, był odpowiedzialny za przygotowanie centrum do świadczenia kwalifikowanych usług certyfikacyjnych i certyfikację WebTrust. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego.
  Architekt mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemów administracji publicznej w ePUAP, autor technicznego rozwiązania uwierzytelniania deklaracji PIT przyjmowanych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pomysłodawca mechanizmów podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Twórca koncepcji PKI 2.0 – modelu usługowego dla podpisu elektronicznego.

 • Lars Thölken Zastępca Kierownika Grupy Roboczej e-podpis w ramach projektu PEPPOL, Niemcy

 • Mikhail Veselov Kierownik Centrum certyfikacji Notariatu Rosji, Fundacja „Centrum innowacji i technologii informacyjnych”, Rosja

  Mikhail Veselov jest absolwentem Matematyki Stosowanej Wojskowej Akademii Wojsk rakietowych im. Piotra Wielkiego o znaczeniu strategicznym na kierunku. W latach 2007-2010 założyciel oraz kierownik centrum certyfikacji władzy wykonawczej Moskwy „Moskwa elektroniczna”. W roku 2010 dołączył do Fundacji Centrum Innowacji i Technologii Informacyjnych Federalnej Izby Notarialnej, gdzie stworzył centrum certyfikacji notariuszy w Rosji, którym obecnie zarządza. Mikhail Veselov zaangażowany jest w organizację projektu związanego z obiegiem dokumentów elektronicznych między organami publicznymi a notariuszami. Prowadzi wykłady na temat stosowania podpisu elektronicznego na szkoleniach dla notariuszy.

 • dr Wojciech Wiewiórowski
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska

  Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
  Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”.
  Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
  Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

 • Igor Zagorski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Państwowej ds. Stworzenia i rozwoju elektronicznej administracji Ministerstwa Łączności i Komunikacji Masowej Federacji Rosyjskiej, Rosja

  Pełnomocnik Federalnego Centrum Certyfikacji. Obszary zainteresowania: stworzenie i rozwój warunków organizacyjnych i technicznych w celu masowego wykorzystania podpisu elektronicznego w ramach usług lokalnych i ogólnokrajowych.

KEEP READING

Prelegenci 2010

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci 2010 została wyłączona | 2010
 • András Attila Barsi Dyrektor Handlowy, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry

  Obecnie pełni funkcję dyrektora handlowego w Microsec Ltd., węgierskim kwalifikowanym centrum certyfikacji e-Szigno. Stanowisko dyrektora objął w 2007 roku i w ciągu ostatnich czterech lat był odpowiedzialny za projekty związane z rozwiązaniami biznesowymi oferowanymi przez e-Szigno. András był wcześniej Partnerem firmy konsultingowej, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie projektami. András jest z wykształcenia ekonomistą. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, a także tytuł magistra Paryskiej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Część studiów odbył również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka w Budapeszcie. Uważa się zarówno za marzyciela jak i sprawcę.

 • Prezes Zarządu, Unizeto Technologies SA, Polska
  dr Andrzej Bendig-Wielowiejski

  Dr nauk technicznych, studiował na Politechnice Szczecińskiej oraz Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym (obecnie Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt Petersburgu). Pracował kolejno: w przemyśle jako automatyk, informatyk, a następnie na Politechnice Szczecińskiej jako adiunkt. Następnie menadżer – jeden z pionierów i współtwórców infrastruktury klucza publicznego oraz rozwoju technologii podpisu elektronicznego w Polsce. W 1998 roku utworzył pierwszy i do dziś największy w Polsce urząd certyfikacji świadczący globalne publiczne usługi związane z podpisem elektronicznym (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji). Obecnie Prezes Zarządu Unizeto Technologies SA z siedzibą w Szczecinie. jednego z wiodących integratorów i producentów systemów informatycznych, specjalizującego się w produktach, usługach i rozwiązaniach związanych z gospodarką elektroniczną a w szczególności z podpisem i dokumentem elektronicznym. Członek wielu gremiów gospodarczych i doradczych Szczecina i regionu, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 • Dr Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
  Od 1999 do 2007 r. dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego. W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  W grudniu 2007 r. doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

 • Jordi Buch Marketing and Business Development Manager, Safelayer Secure Communications,Hiszpania

  Jordi Buch posiada wyższe wykształcenie techniczne w dziedzinie telekomunikacji oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem. Od ponad 15 lat, pracuje w branży bezpieczeństwa sieci telematycznych, głównie w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z tożsamością elektroniczną oraz podpisem elektronicznym. Brał udział w tworzeniu pierwszego hiszpańskiego CERT, opracowując system reakcji na incydenty bezpieczeństwa z CERTami w innych w innych krajach. Uczestniczył w wielu kursach z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w różnych hiszpańskich instytucjach oraz brał czynny udział w wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach.
  Jordi Buch pracuje w Safelayer Secure Communications od samego początku powstania firmy. Safelayer jest hiszpańską firmą, która zajmuje się tworzeniem bezpiecznych rozwiązań informatycznych związanych z zarządzaniem tożsamością elektroniczną, podpisem elektronicznym i ochroną danych. Technologia Safelayer jest wykorzystywana w największym na świecie projekcie identyfikacji obywatela – hiszpańskim eID Card, którego zasięg obejmuje ponad 40 milionów obywateli. Jako lider rynku, firma osiągnęła silną pozycję w sektorze bankowości i administracji publicznej, a także podpisała nowe umowy handlowe na rynku włoskim i polskim, umacniając swój kanał dystrybucji, który obejmuje 21 krajów, w tym Argentynę, Brazylię, Chile, Urugwaj, Kolumbię, Portugalię, Francję i Maroko.

 • Włodzimierz Chocianowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska

 • Jacek Czech Zastępca Sekretarza Generalnego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska

  Studiował na Politechnice Warszawskiej i Radomskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Szkołę Giełdowa L’Ecole de la Bourse oraz kurs MBO IF London. Z racji wykonywanych obowiązków posiada szereg certyfikatów technicznych i biznesowych. Uczestniczył w wielu sympozjach i konferencjach, w tym również jako wykładowca i trener. Kariera zawodowa zawsze była związana z obszarem techniki i biznesu. Począwszy w latach ’80-tych od stanowiska specjalisty ds. serwisu w ówczesnym zjednoczeniu TELKOM pracował uruchamiając systemy telekomunikacyjne w kraju i zagranicą. Był założycielem, a następnie piastował funkcje Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TeleComp sp. o.o. Kolejny etap to 8-mio letni staż pracy w Telekomunikacji Polskiej na stanowiskach Dyrektora Departamentów i Dyrektora Programów Grupy TPSA. Obecnie jest Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) odpowiedzialnym za innowacje, rozwój i kontakty między światem nauki i biznesu. Jacek Czech brał i bierze aktywny udział w kreowaniu otoczenia dla idei e-gospodarki w Polsce. Był członkiem zespołu opracowującego strategiczne plany związane z informatyzacją naszego kraju w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był założycielem i Przewodniczącym Komitetu Teleinformatyki i Strategii Biznesowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie oprócz pracy w Krajowej Izbie Gospodarczej jest Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministrze Gospodarki zajmującego się kwestiami e-gospodarki, w tym wdrożenia Dyrektywy usługowej w Polsce, współpracuje z MSWiA przy implementacji platformy e-PUAP w obszarze dedykowanym przedsiębiorcom. Jest Doradcą Prezesa Polsko – Izraelskiej Izby Gospodarczej w szczególności w obszarze ICT. Jest Prezesem Zarządu Fundacji LEM zajmującej się wdrażaniem projektów unijnych z obszaru e-inclusion. Z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej nadzoruje realizacje kilku projektów unijnych z obszaru innowacyjnej gospodarki. W chwili obecnej jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w 2-ch firmach.

 • Olivier Delos Sealed, Belgia

  SEALED jest stowarzyszeniem opartym na umiejętnościach i wiedzy dwóch konsultantów z zakresu e-bezpieczeństwa i rozwiązań elektronicznych, Sylvie Lacroix (CISA) i Oliviera Delos (CISSP, CISA), posiadających w sumie ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie e-bezpieczeństwa.
  SEALED specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podpisem elektronicznym, elektronicznymi dowodami, rozwiązaniami PKI, a także kreowaniem tożsamości elektronicznej i doradztwem w tym zakresie. Sylvie oraz Olivier określają siebie jako architekci usług elektronicznych i e-bezpieczeństwa.
  „Architekci” w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ termin ten obejmuje nie tylko część analizy i projektowania tych usług, ale także organizację, zarządzanie i monitorowanie realizacji oferowanych rozwiązań, poprzez chociażby pisanie zapytań ofertowych lub wyboru najbardziej odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Olivier Delos współpracuje m. in. z europejskimi rządami, przedsiębiorstwami, Komisją Europejską, jak również instytucjami międzynarodowymi. Olivier uczestniczył i kierował licznymi znaczącymi projektami i badaniami na temat podpisu elektronicznego, przyczyniającymi się do ich lepszego transgranicznego wykorzystania. Jest on również aktywnym prelegentem na różnego rodzaju konferencjach. Sylvie Lacroix i Olivier Delos są autorami opatentowanej metody łączenia systemów tożsamości elektronicznej obywatela z potrzebami podmiotów biznesowych, np. w kontekście podpisu elektronicznego.

 • Alvaro Domingo Konsultant niezależny, Hiszpania

  Członek Komisji nowych technologii Najwyższej Rady Izb Gospodarczych w Hiszpanii. Zajmował się rozwojem produktów m.in. : urządzeń do składania podpisów elektronicznych, określaniem procesów PKI, produktów PKI, e-faktur, itd. Tworzy plany modernizacji przedsiębiorstw oraz administracji publicznej z naciskiem na zagadnienia bezpieczeństwa (podpis elektroniczny, kontrola dostępu, uwierzytelnianie, płatności elektroniczne, e-faktura). Jest odpowiedzialny za opracowanie wytycznych dla izb gospodarczych: faktury elektroniczne, certyfikacja elektroniczna, e-administracja. Jest doradcą ds. legislacji elektronicznej Rządowej Komisji Doradczej poprzez Najwyższą Radę Izb Gospodarczych. Uczestniczył w rozwoju różnych centrów certyfikacji: certChile, Certicámara (Kolumbia), centrum certyfikacji Izby Gospodarczej w Santo Domingo (Dominikana), GSE (Kolumbia), RA Izby Gospodarczej w Gwatemali, CA w Izbie Handlowej w Urugwaju, itp. Współpracował również z przedsiębiorstwem Ibermática, gdzie był odpowiedzialny za projekt Trusted Banking- 2009; Projekt Ministerstwa Przemysłu Hiszpanii na temat bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Zajmował się określaniem wymagań platformy, tożsamością elektroniczną, infrastrukturą PKI, formatami podpisu, sprzętem kryptograficznym, TSA, platformą walidacji PKI, itd. Obecnie jest niezależnym konsultantem w zakresie podpisów elektronicznych. Konsultant różnych urzędów certyfikacji: AC Camerfirma (Hiszpania), AC FirmaProfesional (Hiszpania), AC Edicom (Hiszpania), MultiCert (Portugalia), CA GSE (Kolumbia), RA Izby Gospodarczej w Gwatemali, itp.

 • Aleksander Donos Przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa informacyjnego, Regionalne stowarzyszenie ds. łączności, Mołdawia

  Studiował w Instytucie Kryptografii Komunikacji i Informatyki w Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. W latach 1998-2003 pracował w Służbie Informacji i Bezpieczeństwa Republiki Mołdowy. Jest jednym z autorów ustawy Republiki Mołdowy o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym, jak również twórcą infrastruktury klucza publicznego i technologii podpisu elektronicznego w Mołdowie. W latach 2003-2010 był dyrektorem generalnym państwowego przedsiębiorstwa „Centrum telekomunikacji specjalistycznych” Służby Informacji i Bezpieczeństwa, która specjalizuje się w ochronie informacji, w tym technologii podpisów elektronicznych związanych z zapewnieniem funkcjonowania i rozwoju państwowych chronionych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Obecnie pracuje jako zastępca dyrektora Służby Informacji i Bezpieczeństwa. Od 2008 roku pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Informacji Rady Koordynacyjnej Wspólnoty Niepodległych Państw ds. informatyzacji w ramach Regionalnego Związku Komunikacji, w komisji pracuje od 2005 roku.

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

  Jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach prawnych branży IT pracującym w kancelarii time.lex w Brukseli (www.timelex.eu). Ukończył studia prawnicze w 2002 roku a także studia magisterskie uzupełniające z zakresu technologii informacyjnych w 2003 roku. Później dołączył do Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (www.icri.be), gdzie zajmował się badaniami podstawowych zagadnień związanych z prawem IT, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie e-tożsamością w ramach europejskiego projektu European ModinisIDM Study. W maju 2005 roku dołączył do działu prawnego kancelarii Lawfort z siedzibą w Brukseli, gdzie kontynuował swój udział w wielu badaniach na poziomie europejskim. Jego badania polegają głównie na gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat prawa IT publikowanych w raportach międzynarodowych oraz formułowaniu zaleceń kierunków rozwoju w tej dziedzinie. W lipcu 2007 roku był jednym z współzałożycieli firmy prawniczej time.lex, gdzie obecnie jest partnerem oraz radcą prawnym.

 • Sergey Kirushkin Doradca Dyrektora Generalnego Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Doradca dyrektora generalnego Gazinformserwis (www.gaz-is.ru), od 2005 roku – zastępca przewodniczącego komitetu programowego corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania kluczy publicznych „ PKI-Forum, Rosja” (www.pki-forum.ru). Specjalista ds. współczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych technologii w grupie roboczej Szanghajskiej Organizacji Współpracy (www.infoshos.ru).

 • Jerzy Molak

  Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Posiada również wykształcenie w dziedzinie automatyki przemysłowej.
  Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przemyśle, bankowości, a także w instytucie naukowo – badawczym i administracji rządowej.

 • Kris Nowak Dyrektor, International Business Development, CREALOGIX E-Banking AG,Szwajcaria

  Kris Nowak od ponad 25 lat zajmuje się rozwojem oprogramowania, doradztwem i różnego rodzaju aktywnością gospodarczą. Pan Nowak pochodzi z Polski, kilka lat spędził w Kanadzie, gdzie obejmował wysokie stanowiska kierownicze, najczęściej w branży technologii bankowej. Po powrocie do Europy w 1990 roku Pan Nowak został dyrektorem w niemieckim oddziale jednej z największych na świecie firm konsultingowych, plc Logica., gdzie nadzorował realizację kilku inicjatyw na dużą skalę w obszarze bankowości inwestycyjnej i płatności międzynarodowych. Następnie Pan Nowak rozpoczął współpracę z niemiecką spółką zajmującą się bezpieczeństwem IT, KOBIL Systems GmbH, gdzie zarządzał rozwojem współpracy międzynarodowej. Obecnie pracuje na podobnym stanowisku w firmie CREALOGIX E-Banking AG. Spółka jest wiodącym szwajcarskim dostawcą rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa IT. Pan Nowak pracował na stanowiskach managerskich w dużych firmach krajowych oraz międzynarodowych, takich jak: Société Générale, Banco Santander, ZDF (Niemiecka telewizja publiczna), UBS, Citibank i wiele innych. Pan Nowak uzyskał tytuł magistra informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz dyplom MBA Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu.

 • Wiesław Paluszyński Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska

  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, SGH i Akademii Obrony Narodowej. Współtwórca społecznego projektu ustawy o podpisie elektronicznym. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar w dziedzinie rozwiązań informatycznych. Wiceprezes PTI, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Systemów Obronnych i Bezpieczeństwa AFCEA. Laureat Nagrody PIIT za 2010 rok. Prezes firmy Trusted Information Consulting.

 • dr Jerzy Pejaś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

  Adiunkt na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Zespołu Ochrony Informacji, specjalista w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i usług PKI, metod kryptografii stosowanej, kontroli dostępu do informacji wrażliwej, systemów uwierzytelniania i autoryzacji oraz technicznych i prawnych problemów podpisu elektronicznego.

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji,Polska

  Radca prawny w Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. kwalifikowanego podmiotu świadczące-go usługi certyfikacyjne, współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, prelegent wielu konferencji poświęconych informatyce i podpisowi elektronicznemu, autor szeregu publikacji nt. podpisu elektronicznego, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”.

 • dr Przemysław Polański Akademia Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska

  Uzyskał tytuł Bachelor of Business Systems w 1998 r. na Monash University w Melbourne (Australia). W 1999 r. ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra prawa. W latach 2000 – 2004 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie w Melbourne, podczas których prowadził interdyscyplinarne badania naukowe nad prawnymi i technicznymi aspektami międzynarodowego prawa handlu elektronicznego. W 2001 r. otrzymał stypendium PORES; przez 9 miesięcy na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii prowadził badania nad metodologią dowodzenia zwyczaju w Internecie za pomocą intelligent software agents. Tytuł doktora z zakresu nauk prawnych oraz ścisłych uzyskał w roku 2004 na Uniwersytecie w Melbourne. Od października 2005 do czerwca 2006 r. był stypendystą programu Akcja Marie Curie, w ramach realizacji Projektu „Electronic Communications Legal Expertise Transfer” (ECLET), wykonywanego przez CBKE w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej. Prowadził zajęcia dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z przedmiotu „Międzynarodowe prawo handlu elektronicznego”. Aktualnie pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Informatyki WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz jest dyrektorem Działu Publikacji Elektronicznych w C.H. Beck.

 • Eduardo Portero Dyrektor Generalny, IZENPE, Hiszpania

 • dr Corrado Ronchi Dyrektor Generalny, EISST, Wielka Brytania

  Dr Ronchi prowadzi badania naukowe od ponad 15 lat, publikuje liczne artykuły w czasopismach tematycznych, prowadzi wykłady w instytucjach naukowych oraz występuje na licznych konferencjach, a także pracuje nad kilkoma międzynarodowymi patentami. Przed objęciem stanowiska prezesa w firmie EISST Limited, dr Ronchi pracował dla największych światowych korporacji, takich jak AT & T, Cisco Systems i Telecom Italia. Dr Ronchi regularnie zajmuje się doradztwem w kwestiach strategicznych w zakresie technologii bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza w odniesieniu do internetowych modeli biznesowych, współpracując z wiodącymi europejskimi i amerykańskim korporacjami. Pomagał przedsiębiorstwom w osiąganiu celów w zakresie e-biznesu w odniesieniu do relacji pomiędzy firmami jak i w relacjach z innymi podmiotami rynków gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa informacji stosowanych w przedsiębiorstwach. Zawodowo związany był z wieloma branżami takimi jak telekomunikacja czy usługi finansowe. Dr Ronchi pochodzi z Brazylii, posiada tytuł magistra w dziedzinie fizyki stosowanej oraz astrofizyki teoretycznej uzyskany we włoskim uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz tytuł doktora w dziedzinie fizyki stosowanej oraz fizyki komputerowej uniwersytetu Cornell (Ithaca, USA). Dr Ronchi jest członkiem (ISC) Electorate oraz Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Unizeto Technologies SA, Polska

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. kart identyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy). Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

 • John Stienen Komisja Europejska, Directorate General for Informatics (ISA), Belgia

  John Stienen w ramach programu Komisji Europejskiej ISA zajmuje się działaniami związanymi z bezpieczną wymianą informacji w zakresie podpisu elektronicznego, elektronicznej tożsamości i bezpiecznej transmisji danych. Zanim w 2008 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej (DG Informatics) pełnił funkcję starszego doradcy w holenderskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Kontaktów Królestwa . W Holandii John Stienen zajmował się polityką bezpieczeństwa informacji i oraz zagadnieniami związanymi z elektronicznym uwierzytelnianiem. Uzyskał dyplom magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz zarządzania uniwersytetu Eindhoven University of Technology.

 • dr Dariusz Szostek Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

  Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do opracowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, współpracownik Centrum Badań nad Komunikacją Elektroniczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, autor wielu publikacji (w tym zagranicznych) i ekspertyz z zakresu obrotu elektronicznego, w tym dotyczących podpisu elektronicznego.

 • Alfonso Tornatore Wice-dyrektor sprzedaży międzynarodowej, BIT4ID, Włochy

  Alfonso Tornatore dołączył do Bit4id jako dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej w styczniu 2009. Zanim rozpoczął pracę w Bit4id, wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań powiązanych z silnym uwierzytelnianiem podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych, prawie 2 lata współpracował z firmą SCM Microsystems GmbH; Spółka SCM Microsystems GmbH oferuje produkty związane z bezpiecznym dostępem oraz bezpieczną wymianą dokumentów, gdzie Alfonso Tornatore zajmował się szeroko pojętym rozwojem firmy oraz działaniami związanymi ze sprzedażą w regionie Morza Śródziemnego. Wcześniej, w latach 2002 do 2007, pracował w Incard, należącym do ST Microelectronics, producenta specjalistycznych półprzewodników wykorzystywanych w branży kart elektronicznych. Przez kilka lat pracy w sektorze kart elektronicznych zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą oraz zarządzaniem, w tym stanowisko account managera w Telenor GSM Telecommunication Group oraz innych głównych operatorach telekomunikacyjnych. Od 2000 do 2002 Alfonso Tornatore pracował również w dziale wsparcia technicznego sprzedaży i obsługi klienta w firmie Agusta-Westland. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu i ukończył wiele kursów biznesowych oraz zarządzania sprzedażą w różnych europejskich uniwersytetach.

 • Daniel Wachnik Instytut Maszyn Matematycznych, Polska

  Instytut Maszyn Matematycznych, Polska

 • dr inż. Grzegorz Wojtenko Kierownik Rozwoju Systemów Płatniczych, Wincor Nixdorf, Polska

  Związany z branżą płatniczą od ok. 10 lat. Uczestnik licznych projektów kartowych w Polsce oraz za granicą. Absolwent Politechniki Warszawskiej, zawodowo zajmuje się matematycznymi aspektami bezpieczeństwa informacyjnego, czemu poświęcił m.in. temat swojej rozprawy doktorskiej. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Igor Zagorskiy Zastępca Kierownika Biura Usług Publicznych Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych, Rosja

  Zastępca Kierownika Biura Usług Publicznych Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych w Moskwie. Federalna Agencja Technologii Informacyjnych jest państwowym organem nadzorującym podpis elektroniczny w Federacji Rosyjskiej. Analityk ds. systemów informatycznych zarządzania technologią. Pełnomocnik Federalnej Agencji. Obszary zainteresowania: złożony system administracji publicznej, rozwój krajowej infrastruktury klucza publicznego w zakresie usług skierowanych do administracji publicznej oraz sektora biznesowego, zagadnienia transgranicznego uznawania podpisu cyfrowego.

KEEP READING

Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2009
 • dr Wojciech R. Wiewiórowski
  Dyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

 • Hans Graux Prawnik, Partner w firmie prawniczej time.lex, Pracownik Naukowy, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • dr Dariusz Szostek
  Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

 • Mateusz Kamiński Niezależny konsultant z zakresu ochrony danych osobowych, informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia, Polska

 • Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki, Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), Polska
  dr eng. Jerzy Krawiec

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Unizeto Technologies SA, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, Polska

 • dr eng. Wacław Iszkowski
  Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska

 • Wiesław Paluszyński Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska

 • Bartłomiej Prystupa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska

 • Stefan Engel-Flechsig Doradca prawny oraz Przewodniczący grupy roboczej CEN/ISS dotyczącej e-faktur, Niemcy

 • Włodzimierz Chocianowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska

 • dr Bauck Sverre
  Starszy doradca, Agencja ds. administracji publicznej oraz e-Government (DIFI), Norwegia

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Ałła Stoliarowa-Myć Unizeto Technologies SA, Polska

 • Aleksandr G. Karpov
  Dyrektor Generalny, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Rosja

 • Franciszek Wołowski Główny specjalista ds. zabezpieczeń elektronicznych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW SA), Polska

 • Paweł Stachurski Dyrektor Sprzedaży, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Christos Tsiakaliaris Senior Manager, PLANET S.A., Grecja

 • Witold Jarzynka Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Ministerstwo Finansów, Polska

 • Aleksander Donos
  Dyrektor Generalny, Î.S. Centrul de telecomunicaţii speciale – centrum certyfikacji, Mołdawia

 • Bartosz Nakielski Departament Ochrony, Narodowy Bank Polski, Polska

 • Jan Wojciechowski Dyrektor Przedsięwzięć Strategicznych , Unizeto Technologies SA, Polska

 • Gérard Galler Komisja Europejska, Information Society & Media DG, Belgia

 • prof. Jacek Pomykała
  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

 • Marcin Patoczka Specjalista do spraw technologii dostępowej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polska

KEEP READING

Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2008
 • dr Wojciech R. Wiewiórowski
  Doradca w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

 • prof. Jacek Pomykała
  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

 • dr Dariusz Szostek
  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Polska

 • prof. Mirosław Kutyłowski
  Politechnika Wrocławska, Polska

 • Filip Zagórski Politechnika Wrocławska, Polska

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Unizeto Technologies SA, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz Politechnika Szczecińska, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Politechnika Szczecińska, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Milan Hrdlička Monet+, Czechy

 • Bogdan Stavrev Bankservice PLC, Bułgaria

 • Jordi Buch Product Marketing Manager, Safelayer Secure Communications, Hiszpania

 • dr Mario Fabiano
  InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Robert Ruettgen Territory Manager EE Region, nCipher, Wielka Brytania

 • Marcin Odrowąż-Sypniewski Principal Sales Consultant, Oracle, Polska

 • prof. Josef Pieprzyk Macquarie University, Australia

 • Daniel Miazga Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Polska

 • Marek Dymek Wydział Informatyki, Urząd Miasta Szczecin, Polska

 • Olivier Delos Managing Partner, Sealed, Belgia

 • prof. Marian Srebrny
  Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Polska

 • dr Leif Buene
  Det Norske Veritas (DNV), Norwegia

 • Robert Podpłoński Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Krzysztof Nyczaj Kierownik Projektu, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

 • John Stienen European Commission, Directorate General for Informatics (IDABC), Belgia

 • Ałła Stoliarowa-Myć Unizeto Technologies SA, Polska

 • Prof. Jos Dumortier Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, time.lex, Belgia

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • dr Leszek Sikorski
  Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

 • Piotr Starzyk Członek Zarządu do spraw Informatyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Polska

 • Laurent Saignes Regional Business Development Manager, Oberthur Card Systems, Francja

 • Łukasz Sokół PLAY, Printhouse Manager, Polska

 • Aleksandr G. Karpov
  Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Federacja Rosyjska

KEEP READING

Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2007
 • prof. Jos Dumortier
  Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

 • Stefan Engel-Flechsig Legal Counsel & Chairman of CEN/ISS Workshop on e-invoices, CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, Belgia

 • prof. Aleksandr A. Shelupanov
  Kierownik Katedry Bezpieczenstwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologij bezpieczenstwa TUSUP, Federacja Rosyjska

 • Vladimir G. Matyukhin
  Szef FAIT – Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Federacji Rosyjskiej,cja Technologii Informacyjnych, Federacja Rosyjska

 • Aleksej A. Domrachev
  Kierownik Działu po regulowaniu działalności Centr Certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska

 • Aleksandr G. Karpov
  ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji, Federacja Rosyjska

 • Mikhail B. Borodovskiy Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity, Federacja Rosyjska

 • Magdalena Marucha-Jaworska Pracownik Naukowy, Uniwersytet Warszawski, Polska

 • Artur Kmieciak Adwokat, K&K Consulting, Polska

 • Sylwia Kotecka Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Peter Sylvester EdelWeb, Francja

 • Mario Fabiano InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Luigi Rizzo Security Engineer, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji, Włochy

 • Robert Ruettgen Territory Manager EE Region, nCipher, Wielka Brytania

 • Piotr Stanisławczyk Product Manager, Unizeto Technologies SA, Polska

 • Włodzimierz Chocianowicz Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska, Polska

 • dr Jerzy Pejaś
  Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • dr Dariusz Szostek
  Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Polska

 • dr Marek Świerczyński
  Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

 • Alexandr Kushnerov
  Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster, Ukraina

 • Franciszek Wołowski Kierownik Projektu, Sigillum (PWPW SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • Robert Podpłoński Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji, Polska

 • dr Grzegorz Sybiga
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Polska

 • Adam Walentynowicz Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki, Polska

 • Omnikey, Niemcy
  Marc T. Hanne

 • Richard Im Forcs.INC, Korea

 • Stephan Wappler TeleTrusT, Niemcy

 • Peter Steiert Project Manager Bridge-CA, TeleTrusT, Niemcy

 • Istvan Zsolt Berta MicroSec Limited, Węgry

 • Yuri Maslov Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO, Federacja Rosyjska

KEEP READING

Prelegenci

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2006
 • Teresa Lubińska Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polska

 • Andrzej Kaczmarek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Polska

 • Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska

 • Mateusz Kantecki Microsoft Sp. z o.o., Polska

 • Juergen Schwemmer Federalny Urząd ds. Sieci, Niemcy

 • Enrique Aresti-Gutierrez Komisja Europejska, Belgia

 • Aleksiej Jerman Blazic Security Technology Competence Centre, Słowenia

 • Jos Dumortier Uniwersytet Leuven, Belgia

 • Stefan Engel-Flesching CEN, Niemcy

 • Sven Falcke ZebSign AS, Norwegia

 • Arno Fiedler TeleTrust e.V., Niemcy

 • Riccardo Genghini Euronotaries, Włochy

 • Gienadij M. Gułak Departament Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji, Ukraina

 • Lim ik-Soo Asia PKI Forum, Korea

 • Urmo Keskel Centrum Certyfikacji, Estonia

 • Aleksiej Domrachev Federalna Agencja Technologii Informacyjnych, Rosja

 • Cezary Przygodzki Ernst&Young, Polska

 • Dirk Quina Ministerstwo Finansów, Belgia

 • Kazimierz Schmidt Archiwa Państwowe, Polska

 • Xawery Konarski Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki

 • Robert Podpłoński Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska

 • Daniel Wilke Uniwersytet w Kessel, Niemcy

 • Peter Sylvester EdelWeb, Francja

 • Teemu Rissanen Conesils Oy, Finlandia

 • Jan Trzaskowski Copenhagen Business School, Dania

 • Wojciech Karwowski Oracle, Polska

 • Wojciech Zawadzki IBM Polska Sp. z o.o.

 • Sławomir Mróz Rodan Systems SA, Polska

KEEP READING
Strona 2 z 812345...Ostatnia »

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI