2014 – Program

Sebastian Christow, Radca Ministra, Ministerstwo Gospodarki, Polska
eIDAS i co dalej – krajowa perspektywa działań po zakończeniu prac

Luca Castellani, Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Austria
Wkład tekstów UNCITRAL o handlu elektronicznym do transgranicznych transakcji elektronicznych: perspektywa europejska

Andrea Servida, Kierownik grupy zadaniowej, „Grupa ustawodawcza (eIDAS)”, Belgia
Wideokonferencja – Propozycja dla Rozporządzenia dotyczącego identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – stan rzeczy procesu legislacyjnego

Alexei Sabanov, Zastępca dyrektora generalnego, ZAO „Aladdin R.D.”, Rosja
Problemy niezawodności i bezpieczeństwa identyfikacji i uwierzytelnienia

prof. dr hab. Dariusz Szostek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Ministra Sprawiedliwości ds Informatyzacji postępowań sądowych, Polska; dr Berenika Kaczmarek-Templin, Politechnika Wrocławska, Polska
Wpływ rozporządzenia eIDAS na polskie prawo

Arno Fiedler, ETSI ESI ekspert, Niemcy
Standardy podpisu elektronicznego w UE – łatwość podpisywania w UE i poza jej granicami. Przegląd prac nad racjonalizacją standardów oraz przyszłe wyzwania w ramach mandatu M460 w kontekście rozporządzenia eIDAS

prowadzący Rafał Malujda – radca prawny z Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego, LL.M. (Rostock), sekretarz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska
Panel dyskusyjny – Wpływ rozporządzenia eIDAS na usługi zaufania na globalnym rynku cyfrowym – nowe możliwości i szanse dla gospodarki elektronicznej?

Alla Kryjanovskaia, Gazprom Rosja
Aspekty prawne transgranicznego elektronicznego współdziałania

Sławomir Górniak, Ekspert ds. narzędzi bezpieczeństwa i achitektury sieci Grecja
Prace ENISA związane z rozporządzeniem eIDAS

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Polska
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w sądownictwie

Miguel Alvarez-Rodriguez, Kierownik Programu, Komisja Europejska, Belgia
Działania związane z e-dowodami osobistymi i e-podpisem, rozwiązania współdziałania dla programu administracji publicznych (ISA)

Sergey Evtushenko, Departament Technologii Informatycznych i Łaczności Rządu Federacji Rosyjskiej, Rosja
Wideokonferencja

Marek Ujejski, Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Funkcje identyfikacyjne KUZ i KSM a projekt rozporządzenia eIDAS w kontekście transgranicznym

Volker Reible, Kierownik rozwiązań i projektów zarządzania projektów dużej skali, T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, Niemcy
Koncepcja, architektura oraz obecny rozwój nowej Niemieckiej Infrastruktury Zdrowia

Michał Tabor, Ekspert PIIT w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego, Polska
Nowe możliwości dla usług zaufania w UE

Dr Bernd Wild, Dyrektor generalny, Intarsys GmbH, Niemcy
Powszechne podpisywanie dokumentów – niezawodny podpis elektroniczny na urządzeniach mobilnych

Daniel Wachnik, Specjalista ds. podpisu e, IMM, Polska
eIDAS, M460 – konsekwencje technologiczne dla polskiej administracji publicznej

Jon Olnes, Starszy konsultant, Unibridge, Norwegia
Techniczne aspekty regulacji eIDAS

Paweł Żal, Certified Ethical Hacker, Unizeto Technologies, Polska
Bezpieczeństwo e-biznesu w cyberprzestrzeni

prowadzący Rafał Malujda – radca prawny z Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego, LL.M. (Rostock), sekretarz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska
Panel dyskusyjny – Nowe produkty i usługi zaufania wprowadzane w ramach rozporządzenia eIDAS – przełom, standaryzacja istniejących rozwiązań, powszechność używania?

Pavol Fric, Ditec, Słowacja
Słowacja i nowa ustawa o elektronicznym wprowadzeniu w życie przez rząd (ustawa e-administracji) w kontekście Infrastruktury Klucza Publicznego

Devrim Unal, Starszy naukowiec/ Inżynier systemowy, TUBITAK BILGEM-UEKAE, Turcja
Prywatność, zaufanie i bezpieczeństwo dla transgranicznego współdziałania: Pierwsze doświadczenia zdobyte od projektu e-Sens

prof. Vladimir Kustov, Gazinformservis, Rosja
Interoperacyjność elektronicznego prawnie znaczącego obiegu dokumentów: problemy i rozwiązania w drodze do rozszerzenia integracji międzynarodowej

Anton Karpov, Yandex, Rosja
Życie po Intermediate CA

Enrico Entschew, Starszy deweloper biznesowy, Bundesdruckerei GmbH, Niemcy
sign-me – kwalifikowany podpis elektroniczny przyjazny dla użytkowników oparty na niemieckich dowodach osobistych

Sergey Murugov, Zastępca dyrektora generalnego, OOO „RTO”, Rosja
Praktyczne aspekty użycia transgranicznych technologii w e-commerce

Alfonso Tornatore, Wiceprezes, BIT4ID, Włochy
Uwierzytelnianie i identyfikacja w świecie urządzeń mobilnych

dr Sándor Szöke, Kierownik działu kontrolingu procesów, Microsec ltd., Węgry
Usługi zaufania na Węgrzech – przegłąd i wymiana doświadczeń

Asseco Poland is the largest IT company in Poland and in the region of Central and Eastern Europe. For 30 years, it has been creating technologically advanced software for companies in key sectors of the economy. The company is present in 60 countries worldwide and employs 27,500 people. It is growing both organically and through acquisitions, of which it has made nearly 100 since 2004. Asseco companies are listed on the Warsaw Stock Exchange, NASDAQ, and the Tel Aviv Stock Exchange.

Obserwatorium.biz is an independent Polish consulting company, operating on the market since 2015, specializing in the creation and implementation of digital strategies in companies, mainly from the financial and public administration sector.

It supports clients in particular phases of strategic development – diagnosis of internal situation, market environment, it helps to formulate new goals and products, taking into account social and business trends resulting primarily from technological changes, it supports implementation and execution processes, including for IT suppliers. It carries out a number of educational activities such as trainings and conferences in order to spread the knowledge about digital transformation, its consequences and conditions for optimal implementation in a given enterprise.

We have been developing digital security at Certum for over 20 years. We specialize in certification services that validate online identity and provide solutions to ensure the trustworthiness and security of documents, electronic data and devices.

We are committed to ensuring that our clients' businesses can thrive while remaining fully resistant to cyber attacks and other external threats. Using modern technological advances, we create solutions that help our clients navigate more efficiently, comfortably and safely in the virtual world.

Certum consists of a competent and experienced team of more than 150 specialists who have been trusted by hundreds of thousands of companies and institutions all over the world. Many years of experience combined with specialist knowledge allows us to implement even the most complex and technically advanced projects. We place particular emphasis on the compliance of our services with current legal conditions and standards. More information available at www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK is a National Research Institute whose mission is to develop and implement solutions which facilitate the development of information and communication networks in Poland, in addition to improving their effectiveness and security. We carry out research and development projects as well as projects aimed at improving the security of Polish civilian cyberspace. Another of our important activities is educating users and promoting the concept of an information society, primarily with the goal of protecting children and young people from hazards posed by new technologies.

ZIPSEE Digital Poland is an industry employers’ organization – it brings together the largest digital and high-tech companies in Poland, including manufacturers, importers and distributors. The main goal of the organization is to care for the development of this sector in Poland

The Association actively follows and is personally involved in works on any regulations that may directly or indirectly affect the high-tech industry in our country.

One of the main objectives of ZIPSEE Digital Poland is to support and build a digital economy by, among others, spreading the idea of e-services or digitization. At the same time, Digital Poland makes sure that the development of e-solutions will be accompanied by an increase in their cybersecurity, which is related to constant improvement of social awareness and competence both among entrepreneurs and public administration.

The Committee of the Council of Ministers for Digitization (KRMC) is an auxiliary body of the Council of Ministers and the Prime Minister, established in 2012 to ensure the coordination of the implementation of IT projects of the government administration and the preparation of government documents related to computerization. KRMC is responsible for ensuring the consistency of IT projects with the strategic activities of the State.

The European Signature Dialog is a platform of major European electronic signature providers. The first European Signature Dialog took place on the 1st and 2nd of June 2017 in the heart of Europe – Vienna, attended by organisations from eleven countries. On the initiative of A-Trust, a qualified trust service provider in Austria, a joint voice of leading European stakeholders was created to tackle the need for consistency between EU and national requirements and to transform Europe into a strong player in authentication and cybersecurity.

The Polish Information Processing Society, PIPS (Polskie Towarzystwo Informatyczne, PTI) was established in 1981 as professional organization representing people who work in the IT. From its beginning the PIPS fosters links between experts from industry, academia and business promoting education, knowledge sharing, codes of conduct and skills frameworks. It voices the Society’s members opinions, needs, interests, and rights in relations with the general public, local and central government and with other associations in Poland and abroad. In 1992 PIPS was the first organisation from the post-communist countries to become a member of the Council of European Professional Information Societies (CEPIS).

ETSI is a not-for-profit Institute with more than 900 member organizations worldwide, drawn from 65 countries and five continents. Our members comprise a diversified pool of large and small private companies, research entities, academia, government and public organizations.
www.etsi.org

Samsung Electronics inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies that give people the power to discover new experiences. With a constant focus on innovation and discovery, we keep redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, network systems, and memory, system LSI, foundry and LED solutions.

Samsung Electronics is committed to improving the global community and delivering ground-breaking innovations that enhance people’s everyday lives.

ARIADNEXT is the leading European provider of digital identification services. By providing solutions based on Artificial Intelligence, ARIADNEXT offers companies the opportunity to instantly build trusting relationships with their consumers. These solutions enable them to meet regulatory challenges and anti-fraud requirements while focusing on customer experience and digital transformation.

Entrust keeps the world moving safely by enabling trusted identities, payments and data protection around the globe. Today more than ever, people demand seamless, secure experiences, whether they’re crossing borders, making a purchase, or accessing corporate networks. With our unmatched breadth of digital security and credential issuance solutions, it’s no wonder the world’s most entrusted organizations trust us.

This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies that are not necessary to use the website, you can change the settings in the browser you use

Subscribe to our newsletter