Archiwum

Podsumowanie 2006

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie 2006 została wyłączona | 2006

VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

W dniach 7-9 czerwca odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2006 (EFPE), w którym wzięło udział ponad 100 uczestników z 16 krajów Europy i Azji: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Włoch, Ukrainy i Polski.
Wśród prelegentów i uczestników Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2006 byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, świata nauki i biznesu, którzy podczas wykładów, warsztatów, rozmów kuluarowych oraz paneli dyskusyjnych wymieniali poglądy i doświadczenia związane z teorią i praktyką dokumentu i podpisu elektronicznego.

W bieżącym roku tematem przewodnim Forum były prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych w różnych krajach świata oraz w obrocie międzynarodowym, zwłaszcza pod kątem transgranicznej weryfikacji podpisów elektronicznych do wymiany dokumentów pomiędzy Unią Europejską a Rosją.

Wśród szerzej omawianych tematów były m.in. faktury elektroniczne oraz długoterminowa archiwizacja e-dokumentów przy zachowaniu ich mocy prawnej. Tegoroczna edycja konferencji była też okazją do zaprezentowania po raz pierwszy publicznie przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM, usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego, którego elementem jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla administracji.

W toku obrad sporo kontrowersji wzbudziła lansowana przez Komisję Europejską tzw. neutralność technologiczna, która według większości biorących udział w dyskusjach jest utopią, a prowadzi do braku wspólnych standardów i braku interoperacyjności, hamując rozwój rynku dokumentu i podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej. Polscy uczestnicy Forum artykułowali – znane z ostatnich doniesień prasowych – różne przyczyny słabości rozwoju tegoż rynku w Polsce. Wyraźnie jednak słychać było głosy, że podstawową przyczyną istniejącego stanu rzeczy są znaczne opóźnienia w uchwalaniu niezbędnych uregulowań prawnych lub ich brak, w tym brak wzorów dokumentów elektronicznych dla administracji, a podpis elektroniczny jest ofiarą problemów informatyzacji samej administracji.

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2005

5 EDYCJA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO – PODSUMOWANIE

W dniach 1-3 czerwca br. w Międzyzdrojach odbyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2005). Była to już piąta edycja, największej w Polsce, dorocznej, międzynarodowej konferencji poświęconej teorii i praktyce zastosowania podpisu elektronicznego w gospodarce i w administracji państwowej.
Uroczystego otwarcia EFPE 2005 w imieniu organizatorów dokonał Andrzej Bendig-Wielowiejski – Prezes Zarządu – Unizeto Technologies SA, a wykład inauguracyjny wygłosił Jacek Piechota, Minister Gospodarki i Pracy – minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego w Polsce.
Prelegentami i uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, ministerstw, urzędów centralnych, centrów certyfikacji, a także biznesu z dwóch kontynentów – Europy i Azji. Ogółem w konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z 14 państw (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Ukraina) zainteresowanych rozwiązaniami opartymi na technologii podpisu elektronicznego.
Prelekcję wygłosiły takie osobistości, jak: Stig Aga Aandstad  – przedstawiciel Komisji Europejskiej z Brukseli, Władimir Matiuchin – szef Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej, profesor Jos Dumortier – ekspert Komisji Europejskiej w zakresie PKI z Uniwersytetu Leuven w Belgii oraz Oleksandr Yehortsev z Departamentu Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji na Ukrainie.
Tematem głównym EFPE 2005 była „Interoperacyjność systemów PKI w krajach Unii Europejskiej i na świecie”. W formie prezentacji multimedialnych przedstawiono zarys strategii realizacji wymagań Dyrektywy UE odnośnie podpisu elektronicznego, oraz omówiono podjęte w 25 krajach członkowskich UE działania dotyczące projektów związanych z elektroniczną kartą identyfikacyjną. W świetle polskiej Ustawy o podpisie elektronicznym, według której od sierpnia 2006 roku organy władzy publicznej mają obowiązek umożliwić odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz dokonywanie innych czynności w postaci elektronicznej, duże zainteresowanie wzbudziły wykłady dotyczące wdrożonych już rozwiązań w różnych krajach UE.
Równolegle do wykładów odbywały się warsztaty technologiczne przygotowane przez specjalistów Unizeto Technologies SA oraz MacroSoft SA, podczas których uczestnicy forum mieli możliwość praktycznego zapoznania się z „bezpiecznym archiwum elektronicznym” oraz z bezpiecznymi systemami pracy zdalnej.
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, to już tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji.
Podsumowując tegoroczną edycję konferencji, można powiedzieć, że Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to już tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji. Ponadto należy podkreślić wagę poruszonych zagadnień oraz zwrócić uwagę na swobodny przepływ informacji, a tym samym możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Specjalistami, których zaangażowanie w upowszechnienie podpisu elektronicznego przyczynia się do rozwoju e-państwa oraz bezpiecznej gospodarki elektronicznej.
Na zakończenie EFPE 2005 organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szóstej edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, które odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 7-9 czerwca 2006 roku.

KEEP READING

Podsumowanie

31 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2004

IV Międzynarodowa konferencja

W dniach 2-4 czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach odbyła się IV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera, zorganizowana przez Unizeto Sp. z o.o. i Politechnikę Szczecińską. Partnerami konferencji były firmy: IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher oraz Giesecke&Devrient GmbH. Patronat medialny: Computerworld, Puls Biznesu oraz POLITYCY
W konferencji uczestniczyło blisko 140 osób z krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec i Polski) oraz Rosji i Japonii. Prelegentami oraz uczestnikami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele ministerstw i administracji publicznej oraz firm i instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku usług związanych z podpisem elektronicznym w wyżej wymienionych krajach.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Prof. Jos Dumotier z Belgii dotyczące planów Unii Europejskiej zmierzających do upowszechniania podpisu elektronicznego oraz referaty związane z aspektami legislacyjnymi prezentowanymi przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W bogatej części technologicznej przedstawiono między innymi koncepcję systemu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym oraz realistyczny pokaz ataku na sieci bezprzewodowe zaprezentowane przez firmę nCipher.
Podczas paneli dyskusyjnych prowadzonych przez redaktora Przemysława Gamdzyka z Computerworld oraz dr Jerzego Pejasia z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zwrócono między innymi uwagę na brak stosowania standardów składania podpisów elektronicznych skutkujący niemożnością ich wzajemnej weryfikacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wskazano na konieczność ujednolicania rozwiązań legislacyjnych w krajach członkowskich oraz porozumienia pomiędzy producentami w celu wypracowania interoperacyjności tworzonych systemów. Szeroko omówiono rolę bezpiecznego urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu w usługach PKI.
Wydarzeniem tegorocznej konferencji było wystąpienie szefa Azjatyckiego Forum PKI pana Atsuo Miyazaki z Japonii, który opisał doświadczenia Japonii i innych krajów azjatyckich w dziedzinie zastosowań podpisu elektronicznego.
Podobnie jak w ubiegłych latach konferencja podzielona była na wystąpienia plenarne i warsztaty. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktyką składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem bezpiecznego urządzenia Suscriptor Q01 produkcji firmy Unizeto.

Zamykając konferencję Prezes Unizeto Andrzej Bendig-Wielowiejski podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom oraz zaprosił na kolejną V edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, która odbędzie się w dniach 01-03 czerwca 2005 również w Międzyzdrojach.

KEEP READING

Prelegenci 2003

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci 2003 została wyłączona | 2003
 • Elżbieta Andrukiewicz
  Centrum Certyfikacji Polcert

 • dr inż. Grzegorz Bliźniuk
  Komitet Badań Naukowych

 • Michael Gollner
  Giesecke&Devrient GmbH

 • Jos Dumortier
  Uniwersytet Lueven, Belgia

 • [;pl]Kazimierz Ferenc
  Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST SA

 • Maciej Flemming
  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

 • Wojciech Początek
  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

 • Janusz Kaszuba
  Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

 • Tarvi Martens
  Centrum Certyfikacji, Estonia

 • Jerzy Molak
  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dirk Quina
  [;pl]Ministerstwo Finansów, Belgia

 • Piotr Popis
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Andrzej Ruciński
  Unizeto Sp. z o.o.

 • dr Ernst Roeder-Messel
  Ministerstwo Ekonomii i Pracy, Niemcy

 • Robert Ruettgen
  nCipher Corporation Ltd.

 • Marek Witkowski
  Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM

 • Elżbieta Włodarczyk
  Centrum Certyfikacji Krajowej Izby Rozliczeniowej SA

 • Jan Wojciechowski
  Unizeto Sp. z o.o.

 • dr inż. Mirosław Zmyślony
  Ministerstwo Finansów

 • Mariusz Pawłowski
  Ernst & Young Niemcy

 • Paweł Cupriak
  Izba Notarialna w Warszawie

 • Danny De Cock
  Uniwersytet Lueven w Belgii

 • Krzysztof Olszewski
  PZU Życie SA

 • Elżbieta Oleszczuk
  [pl]Związek Banków Polskich

 • Peter Budis
  Centrum Certyfikacji, Czech Republic

 • Marcin Nalepa
  Oracle

 • Jacek Pacholczyk
  Novell Poland Ltd.

KEEP READING

Galeria

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2003 KEEP READING

Program

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2003

prof. Jos Dumortier – Uniwersytet Leuven w Belgii, Wydział Prawa i Technologii InformatycznychRola podpisu elektronicznego w budowie społeczeństwa informacyjnego

Jerzy Molak – Departament Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki SpołecznejRola podpisu elektronicznego w budowie społeczeństwa informacyjnego

Andrzej Ruciński – Unizeto Sp. z o.o., Polski Komitet NormalizacyjnyVademecum bezpiecznego podpisu elektronicznego

prof. Jos Dumortier – Uniwersytet Leuven w Belgii, Wydział Prawa i Technologii InformatycznychThe implementation of the European electronic signature directive in the EU Member States: current status, evaluation and perspectives

Piotr Popis – Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra GospodarkiPropozycje zmian norm dotyczących podpisu elektronicznego w dokumentach Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (grupa robocza „D”)

Elżbieta Włodaczyk – Centrum Certyfikacji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., KIR
Paweł Łysakowski – Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST S.A., CENTRAST S.A.
Marek Witkowski – Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM, Unizeto Sp. z o.o.
Petr Budis – Centrum Certyfikacji, Czechy
perspektywy

Mariusz Pawłowski – Ernst YoungAudyt według standardu WebTrust

prof. Jos Dumortier – Uniwersytet Leuven w Belgii, Wydział Prawa i Technologii InformatycznychThe implementation of the European electronic signature directive in the EU Member States: current status, evaluation and perspectives

Piotr Popis – Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra GospodarkiPropozycje zmian norm dotyczących podpisu elektronicznego w dokumentach Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (grupa robocza „D”)

Elżbieta Włodaczyk – Centrum Certyfikacji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., KIR
Paweł Łysakowski – Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST S.A., CENTRAST S.A.
Marek Witkowski – Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM, Unizeto Sp. z o.o.
Petr Budis – Centrum Certyfikacji, Czechy
Audyt według standardu WebTrust – Mariusz Pawłowski – Ernst Young
Obszary współpracy krajowych centrów certyfikacji w zjednoczonej Europie – potrzeby, możliwości, perspektywy

Soren Duus Ostergaard – IBM, DaniaRola IBM w aspekcie standaryzacji podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej

dr Ernst Roader-Messell – Ministerstwo Ekonomii i Pracy, NiemcyThe German legal framework for electronic signatures – a basic for safe electronic signatures in Germay

Dirk Quina – Ministerstwo Finansów, BelgiaThe implementation of the digital signatures and the use of digital certificates within several projects of the Federal Public Service Finance

Dency DeCock – Uniwersytet Leuven, BelgiaThe Electronic Identity Card in Belgium and the supporting PKI

Tarvi Martens – Centrum Certyfikacji, EstoniaBackgrounds and experiences of real digital signature system – Digidoc – based on XAdES standard and available for free use to everyone among 150 000+ Estonian ID-card holders

dr inż. Mirosław Zmyślony – Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów Obecnie realizowane projekty i plany zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w urzędach administracji państwowej oraz w wybranych sektorach gospodarki w Europie i w Polsce

Janusz Kaszuba – Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo ZdrowiaZastosowanie podpisu elektronicznego w systemach ochrony zdrowia

Paweł Cupriak – Izba Notarialna w WarszawieRola notariuszy w bezpiecznej wymianie dokumentów elektronicznych

Krzysztof Olszewski – PZU Życie SAWdrożenie systemu certyfikacji w PZU Życie SA

Elżbieta Oleszczuk – Związek Banków PolskichE-podpis, a oczekiwania sektora bankowego

Grzegorz Gruczyk, Mariusz Rudnicki – Unizeto Sp. z o.o. Proces Certyfikacji użytkowników i wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych w aplikacjach rodziny proCertum

nCipher Corporation Ltd.Hardware Protected SSL Certificate – Robert Ruettgen

Michael Gollner – Giesecke&Devrient GmbHAuthentication with StarSign Token – A Success Story

Jan Wojciechowski- Unizeto Sp. z o.o.Oprogramowanie PKI – rodzina produktów proCertum

Tomasz Surmacz – Novell PolskaJak zwiększyć kontrolę dostępu do systemów i bezpieczeństwo całej sieci?

Marcin Nalepa – OracleImplementacja infrastruktury klucza publicznego w środowisku Oracle

Grzegorz Rabanowski – IBMBezpieczny podpis elektroniczny, a funkcjonalność z/OS

Wojciech Pocztek – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w SzczecinieMożliwości wykorzystania funduszy europejskich do finansowania wdrożeń bezpiecznej elektronicznej wymiany dokumentów

KEEP READING

Podsumowanie

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona | 2003

III Międzynarodowa konferencja z cyklu „Podpis elektroniczny i PKI – światowe trendy, doświadczenia i oczekiwania”

W dniach 4-6 czerwca odbyła się w Międzyzdrojach III edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. Konferencję zorganizowały: Unizeto Sp. z o.o. i Politechnika Szczecińska oraz (jako współorganizatorzy): IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher, Giesecke & Devrient GmbH.
Wśród prelegentów byli liczni przedstawiciele firm i instytucji z krajów europejskich m.in. z Belgii, Niemiec, Czech, Estonii, Danii. Warto podkreślić wystąpienie prof. Jos Dumortier’a z Uniwersytetu Leuven w Belgii, który omówił szeroko konkretne zastosowania podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej i związane z tym doświadczenia oraz interesujący referat Tarvi Martens’a, który w swym wystąpieniu opisał wdrożony w Estonii program polegający na wyemitowaniu ponad 250 tys. kart elektronicznych zawierających dane personalne, adres e-mail oraz certyfikat umożliwiający składanie podpisu elektronicznego. Ciekawie na tle rozwiązań europejskich wypadło prezentowane przez Unizeto kompleksowe oprogramowanie rodziny proCertum wspierające infrastrukturę klucza publicznego oraz podpisu elektronicznego.
Szczególnym zainteresowaniem ponad 100 uczestników konferencji i prelegentów cieszył się punkt konsultacyjny (tam instruktorzy udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania związane z praktycznym wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz opracowanych przez Unizeto rozwiązań software’owych proCertum) oraz warsztaty praktyczne.
Ciekawostką techniczną konferencji było zaprezentowanie przez Unizeto własnego rozwiązania (układu umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego oraz sposobu składania podpisu – zgłoszonych jako zastrzeżenie patentowe) podnoszącego bezpieczeństwo składania podpisu elektronicznego w sieciach korporacyjnych i Internecie.
W drugim dniu konferencji moderator – Pani Elżbieta Andrukiewicz z e-Telbank (Ośrodek Certyfikacji PolCert) skutecznie zachęciła uczestników do udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego omówiono stan rynku usług certyfikacyjnych w Polsce oraz wzajemne uznawanie certyfikatów w Unii Europejskiej. Autorem referatu pod tytułem Uznawanie zagranicznych kwalifikowanych certyfikatów w Polsce i w Europie był Pan Robert Podpłoński z Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST SA.
W dalszym ciągu Forum omówiono obecnie realizowane projekty i plany zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w urzędach administracji państwowej takich jak Ministerstwo Finansów Belgii, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia w Polsce, a także w różnych sektorach gospodarki w Europie i w Polsce. Swe zamierzenia przedstawili również Związek Banków Polskich, PZU Życie SA, Krajowa Izba Notarialna.
>Uczestnicy podsumowując Forum wyrazili pogląd, że jest to konferencja potrzebna, przedstawiająca w szerokich i różnorakich aspektach problematykę podpisu elektronicznego w tym najnowsze technologie związane z infrastrukturą klucza publicznego.

Forum na dobre wpisało się w harmonogram organizowanych w Polsce konferencji.

Zamykając je Prezes Unizeto Pan Andrzej Bendig-Wielowiejski zaprosił do udziału w kolejnej IV edycji Forum, która odbędzie się już tradycyjnie w pierwszym tygodniu czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach.

 

KEEP READING

Prelegenci

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Prelegenci została wyłączona | 2002
 • dr Jerzy Pejaś
  Pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej -Wydział Informatyki, ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie

 • Andrzej Ruciński
  Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Przewodniczący Komisji ds. Kart Identyfikacyjnych

 • Jacek Pacholczyk
  Dyrektor Generalny Novell Polska

 • Grzegorz Rabanowski
  zSeries Senior Sales Specialist IBM

 • Marcin Nalepa
  Orcale

 • Marcel Bruck
  Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient GmbH – Niemcy

 • Dyrektor Regionalny – nCipher – Niemcy
  Robert Ruttgen

 • Piotr Popis
  Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Soren Duus Ostergaard
  Senior e-government advisor, member of the Danish Government Technology Council, consultant to the Trust & Confidence Program in EU

 • Alexander Tettenborn
  Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii Niemiec

 • dr inż. Mirosław Zmyślony
  Specjalista w Ministerstwie Finansów, kierujący Stanowiskiem ds. Ochrony Systemów i Sieci Teleinformatycznych w Departamencie Finansowania Bezpieczeństwa Państwa

 • Danuta Wieczorek
  Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Infrastruktury

 • Jerzy Seweryniak
  Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji ZUS

 • Elżbieta Oleszczuk
  Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Członek Rady Nadzorczej Centrum Zaufania i Certyfikacji SA., Związek Banków Polskich

 • Jerzy Molak
  Dyrektor Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki

KEEP READING

Galeria

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona | 2002, Archiwum KEEP READING

Program

29 stycznia 2018 |by pozargrz | Możliwość komentowania Program została wyłączona | 2002

dr Jerzy Pejaś, Andrzej Ruciński
Praktyczne aspekty realizacji podpisu elektronicznego

Florian Oelmaier – Dyrektor ds. Rozwoju – Sytrust, Niemcy
Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Florian Oelmaier
Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NOVELL Polska
Wykorzystanie korporacyjnych katalogów jako platformy PKI na przykładzie eDirectory

Grzegorz Kolecki – IBM
Rola IBM zSeries i z/OS w zastosowaniach kryptografii i PKI

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Wademekum podpisu elektronicznego

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Zastosowanie certyfikatu klucza publicznego w formacie x.509

Mariusz Nalepa – Oracle
Podpis elektroniczny – aspekt mody czy swobody

Marcel Bruck – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient Gmbh, Niemcy
Podpis elektroniczny i karty elektroniczne

Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny – nCipher, Niemcy
Sprzętowe moduły kryptograficzne firmy nCipher. Czy istnieje gotowe urządzenie do tworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego?

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy Novell
Integracja korporacyjnych katalogów, systemu typu single sign-on oraz usług centrum certyfikacyjnego

Piotr Popis – Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
e-Podpis w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej Rozporządzeń

Soren Duus Ostergaard – IBM – Dania
Rola IBM w zakresie cyfrowych certyfikatów i PKI w krajach Unii Europejskiej

Niemcy, Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii
Alexander Tottenborn – Ministerstwo Gospodarki i Technologii

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Podpis elektroniczny w praktyce

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Elektroniczne systemy niezaprzeczalności

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Bezpieczne serwisy internetowe SSL / TLS

dr inż. Mirosław Zmyślony – Radca Ministra, Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zabezpieczeń Systemów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów , Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury, Jerzy Seweryniak – Dyrektor Departamentu Zasilania Informacyjnego ZUS, Elżbieta Oleszczuk – sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Członek Rady Nadzorczej Centrum Zaufania i Certyfikacji SA., Związek Banków Polskich
Perspektywy zastosowań usług certyfikacyjnych w sektorze bankowym oraz administracji publicznej i samorządowej

Bezpieczny podpis elektroniczny – martwa idea, czy przyszłość społeczeństwa informacyjnego?

KEEP READING
Strona 7 z 8« Pierwsza...45678

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI