10 czerwca 2021 r.

Europejskie Forum 
Podpisu Elektronicznego
i Usług Zaufania

dni
godzin
minut
sekund

Temat główny EFPE 2021

E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa międzynarodowa konferencja w Europie poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu i PKI, a także elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu cyfrowemu. EFPE od dwóch dekad skupia ekspertów i specjalistów w dziedzinie prawa, technologii oraz praktyki zastosowania elektronicznych usług zaufania.

Konferencja tworzy unikalny klimat dla spotkań biznesu z przedstawicielami świata nauki i administracji państwowej z kilkudziesięciu krajów. Podczas wystąpień, wywiadów i dyskusji prezentowane są doświadczenia poszczególnych branż oraz omawiane oczekiwania i kierunki rozwoju rynku usług zaufania w ujęciu globalnym.

W gronie ekspertów podejmiemy dyskusje z zakresu prawa, biznesu oraz nowych technologii. Wskażemy niepodważalny wpływ cyfryzacji zarówno na podtrzymanie ciągłości biznesowej oraz odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, jak i globalny rozwój ekonomiczny w nadchodzących latach. 

Na usługi zaufania i identyfikacji spojrzymy również przez pryzmat praktycznego zastosowania. Zaprezentujemy najatrakcyjniejsze przykłady transformacji cyfrowej w organizacjach działających na rynku europejskim. Zweryfikujemy także wpływ rewolucji cyfrowej na zmieniające się oczekiwania oraz potrzeby sektora biznesowego.

Raport Specjalny 2020

Trusted Economy

Agenda EFPE 2021

Otwarcie konferencji

Marek Zagórski – Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Polska
Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu – Asseco Data Systems – Polska

I - Zmiany na rynku w 2020/2021 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska i Europa

Rewizja rozporządzenia eIDAS – europejska tożsamość cyfrowa

PREZENTACJA

Norbert Sagstetter – p.o. Kierownika Działu – eGovernment and Trust – Komisja Europejska – Luxemburg

Wyzwania dla rynku i dostawców usług w kontekście przeglądu Rozporządzenia eIDAS

DEBATA

Prowadzący: Riccardo Genghini – szef komitetu ETSI/ESI – Włochy
Uczestnicy:
Norbert Sagstetter – Acting Head of Unit, Komisja Europejska – Luxemburg
Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu – Asseco Data Systems – Polska
Andrea Valle – Przewodniczący – Cloud Signature Consortium – Italy

Transformacja cyfrowa biznesu a elektroniczna identyfikacja i usługi zaufania

FIRE CHAT

W opracowaniu

Self Sovereign Identity – Skąd się bierze zaufanie?

PITCH

Arno Fidler – zastępca przewodniczącego Association for Secure Digital Identity (VSDI) – założyciel Nimbus Technologieberatung GmbH – Niemcy

TOP 5 trendów w eID i usługach zaufania, które zmienią rynek

PITCH

Michal Tabor, Miłosz Brakoniecki – Obserwatorium.biz – Polska

II - Praktyczne zastosowanie usług zaufania

Leasing #paperless – bezpieczeństwo, wygoda, oszczędność. Case study Santander Leasing S.A.

PITCH

Mariusz Włodarczyk – Dyrektor zarządzający, Santander Leasing Polska

W opracowaniu

PITCH

Weryfikacja tożsamości – od chaosu i przepisów krajowych do harmonizacji europejskiej

PITCH

Jon Ølnes – Signicat – Norwegia

W opracowaniu

FIRE CHAT

Usługi Zaufania łączą kraje: e-ID stanowi podstawę transgranicznego handlu elektronicznego i transformacji cyfrowej

PITCH

Jana Krimpe – Partner, Founder – B.EST Solutions – Azerbejdżan 

Elektroniczne doręczenia – implementacja rozwiązań i wymogów prawnych w praktyce

FIRE CHAT

Nacho Alamillo Domingo – CISO – Logalty – Hiszpania
Konstantin Bezuhanov – CEO – Evrotrust Technologies JSC – Bułgaria

Jak zoptymalizować koszty qTSP podczas wdrażania mikrousług na dużą skalę bez narażania bezpieczeństwa lub zgodności

PITCH

Iain Beveridge – Product Marketing and Solutions Manager – Data Protection Solutions – Entrust
Ena Hurmola – Senior solutions consultant EMEA – Data protection Solutions – Entrust

III - Przyszłość gospodarki cyfrowej

Cyfryzacja w perspektywie środków europejskich

PITCH

Michał Kanownik – Prezes Zarządu – Związek Cyfrowa Polska

W opracowaniu

PITCH

Tomasz Chomicki – Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska

Współistnienie Blockchain i PKI we wspieraniu SSI

FIRE CHAT

Paolo Campegiani – Senior Research Manager – Bit4id – Włochy

Kryptografia w epoce kwantowej

PITCH

dr. Manfred Lochter – Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) – Wymagania i rozwój mechanizmów kryptograficznych – Niemcy

e-Identyfikacja – szanse vs ryzyka

PITCH

Marcin Szulga – Dyrektor R&D, Asseco Data Systems – Polska

Czy e-identyfikacja i usługi zaufania stanowią przyszłość cyfrowej gospodarki?

DEBATA

Prowadzący debatę:
Sławomir Górniak – Senior Cybersecurity Expert – ENISA

Uczestnicy:

  • Sylvie Lacroix – Owner at Sealed – Belgia
  • Leonard Rosenthol – Convener for XMP – ISO International Organization for Standardization – USA
  • Soshi Hamaguchi – Manager – Cosmos Corporation – Japonia
  • Artur Miękina – Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych – Asseco Data Systems – Polska

Zakończenie

Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu – Asseco Data Systems – Polska
Tomasz Litarowicz – Dyrektor konferencji EFPE – Asseco Data Sytems – Polska

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w agendzie

EFPE 2020 w liczbach

0
minut wystąpień​
0
kontynentów
0
krajów
0
uczestników

Rada Programowa

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter