This content is password protected. To view it please enter your password below:

Szybo postępująca globalizacja, nie tylko w obszarze biznesowym ale i społecznym czy kulturowym, wymusza na nas projektowanie technologii, które mogą być wykorzystywane niezależnie od granic terytorialnych. Technologii, która będzie jednolita, bezpieczna i uniwersalna.

Dlatego stworzyliśmy międzynarodową konferencję Trusted Economy Forum, która skupia światowej klasy ekspertów z różnych dziedzin. Jest miejscem do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie elektronicznej identyfikacji i kwalifikowanych usług zaufania. Pokazujemy najnowsze trendy w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz praktyczne zastosowania elektronicznych narzędzi w różnych sektorach rynku.

Analizujemy zmiany w zakresie norm i aktów prawnych dotyczących usług identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania, podpisów elektronicznych i innych usług zaufania z perspektywy prawnej, technicznej i społeczno-ekonomicznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak bezpiecznie przeprowadzić swoją firmę przez transformacje cyfrową i dowiedzieć się, jak osiągnąć znaczące korzyści biznesowe, dołącz do nas podczas TEF.

This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies that are not necessary to use the website, you can change the settings in the browser you use

Subscribe to our newsletter