2007 – Program

Vladimir G. Matyukhin (Szef FAIT, Federalna Agencja Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Zasady tworzenia społeczeństwa informacyjnego e-Rosja

dr Grzegorz Sibiga (Pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie), Polska
Prawne zasady przyjmowania e-dokumentów i ich doręczania przez organy administracji publicznej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Alain Dechamps (Programme Manager of CEN/ISS Workshop on e-Invoices), Belgia
e-Faktura – niezbędne regulacje dla upowszechnienia w Europie

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Składanie pism w postaci elektronicznej w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego

Sylwia Kotecka (Pracownik Naukowy, CBKE, Uniwersytet Wrocławski), Polska
Spójność i jednoznaczność prawnego uznawania dokumentów elektronicznych

prof. Jos Dumortier (Profesor Prawa i Dyrektor Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven), Belgia
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w rozwiązaniach dla e-administracji w Europie: stan obecny, perspektywy i problemy

Prof. Aleksandr Shelupanov (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego Systemów Obliczeniowych w Uniwersytecie w Tomsku, Systemów sterowania i Radioelektroniki, Dyrektor Centra Technologii Bezpieczeństwa TUSUP), Federacja Rosyjska
Polityka Agencji Oświaty w Rosji w dziedzinie kształcenia specjalistów ochrony informacji

Yuri Maslov (Dyrektor Handlowy, CRYPTO-PRO), Federacja Rosyjska
Praktyka sądowa stosowania podpisu elektronicznego w Rosji

Robert Podpłoński (Główny Specjalista, Dział Usług Certyfikacyjnych, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
e-Podpis a EURO 2012

Magdalena Marucha-Jaworska (pracownik naukowy, Uniwersytet Warszawski), Polska
Prawna wartość dowodowa dokumentu

Andrzej Ruciński (Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, PCC CERTUM – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Nowe usługi PKI

Aleksej A. Domrachev (Kierownik Działu regulacji działalności centrów certyfikacji Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych przy Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji), Federacja Rosyjska
Współpraca transgraniczna z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Aleksandr G. Karpov (Dyrektor Finansowy, ANK – kwalifikowane centrum certyfikacji), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w transgranicznym elektronicznym obiegu dokumentów

Mikhail B. Borodovskiy (Dyrektor Generalny, ETC – eTradeCommunity), Federacja Rosyjska
Wykorzystanie usług zaufanej trzeciej strony w systemie informacyjnym „Zamówienia publiczne – przetarg” na przykładzie przetargu elektronicznego

Piotr Stanisławczyk (Product Manager, Unizeto Technologies SA), Ałła Stoliarowa-Myć (Koordynator Regionalny, Unizeto Technologies SA), Polska
Uniwersalne rozwiązania do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

Artur Kmieciak (Adwokat, K&K Consulting), Polska
Bezpieczny dokument elektroniczny – wymagania i oczekiwania

Włodzimierz Chocianowicz (Pracownik Naukowy, Politechnika Szczecińska), Polska
Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach informatycznych administracji publicznej – stan na koniec roku 2006

dr Jerzy Pejaś (Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny), Polska
Archiwum elektroniczne do poufnego i długookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych

dr Dariusz Szostek (Pracownik Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), Polska
Arbitraż i mediacja w postaci elektronicznej

Franciszek Wołowski (Kierownik Projektu, Sigillum – PWPW SA – kwalifikowane centrum certyfikacji), Polska
Zarządzanie bezpieczeństwem dokumentów tożsamości

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Biznesowy Rejestr Publiczny – wdrożenie

Sergey Puszkin (Dyrektor generalny, ООО Taxkom), Federacja Rosyjska
Organizacja elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego pomiędzy osobami prawnymi a administracja państwową

dr Przemysław Polański (pracownik naukowy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), Polska
Podpis elektroniczny w konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych

Peter Sylvester (EdelWeb), Francja
Format podpisu elektronicznego (XADES) dla francuskiej administracji

Istvan Zsolt BERTA (MicroSec Limitem – kwalifikowane centrum certyfikacji), Węgry
Długookresowa archiwizacja dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym na Węgrzech

Olivato Agostino, Luigi Rizzo (Inżynier Bezpieczeństwa, InfoCamere – kwalifikowane centrum certyfikacji), Włochy
Doświadczenia z wykorzystania podpisu elektronicznego w szpitalu

Alexandr Kushnerov (Kierownik Departamentu Ochrony Informacji, ArtMaster – kwalifikowane centrum certyfikacji), Ukraina
Rozwój usług, związanych z podpisem elektronicznym na Ukrainie, praktyczne doświadczenia kompanii „Арт-мастер” w świadczeniu usług, związanych z podpisem elektronicznym

Identyfikacja – Ochrona – Zastosowanie
Robert Ruettgen (Territory Manager EE Region, nCipher), Wielka Brytania

Mihaela Hasan (Prawnik, Centrum Certyfikacji, Państwowe przedsiębiorstwo Centrum Specjalnych telekomunikacji), Republika Mołdowa
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w Republice Mołdowa

Adam Walentynowicz (Główny Specjalista, Pomorski Urząd Wojewódzki), Polska
Wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego

Stephan Wappler, Peter Steiert (Project Manager Bridge-CA, TeleTrust), Niemcy
Znormalizowana polityka uzasadnienia zaufania – uproszczenie?

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter