Archiwum

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2007

Vladimir G. Matyukhin (Szef FAIT, Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Zasady tworzenia społeczeństwa informacyjnego e-Rosja

dr Grzegorz Sibiga (Pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie), Polska
Prawne zasady przyjmowania e-dokumentów i ich doręczania przez organy administracji publicznej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Alain Dechamps (Programme Manager of CEN/ISS Workshop on e-Invoices), Belgia
e-Faktura – niezbędne regulacje dla upowszechnienia w Europie

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Składanie pism w postaci elektronicznej w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego

Sylwia Kotecka (Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski), Polska
Spójność i jednoznaczność prawnego uznawania dokumentów elektronicznych

prof. Jos Dumortier (Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven), Belgia
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w rozwiązaniach dla e-administracji w Europie: stan obecny, perspektywy i problemy

Prof. Aleksandr Shelupanov (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologii Bezpieczeństwa TUSUP), Federacja Rosyjska
Polityka Agencji Oświaty w Rosji w dziedzinie kształcenia specjalistów ochrony informacji

Yuri Maslov (Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO), Federacja Rosyjska
Praktyka sądowa stosowania podpisu elektronicznego w Rosji

Robert Podpłoński (Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
e-Podpis a EURO 2012

Magdalena Marucha-Jaworska (pracownik naukowy, Uniwersytet Warszawski), Polska
Prawna wartość dowodowa dokumentu

Andrzej Ruciński (Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Nowe usługi PKI

Aleksej A. Domrachev (Kierownik Działu regulacji działalności centrów certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Współpraca transgraniczna z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Aleksandr G. Karpov (Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w transgranicznym elektronicznym obiegu dokumentów

Mikhail B. Borodovskiy (Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w systemie informacyjnym „Zamówienia publiczne – przetarg” na przykładzie przetargu elektronicznego

Piotr Stanisławczyk (Product Manager, Unizeto Technologies SA), Ałła Stoliarowa-Myć (Koordynator Regionalny, Unizeto Technologies SA), Polska
Uniwersalne rozwiązania do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

Artur Kmieciak (Adwokat, K&K Consulting), Polska
Bezpieczny dokument elektroniczny – wymagania i oczekiwania

Włodzimierz Chocianowicz (Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska), Polska
Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach informatycznych administracji publicznej – stan na koniec roku 2006

dr Jerzy Pejaś (Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny), Polska
Archiwum elektroniczne do poufnego i długookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Arbitraż i mediacja w postaci elektronicznej

Franciszek Wołowski (Kierownik Projektu, Sigillum – PWPW SA – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Zarządzanie bezpieczeństwem dokumentów tożsamości

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Biznesowy Rejestr Publiczny – wdrożenie

Sergey Puszkin (Dyrektor generalny, ООО Taxkom), Federacja Rosyjska
Organizacja elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego pomiędzy osobami prawnymi a administracja państwową

dr Przemysław Polański (pracownik naukowy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), Polska
Podpis elektroniczny w konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych

Peter Sylvester (EdelWeb), Francja
Format podpisu elektronicznego (XADES) dla francuskiej administracji

Istvan Zsolt BERTA (MicroSec Limitem – kwalifikowane centrum certyfikacji), Węgry
Długookresowa archiwizacja dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym na Węgrzech

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Doświadczenia z wykorzystania podpisu elektronicznego w szpitalu

Alexandr Kushnerov (Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster – kwalifikowane centrum certyfikacji), Ukraina
Rozwój usług, związanych z podpisem elektronicznym na Ukrainie, praktyczne doświadczenia kompanii „Арт-мастер” w świadczeniu usług, związanych z podpisem elektronicznym

Identyfikacja – Ochrona – Zastosowanie
Robert Ruettgen (Territory Manager EE Region, nCipher), Wielka Brytania

Mihaela Hasan (Prawnik, Centrum Certyfikacji, Państwowe przedsiębiorstwo Centrum Specjalnych telekomunikacji), Republika Mołdowa
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w Republice Mołdowa

Adam Walentynowicz (Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki), Polska
Wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego

Stephan Wappler, Peter Steiert (Project Manager Bridge-CA, TeleTrust), Niemcy
Znormalizowana polityka uzasadnienia zaufania – uproszczenie?

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2006

Lim ik Soo, Asia PKI Forum, Korea Aspekty prawne i technologiczne uznawania dokumentów elektronicznych w Azji

Międzynarodowa współpraca w obszarze podpisu elektronicznego Aleksiej Aleksandrowicz Domraczev, Federalna Agencja Technologii Informacyjnych, Rosja

Zadvornov Igor N. FGUP GNIVC FNS, Rosja, Bortashchenok Tatiana M. Centrum Certyfikacji, FGUP GNIVC FNS, Rosja Zadvornov Igor N. FGUP GNIVC FNS, Rosja, Bortashchenok Tatiana M. Centrum Certyfikacji, FGUP GNIVC FNS, Rosja

Gulak Genadij Nikolajevicz, Departament Telekomunikacji i Systemów Bezpieczeństwa Informatycznego, Ukraina Aspekty prawne i technologiczne uznawania dokumentów elektronicznych na Ukrainie

Aleksandr Karpov, ZAO „ANK”, Rosja Centra certyfikacji – doświadczenia Rosji

Hans Graux, Ku Lueven, Belgia Aspekty prawne i technologiczne uznawania dokumentów elektronicznych w Unii Europejskiej

Daniel Wilke, Universitat Kassel, Niemcy Dostarczanie dowodów przy użyciu dokumentów elektronicznych w Niemczech

Robert Podpłoński, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych

Marek Świerczyński – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki, Polska Uznanie prawne dokumentów elektronicznych w obrocie międzynarodowym

Kazimierz Schmidt, Archiwa Państwowe, Polska Niezbędne elementy struktury i postępowanie z dokumentami elektronicznymi – czy i co mogą zmienić regulacje prawne w tym zakresie?

Cezary Przygodzki, Ernst & Young, Polska E-faktury jako specjalny dokument elektroniczny. Uwarunkowania prawne – szanse czy zagrożenia?

Marek Aniszewski, Unizeto Technologies SA, Polska Przewód Sądowy

Juergen Schwemmer, Federal Network Agency, Niemcy Prawne i techniczne aspekty bezpiecznych podpisów elektronicznych

Sven Falcke, ZebSign AS, Norwegia Zwyciężać z PKI – Doświadczenia z Norwegii, praktyczne zastosowania w dokumentach elektronicznych

Peter Steiert – TeleTrust e.V., Niemcy TECHNOLOGIA A PRAKTYKA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Riccardo Genghini, Euronotaries, Włochy Euronotaries (Euro-notariusze) Nowe cyfrowe wyzwania w praktyce notarialnej

Marek Słowikowski, Departament Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Podpis i dokument elektroniczny w koncepcji informatyzacji kraju

Urmo Keskel, Centrum Certyfikacji, Estonia Integrowanie podpisów elektronicznych z innymi systemami – Model Estoński

Marcin Odrowąż Sypniewski, Oracle Polska Single Sign-On – bezpieczeństwo i wydajność

Jan Trzaskowski, Copenhagen Business School, Dania Wykorzystanie dokumentów elektronicznych w Danii

Dirk Quina, Ministerstwo Finansów, Belgia Cyfrowa Archiwizacja

Teemu Rissanen, Conseils Oy, Finlandia Standardy techniczne technologii podpisow elektronicznych a zagadnienia prawne

Sławomir Mróz, Rodan Systems SA, Polska Elektroniczny System Obiegu Dokumentów OfficeObjects®Document Manager

A. Jerman Blazic, Centrum Kompetencji Technologii Bezpieczeństwa, Słowenia Długoterminowa ważność oraz wartość dowodowa dokumentów elektronicznych

Robert Ruetgen – nCipher, Niemcy PRAKTYCZNE IMPLEMENTACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Stefan Engel-Flesching, CEN, Niemcy Elektroniczne faktury w Europie – wymagania prawne, szanse dla firm oraz wyzwania dotyczące zgodności prawnej

Mateusz Kantecki, Microsoft Sp. z o.o., Polska Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego w firmie Polkomtel S.A.

Ron Porcello, SECUDE IT Security GmbH, Szwajcaria PRAKTYCZNE IMPLEMENTACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Peter Sylvester, EdelWeb, Francja Standard zarządzania autoryzacją w celu bezpiecznej interoperacyjności systemów informatycznych wielu organizacji

Andrzej Ruciński, Unizeto Technologies SA, Polska Elektroniczna skrzynka podawcza

Ałła Stoliarowa Myć, Unizeto Technologies SA, Polska Usługa transgranicznej weryfikacji podpisów elektronicznych dla wymiany dokumentów pomiędzy Rosją a krajami Unii Europejskiej

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2005

Stig Aga Aandstad, Komisja Europejska, Bruksela Stan obecny i przyszłość zastosowań podpisu elektronicznego w Europie

Jos Dumortier, Uniwersytet Leuven, Belgia Najnowsze dokonania związane z podpisem elektronicznym w Europie

Marek Słowikowski, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Polska Stan obecny i przyszłość zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce

Volker Zeuner, Secunet Security Networks AG, Niemcy Zarys strategii realizacji wymagań wprowadzenia Dyrektywy UE w sprawie podpisu elektronicznego

Robert Podpłoński, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Polskie prawo a uniwersalność zastosowania podpisu elektronicznego

Maciej Skory, Uniwersytet Wrocławski, Polska Prawo umów elektronicznych

Jerzy Pejaś, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Problemy współdziałania Systemów Podpisu Elektronicznego

Arno Fiedler, TeleTrust, Niemcy Europejski urząd certyfikacji – informacje od uczestników gry rynkowej

Danny de Cock, Uniwersytet Lueven, Belgia Działania w zakresie projektów dotyczących elektronicznej karty identyfikacyjnej w 25 krajach członkowskich UE

David Tillemans, Utimaco, Niemcy Projekt interoperacyjności w skali europejskiej zorganizowany przez EEMA

Aleksiej Jerman Blazic, SETCCE (Security Technology Competence Centre), Słowenia Długookresowe usługi archiwizacji dokumentów podpisanych elektronicznie. Zaawansowana infrastruktura długookresowego zabezpieczenia zbiorów elektronicznych

Grzegorz Klasa, Unizeto Technologies SA, Polska Interoperacyjność długookresowego archiwum danych

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2004

Planowane działania EU zmierzające do upowszechnienia podpisu elektronicznego Plany polskiego rządu związane z zastosowaniem podpisu elektronicznego

Regulacje polskie w obszarze podpisu elektronicznego – zgodność z dyrektywami EU

Nowelizacja polskiej ustawy o podpisie elektronicznym

Szanse i zagrożenia dla rozwoju zastosowań podpisu elektronicznego w związku z poszerzeniem EU, Wzajemne uznawanie podpisu elektronicznego w EU

Działania promujące upowszechnianie stosowania podpisu elektronicznego w Polsce i Europie

Świadome składanie podpisu elektronicznego, wymagania technologiczne, konsekwencje prawne

Bezpieczne systemy do składania podpisu elektronicznego

Profile certyfikatów a aspekt bezpieczeństwa

Biometria w bezpieczeństwie dostępu do poufnych informacji

Przykłady certyfikowanych komponentów systemu podpisu elektronicznego

Technologie kartowe w podpisie elektronicznym

Projektowanie rozproszonych sieci komputerowych na potrzeby bezpiecznych transakcji elektronicznych

Praktyka składania kwalifikowanego podpisu w różnych krajach (bezpieczne urządzenia, profile certyfikatów, telefonia komórkowa)

Wystąpienia przedstawicieli z krajów europejskich i Azji

Rola bezpiecznego urządzenia do składania bezpiecznego podpisu w usługach PKI

OpenEvidence – Projekt Unii Europejskiej

Archiwizacja dokumentów elektronicznych

Integracja biur notarialnych z działającymi urzędami certyfikacji

Mobilny podpis elektroniczny

Oracle Certificate Authority – uzupełnienie architektury GID

Novell NSure jako sposób na kontrole cyfrowej tożsamości, weryfikacje uprawnień oraz definiowanie biznesowych reguł – w dowolnych systemach informatycznych i urządzeniach elektronicznych

Faktury elektroniczne w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Projektowanie wzorców dokumentów elektronicznych

Podpis elektroniczny w bankomatach

KEEP READING

Program

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2002

dr Jerzy Pejaś, Andrzej RucińskiPraktyczne aspekty realizacji podpisu elektronicznego

Florian Oelmaier – Dyrektor ds. Rozwoju – Sytrust, NiemcySystemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Florian Oelmaier Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NOVELL PolskaWykorzystanie korporacyjnych katalogów jako platformy PKI na przykładzie eDirectory

Grzegorz Kolecki – IBMRola IBM zSeries i z/OS w zastosowaniach kryptografii i PKI

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoWademekum podpisu elektronicznego

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego Zastosowanie certyfikatu klucza publicznego w formacie x.509

Mariusz Nalepa – Oracle Podpis elektroniczny – aspekt mody czy swobody

Marcel Bruck – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient Gmbh, NiemcyPodpis elektroniczny i karty elektroniczne

Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny – nCipher, NiemcySprzętowe moduły kryptograficzne firmy nCipher. Czy istnieje gotowe urządzenie do tworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego?

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NovellIntegracja korporacyjnych katalogów, systemu typu single sign-on oraz usług centrum certyfikacyjnego

Piotr Popis – Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznegoe-Podpis w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej Rozporządzeń

Soren Duus Ostergaard – IBM – DaniaRola IBM w zakresie cyfrowych certyfikatów i PKI w krajach Unii Europejskiej

Niemcy, Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i TechnologiiAlexander Tottenborn – Ministerstwo Gospodarki i Technologii

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoPodpis elektroniczny w praktyce

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoElektroniczne systemy niezaprzeczalności

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza PublicznegoBezpieczne serwisy internetowe SSL / TLS

dr inż. Mirosław Zmyślony – Radca Ministra, Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zabezpieczeń Systemów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów , Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury, Jerzy Seweryniak – Dyrektor Departamentu Zasilania Informacyjnego ZUS, Elżbieta Oleszczuk – sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Członek Rady Nadzorczej Centrum Zaufania i Certyfikacji SA., Związek Banków PolskichPerspektywy zastosowań usług certyfikacyjnych w sektorze bankowym oraz administracji publicznej i samorządowej

Bezpieczny podpis elektroniczny – martwa idea, czy przyszłość społeczeństwa informacyjnego?

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2004

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2005 KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2006 KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2007

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Galeria 7

KEEP READING

Galeria

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2008 KEEP READING
Strona 4 z 8« Pierwsza...23456...Ostatnia »

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI