10 czerwca 2021 r.

Europejskie Forum 
Podpisu Elektronicznego
i Usług Zaufania

dni
godzin
minut
sekund

Temat główny EFPE 2021

„E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej”.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa międzynarodowa konferencja w Europie poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu i PKI, a także elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu cyfrowemu. EFPE od dwóch dekad skupia ekspertów i specjalistów w dziedzinie prawa, technologii oraz praktyki zastosowania elektronicznych usług zaufania.

Konferencja tworzy unikalny klimat dla spotkań biznesu z przedstawicielami świata nauki i administracji państwowej z kilkudziesięciu krajów. Podczas wystąpień, wywiadów i dyskusji prezentowane są doświadczenia poszczególnych branż oraz omawiane oczekiwania i kierunki rozwoju rynku usług zaufania w ujęciu globalnym.

W gronie ekspertów podejmiemy dyskusje z zakresu prawa, biznesu oraz nowych technologii. Wskażemy niepodważalny wpływ cyfryzacji zarówno na podtrzymanie ciągłości biznesowej oraz odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, jak i globalny rozwój ekonomiczny w nadchodzących latach. 

Na usługi zaufania i identyfikacji spojrzymy również przez pryzmat praktycznego zastosowania. Zaprezentujemy najatrakcyjniejsze przykłady transformacji cyfrowej w organizacjach działających na rynku europejskim. Zweryfikujemy także wpływ rewolucji cyfrowej na zmieniające się oczekiwania oraz potrzeby sektora biznesowego.

Raport Specjalny 2020

Trusted Economy

Agenda EFPE 2021

INTRO

Otwarcie konferencji

I blok tematyczny:

Zmiany na rynku w 2020/2021 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska i Europa

PREZENTACJA

Rewizja eIDAS 2021
– wnioski, zmiany, perspektywa

Norbert Sagstetter – Komisja Europejska

DEBATA

Wyzwania dla rynku i dostawców usług w kontekście przeglądu Rozporządzenia eIDAS

Prowadzący: Ricardo Gengini
– szef komitetu ETSI/ESI
lista uczestników w opracowaniu

FIRE CHAT

Transformacja cyfrowa biznesu a elektroniczna identyfikacja i usługi zaufania

w opracowaniu

PITCH

Self Soverein Identity

Arno Fidler – założyciel Nimbus Technologieberatung GmbH

PITCH

TOP 5 trendów w eID i usługach zaufania, które zmienią rynek

Michal Tabor, Miłosz Brakoniecki – Obserwatorium.biz

II blok tematyczny:

Praktyczne zastosowanie usług zaufania

PITCH

Case study

Mariusz Włodarczyk – Dyrektor zarządzający, Santander Leasing

PITCH

W opracowaniu

PITCH

Case study w obszarze eID, perspektywa europejska

Jon Ølnes – Signicat

FIRE CHAT

W opracowaniu

FIRE CHAT

eID perspektywa Wschód vs EU – plany rozwojowe

w opracowaniu

PITCH lub FIRE CHAT

Elektroniczne doręczenia – implementacja rozwiązań i wymogów prawnych w praktyce

w opracowaniu

PITCH

w opracowaniu

III blok tematyczny:

Przyszłość gospodarki cyfrowej

PITCH

Projekty europejskie i ich rola w cyfryzacji kontynentu

w opracowaniu

PITCH

w opracowaniu

Tomasz Chomicki – Dyrektr ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska

FIRE CHAT

Blockchain a usługi zaufania

Paolo Campegiani – ekspert blockchain i eID

PITCH

Kryptografia kwantowa – szansa czy zagrożenie dla uslug zaufania?

w opracowaniu

PITCH

e-identyfikacja – szanse vs ryzyka

Marcin Szulga – Dyrektor R&D, Asseco Data Systems

DEBATA

Debata podsumowująca

w opracowaniu

ZAKOŃCZENIE

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w agendzie

EFPE w liczbach

0
minut wystąpień​
0
kontynentów
0
krajów
0
uczestników

Rada Programowa

pl_PLPolish

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działająca na runku od 2015 roku. specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym. Kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Subscribe to our newsletter