2010 – Prelegenci

 • András Attila Barsi Dyrektor Handlowy, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry

  Obecnie pełni funkcję dyrektora handlowego w Microsec Ltd., węgierskim kwalifikowanym centrum certyfikacji e-Szigno. Stanowisko dyrektora objął w 2007 roku i w ciągu ostatnich czterech lat był odpowiedzialny za projekty związane z rozwiązaniami biznesowymi oferowanymi przez e-Szigno. András był wcześniej Partnerem firmy konsultingowej, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie projektami. András jest z wykształcenia ekonomistą. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, a także tytuł magistra Paryskiej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Część studiów odbył również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka w Budapeszcie. Uważa się zarówno za marzyciela jak i sprawcę.

 • Prezes Zarządu, Unizeto Technologies SA, Polska
  dr Andrzej Bendig-Wielowiejski

  Dr nauk technicznych, studiował na Politechnice Szczecińskiej oraz Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym (obecnie Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt Petersburgu). Pracował kolejno: w przemyśle jako automatyk, informatyk, a następnie na Politechnice Szczecińskiej jako adiunkt. Następnie menadżer – jeden z pionierów i współtwórców infrastruktury klucza publicznego oraz rozwoju technologii podpisu elektronicznego w Polsce. W 1998 roku utworzył pierwszy i do dziś największy w Polsce urząd certyfikacji świadczący globalne publiczne usługi związane z podpisem elektronicznym (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji). Obecnie Prezes Zarządu Unizeto Technologies SA z siedzibą w Szczecinie. jednego z wiodących integratorów i producentów systemów informatycznych, specjalizującego się w produktach, usługach i rozwiązaniach związanych z gospodarką elektroniczną a w szczególności z podpisem i dokumentem elektronicznym. Członek wielu gremiów gospodarczych i doradczych Szczecina i regionu, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 • Dr Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
  Od 1999 do 2007 r. dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego. W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  W grudniu 2007 r. doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

 • Jordi Buch Marketing and Business Development Manager, Safelayer Secure Communications,Hiszpania

  Jordi Buch posiada wyższe wykształcenie techniczne w dziedzinie telekomunikacji oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem. Od ponad 15 lat, pracuje w branży bezpieczeństwa sieci telematycznych, głównie w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z tożsamością elektroniczną oraz podpisem elektronicznym. Brał udział w tworzeniu pierwszego hiszpańskiego CERT, opracowując system reakcji na incydenty bezpieczeństwa z CERTami w innych w innych krajach. Uczestniczył w wielu kursach z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w różnych hiszpańskich instytucjach oraz brał czynny udział w wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach.
  Jordi Buch pracuje w Safelayer Secure Communications od samego początku powstania firmy. Safelayer jest hiszpańską firmą, która zajmuje się tworzeniem bezpiecznych rozwiązań informatycznych związanych z zarządzaniem tożsamością elektroniczną, podpisem elektronicznym i ochroną danych. Technologia Safelayer jest wykorzystywana w największym na świecie projekcie identyfikacji obywatela – hiszpańskim eID Card, którego zasięg obejmuje ponad 40 milionów obywateli. Jako lider rynku, firma osiągnęła silną pozycję w sektorze bankowości i administracji publicznej, a także podpisała nowe umowy handlowe na rynku włoskim i polskim, umacniając swój kanał dystrybucji, który obejmuje 21 krajów, w tym Argentynę, Brazylię, Chile, Urugwaj, Kolumbię, Portugalię, Francję i Maroko.

 • Włodzimierz Chocianowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska

 • Jacek Czech Zastępca Sekretarza Generalnego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska

  Studiował na Politechnice Warszawskiej i Radomskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Szkołę Giełdowa L’Ecole de la Bourse oraz kurs MBO IF London. Z racji wykonywanych obowiązków posiada szereg certyfikatów technicznych i biznesowych. Uczestniczył w wielu sympozjach i konferencjach, w tym również jako wykładowca i trener. Kariera zawodowa zawsze była związana z obszarem techniki i biznesu. Począwszy w latach ’80-tych od stanowiska specjalisty ds. serwisu w ówczesnym zjednoczeniu TELKOM pracował uruchamiając systemy telekomunikacyjne w kraju i zagranicą. Był założycielem, a następnie piastował funkcje Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TeleComp sp. o.o. Kolejny etap to 8-mio letni staż pracy w Telekomunikacji Polskiej na stanowiskach Dyrektora Departamentów i Dyrektora Programów Grupy TPSA. Obecnie jest Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) odpowiedzialnym za innowacje, rozwój i kontakty między światem nauki i biznesu. Jacek Czech brał i bierze aktywny udział w kreowaniu otoczenia dla idei e-gospodarki w Polsce. Był członkiem zespołu opracowującego strategiczne plany związane z informatyzacją naszego kraju w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był założycielem i Przewodniczącym Komitetu Teleinformatyki i Strategii Biznesowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie oprócz pracy w Krajowej Izbie Gospodarczej jest Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministrze Gospodarki zajmującego się kwestiami e-gospodarki, w tym wdrożenia Dyrektywy usługowej w Polsce, współpracuje z MSWiA przy implementacji platformy e-PUAP w obszarze dedykowanym przedsiębiorcom. Jest Doradcą Prezesa Polsko – Izraelskiej Izby Gospodarczej w szczególności w obszarze ICT. Jest Prezesem Zarządu Fundacji LEM zajmującej się wdrażaniem projektów unijnych z obszaru e-inclusion. Z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej nadzoruje realizacje kilku projektów unijnych z obszaru innowacyjnej gospodarki. W chwili obecnej jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w 2-ch firmach.

 • Olivier Delos Sealed, Belgia

  SEALED jest stowarzyszeniem opartym na umiejętnościach i wiedzy dwóch konsultantów z zakresu e-bezpieczeństwa i rozwiązań elektronicznych, Sylvie Lacroix (CISA) i Oliviera Delos (CISSP, CISA), posiadających w sumie ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie e-bezpieczeństwa.
  SEALED specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podpisem elektronicznym, elektronicznymi dowodami, rozwiązaniami PKI, a także kreowaniem tożsamości elektronicznej i doradztwem w tym zakresie. Sylvie oraz Olivier określają siebie jako architekci usług elektronicznych i e-bezpieczeństwa.
  „Architekci” w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ termin ten obejmuje nie tylko część analizy i projektowania tych usług, ale także organizację, zarządzanie i monitorowanie realizacji oferowanych rozwiązań, poprzez chociażby pisanie zapytań ofertowych lub wyboru najbardziej odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Olivier Delos współpracuje m. in. z europejskimi rządami, przedsiębiorstwami, Komisją Europejską, jak również instytucjami międzynarodowymi. Olivier uczestniczył i kierował licznymi znaczącymi projektami i badaniami na temat podpisu elektronicznego, przyczyniającymi się do ich lepszego transgranicznego wykorzystania. Jest on również aktywnym prelegentem na różnego rodzaju konferencjach. Sylvie Lacroix i Olivier Delos są autorami opatentowanej metody łączenia systemów tożsamości elektronicznej obywatela z potrzebami podmiotów biznesowych, np. w kontekście podpisu elektronicznego.

 • Alvaro Domingo Konsultant niezależny, Hiszpania

  Członek Komisji nowych technologii Najwyższej Rady Izb Gospodarczych w Hiszpanii. Zajmował się rozwojem produktów m.in. : urządzeń do składania podpisów elektronicznych, określaniem procesów PKI, produktów PKI, e-faktur, itd. Tworzy plany modernizacji przedsiębiorstw oraz administracji publicznej z naciskiem na zagadnienia bezpieczeństwa (podpis elektroniczny, kontrola dostępu, uwierzytelnianie, płatności elektroniczne, e-faktura). Jest odpowiedzialny za opracowanie wytycznych dla izb gospodarczych: faktury elektroniczne, certyfikacja elektroniczna, e-administracja. Jest doradcą ds. legislacji elektronicznej Rządowej Komisji Doradczej poprzez Najwyższą Radę Izb Gospodarczych. Uczestniczył w rozwoju różnych centrów certyfikacji: certChile, Certicámara (Kolumbia), centrum certyfikacji Izby Gospodarczej w Santo Domingo (Dominikana), GSE (Kolumbia), RA Izby Gospodarczej w Gwatemali, CA w Izbie Handlowej w Urugwaju, itp. Współpracował również z przedsiębiorstwem Ibermática, gdzie był odpowiedzialny za projekt Trusted Banking- 2009; Projekt Ministerstwa Przemysłu Hiszpanii na temat bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Zajmował się określaniem wymagań platformy, tożsamością elektroniczną, infrastrukturą PKI, formatami podpisu, sprzętem kryptograficznym, TSA, platformą walidacji PKI, itd. Obecnie jest niezależnym konsultantem w zakresie podpisów elektronicznych. Konsultant różnych urzędów certyfikacji: AC Camerfirma (Hiszpania), AC FirmaProfesional (Hiszpania), AC Edicom (Hiszpania), MultiCert (Portugalia), CA GSE (Kolumbia), RA Izby Gospodarczej w Gwatemali, itp.

 • Aleksander Donos Przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa informacyjnego, Regionalne stowarzyszenie ds. łączności, Mołdawia

  Studiował w Instytucie Kryptografii Komunikacji i Informatyki w Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. W latach 1998-2003 pracował w Służbie Informacji i Bezpieczeństwa Republiki Mołdowy. Jest jednym z autorów ustawy Republiki Mołdowy o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym, jak również twórcą infrastruktury klucza publicznego i technologii podpisu elektronicznego w Mołdowie. W latach 2003-2010 był dyrektorem generalnym państwowego przedsiębiorstwa „Centrum telekomunikacji specjalistycznych” Służby Informacji i Bezpieczeństwa, która specjalizuje się w ochronie informacji, w tym technologii podpisów elektronicznych związanych z zapewnieniem funkcjonowania i rozwoju państwowych chronionych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Obecnie pracuje jako zastępca dyrektora Służby Informacji i Bezpieczeństwa. Od 2008 roku pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Informacji Rady Koordynacyjnej Wspólnoty Niepodległych Państw ds. informatyzacji w ramach Regionalnego Związku Komunikacji, w komisji pracuje od 2005 roku.

 • Hans Graux Prawnik, time.lex, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia

  Jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach prawnych branży IT pracującym w kancelarii time.lex w Brukseli (www.timelex.eu). Ukończył studia prawnicze w 2002 roku a także studia magisterskie uzupełniające z zakresu technologii informacyjnych w 2003 roku. Później dołączył do Interdyscyplinarnego Ośrodka Prawa i Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (www.icri.be), gdzie zajmował się badaniami podstawowych zagadnień związanych z prawem IT, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie e-tożsamością w ramach europejskiego projektu European ModinisIDM Study. W maju 2005 roku dołączył do działu prawnego kancelarii Lawfort z siedzibą w Brukseli, gdzie kontynuował swój udział w wielu badaniach na poziomie europejskim. Jego badania polegają głównie na gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat prawa IT publikowanych w raportach międzynarodowych oraz formułowaniu zaleceń kierunków rozwoju w tej dziedzinie. W lipcu 2007 roku był jednym z współzałożycieli firmy prawniczej time.lex, gdzie obecnie jest partnerem oraz radcą prawnym.

 • Sergey Kirushkin Doradca Dyrektora Generalnego Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Doradca dyrektora generalnego Gazinformserwis (www.gaz-is.ru), od 2005 roku – zastępca przewodniczącego komitetu programowego corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania kluczy publicznych „ PKI-Forum, Rosja” (www.pki-forum.ru). Specjalista ds. współczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych technologii w grupie roboczej Szanghajskiej Organizacji Współpracy (www.infoshos.ru).

 • Jerzy Molak

  Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Posiada również wykształcenie w dziedzinie automatyki przemysłowej.
  Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przemyśle, bankowości, a także w instytucie naukowo – badawczym i administracji rządowej.

 • Kris Nowak Dyrektor, International Business Development, CREALOGIX E-Banking AG,Szwajcaria

  Kris Nowak od ponad 25 lat zajmuje się rozwojem oprogramowania, doradztwem i różnego rodzaju aktywnością gospodarczą. Pan Nowak pochodzi z Polski, kilka lat spędził w Kanadzie, gdzie obejmował wysokie stanowiska kierownicze, najczęściej w branży technologii bankowej. Po powrocie do Europy w 1990 roku Pan Nowak został dyrektorem w niemieckim oddziale jednej z największych na świecie firm konsultingowych, plc Logica., gdzie nadzorował realizację kilku inicjatyw na dużą skalę w obszarze bankowości inwestycyjnej i płatności międzynarodowych. Następnie Pan Nowak rozpoczął współpracę z niemiecką spółką zajmującą się bezpieczeństwem IT, KOBIL Systems GmbH, gdzie zarządzał rozwojem współpracy międzynarodowej. Obecnie pracuje na podobnym stanowisku w firmie CREALOGIX E-Banking AG. Spółka jest wiodącym szwajcarskim dostawcą rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa IT. Pan Nowak pracował na stanowiskach managerskich w dużych firmach krajowych oraz międzynarodowych, takich jak: Société Générale, Banco Santander, ZDF (Niemiecka telewizja publiczna), UBS, Citibank i wiele innych. Pan Nowak uzyskał tytuł magistra informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz dyplom MBA Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu.

 • Wiesław Paluszyński Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska

  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, SGH i Akademii Obrony Narodowej. Współtwórca społecznego projektu ustawy o podpisie elektronicznym. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar w dziedzinie rozwiązań informatycznych. Wiceprezes PTI, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Systemów Obronnych i Bezpieczeństwa AFCEA. Laureat Nagrody PIIT za 2010 rok. Prezes firmy Trusted Information Consulting.

 • dr Jerzy Pejaś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

  Adiunkt na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Zespołu Ochrony Informacji, specjalista w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i usług PKI, metod kryptografii stosowanej, kontroli dostępu do informacji wrażliwej, systemów uwierzytelniania i autoryzacji oraz technicznych i prawnych problemów podpisu elektronicznego.

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji,Polska

  Radca prawny w Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. kwalifikowanego podmiotu świadczące-go usługi certyfikacyjne, współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, prelegent wielu konferencji poświęconych informatyce i podpisowi elektronicznemu, autor szeregu publikacji nt. podpisu elektronicznego, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”.

 • dr Przemysław Polański Akademia Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska

  Uzyskał tytuł Bachelor of Business Systems w 1998 r. na Monash University w Melbourne (Australia). W 1999 r. ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra prawa. W latach 2000 – 2004 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie w Melbourne, podczas których prowadził interdyscyplinarne badania naukowe nad prawnymi i technicznymi aspektami międzynarodowego prawa handlu elektronicznego. W 2001 r. otrzymał stypendium PORES; przez 9 miesięcy na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii prowadził badania nad metodologią dowodzenia zwyczaju w Internecie za pomocą intelligent software agents. Tytuł doktora z zakresu nauk prawnych oraz ścisłych uzyskał w roku 2004 na Uniwersytecie w Melbourne. Od października 2005 do czerwca 2006 r. był stypendystą programu Akcja Marie Curie, w ramach realizacji Projektu „Electronic Communications Legal Expertise Transfer” (ECLET), wykonywanego przez CBKE w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej. Prowadził zajęcia dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z przedmiotu „Międzynarodowe prawo handlu elektronicznego”. Aktualnie pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Informatyki WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz jest dyrektorem Działu Publikacji Elektronicznych w C.H. Beck.

 • Eduardo Portero Dyrektor Generalny, IZENPE, Hiszpania

 • dr Corrado Ronchi Dyrektor Generalny, EISST, Wielka Brytania

  Dr Ronchi prowadzi badania naukowe od ponad 15 lat, publikuje liczne artykuły w czasopismach tematycznych, prowadzi wykłady w instytucjach naukowych oraz występuje na licznych konferencjach, a także pracuje nad kilkoma międzynarodowymi patentami. Przed objęciem stanowiska prezesa w firmie EISST Limited, dr Ronchi pracował dla największych światowych korporacji, takich jak AT & T, Cisco Systems i Telecom Italia. Dr Ronchi regularnie zajmuje się doradztwem w kwestiach strategicznych w zakresie technologii bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza w odniesieniu do internetowych modeli biznesowych, współpracując z wiodącymi europejskimi i amerykańskim korporacjami. Pomagał przedsiębiorstwom w osiąganiu celów w zakresie e-biznesu w odniesieniu do relacji pomiędzy firmami jak i w relacjach z innymi podmiotami rynków gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa informacji stosowanych w przedsiębiorstwach. Zawodowo związany był z wieloma branżami takimi jak telekomunikacja czy usługi finansowe. Dr Ronchi pochodzi z Brazylii, posiada tytuł magistra w dziedzinie fizyki stosowanej oraz astrofizyki teoretycznej uzyskany we włoskim uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz tytuł doktora w dziedzinie fizyki stosowanej oraz fizyki komputerowej uniwersytetu Cornell (Ithaca, USA). Dr Ronchi jest członkiem (ISC) Electorate oraz Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

 • Andrzej Ruciński Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Unizeto Technologies SA, Polska

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. kart identyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy). Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

 • John Stienen Komisja Europejska, Directorate General for Informatics (ISA), Belgia

  John Stienen w ramach programu Komisji Europejskiej ISA zajmuje się działaniami związanymi z bezpieczną wymianą informacji w zakresie podpisu elektronicznego, elektronicznej tożsamości i bezpiecznej transmisji danych. Zanim w 2008 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej (DG Informatics) pełnił funkcję starszego doradcy w holenderskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Kontaktów Królestwa . W Holandii John Stienen zajmował się polityką bezpieczeństwa informacji i oraz zagadnieniami związanymi z elektronicznym uwierzytelnianiem. Uzyskał dyplom magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz zarządzania uniwersytetu Eindhoven University of Technology.

 • dr Dariusz Szostek Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

  Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do opracowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, współpracownik Centrum Badań nad Komunikacją Elektroniczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, autor wielu publikacji (w tym zagranicznych) i ekspertyz z zakresu obrotu elektronicznego, w tym dotyczących podpisu elektronicznego.

 • Alfonso Tornatore Wice-dyrektor sprzedaży międzynarodowej, BIT4ID, Włochy

  Alfonso Tornatore dołączył do Bit4id jako dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej w styczniu 2009. Zanim rozpoczął pracę w Bit4id, wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań powiązanych z silnym uwierzytelnianiem podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych, prawie 2 lata współpracował z firmą SCM Microsystems GmbH; Spółka SCM Microsystems GmbH oferuje produkty związane z bezpiecznym dostępem oraz bezpieczną wymianą dokumentów, gdzie Alfonso Tornatore zajmował się szeroko pojętym rozwojem firmy oraz działaniami związanymi ze sprzedażą w regionie Morza Śródziemnego. Wcześniej, w latach 2002 do 2007, pracował w Incard, należącym do ST Microelectronics, producenta specjalistycznych półprzewodników wykorzystywanych w branży kart elektronicznych. Przez kilka lat pracy w sektorze kart elektronicznych zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą oraz zarządzaniem, w tym stanowisko account managera w Telenor GSM Telecommunication Group oraz innych głównych operatorach telekomunikacyjnych. Od 2000 do 2002 Alfonso Tornatore pracował również w dziale wsparcia technicznego sprzedaży i obsługi klienta w firmie Agusta-Westland. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu i ukończył wiele kursów biznesowych oraz zarządzania sprzedażą w różnych europejskich uniwersytetach.

 • Daniel Wachnik Instytut Maszyn Matematycznych, Polska

  Instytut Maszyn Matematycznych, Polska

 • dr inż. Grzegorz Wojtenko Kierownik Rozwoju Systemów Płatniczych, Wincor Nixdorf, Polska

  Związany z branżą płatniczą od ok. 10 lat. Uczestnik licznych projektów kartowych w Polsce oraz za granicą. Absolwent Politechniki Warszawskiej, zawodowo zajmuje się matematycznymi aspektami bezpieczeństwa informacyjnego, czemu poświęcił m.in. temat swojej rozprawy doktorskiej. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Igor Zagorskiy Zastępca Kierownika Biura Usług Publicznych Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych, Rosja

  Zastępca Kierownika Biura Usług Publicznych Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych w Moskwie. Federalna Agencja Technologii Informacyjnych jest państwowym organem nadzorującym podpis elektroniczny w Federacji Rosyjskiej. Analityk ds. systemów informatycznych zarządzania technologią. Pełnomocnik Federalnej Agencji. Obszary zainteresowania: złożony system administracji publicznej, rozwój krajowej infrastruktury klucza publicznego w zakresie usług skierowanych do administracji publicznej oraz sektora biznesowego, zagadnienia transgranicznego uznawania podpisu cyfrowego.

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter