2011 – Prelegenci

 • András Attila Barsi Dyrektor Handlowy, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry

  Obecnie pełni funkcję dyrektora handlowego w Microsec Ltd., węgierskim kwalifikowanym centrum certyfikacji e-Szigno. Stanowisko dyrektora objął w 2007 roku i w ciągu ostatnich czterech lat był odpowiedzialny za projekty związane z rozwiązaniami biznesowymi oferowanymi przez e-Szigno. András był wcześniej Partnerem firmy konsultingowej, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie projektami. András jest z wykształcenia ekonomistą. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, a także tytuł magistra Paryskiej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Część studiów odbył również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka w Budapeszcie. Uważa się zarówno za marzyciela jak i sprawcę.

 • Dr Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
  Od 1999 do 2007 r. dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego. W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  W grudniu 2007 r. doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

 • dr István Zsolt Berta
  Dyrektor R&D, Microsec e-Szignó Certificate Authority, Węgry

  Dr Berta pracuje w dziedzinie bezpieczeństwa IT, kryptografii i podpisów elektronicznych od 1999 roku. Otrzymał tytuł mgr inż. w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie (Budapest University of Technology and Economics – BME), gdzie również napisał pracę doktorską na temat zmniejszenia ryzyka składania podpisów elektronicznych w niezaufanych terminalach. Ukończył studia MBA w 2004 roku, a od 2006 roku jest Certyfikowanym Audytorem Systemów Informacyjnych – CISA. Dr István Zsolt Berta zaprojektował pierwszą usługę długoterminowej archiwizacji zgodnie z węgierską ustawą o e-podpisie. Dr Berta reprezentuje Microsec w Europejskim Instytucie Standaryzacji Telekomunikacji (European Telecommunications Standardization Institute – ETSI), gdzie pracował w eksperckiej grupie zadaniowej zajmującej się tworzeniem norm Systemów Bezpieczeństwa Ochrony Informacji (ETSI TS 101 533-1 oraz ETSI TR 101 533-2).

 • Włodzimierz Chocianowicz FILSYS, Wiceprzewodniczący KT 172 ds. kart identyfikacyjnych (tzw. „mirror committee” CEN TC 224 i ISO/IEC JTC1 SC17) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polska

  Starszy wykładowca na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, specjalista w zakresie architektury logicznej i fizycznej oraz bezpieczeństwa identyfikacyjnych kart elektronicznych oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowań kryptologii, w tym infrastruktury klucza publicznego (PKI).

 • Henri Delahaie Dyrektor, BASIC CONSULTANTS/CODA STRATEGIES, Francja

  Ekspert w zakresie regulacji ochrony danych, członek AFCDP (Francuskie Stowarzyszenie Ochrony Danych). Dyplom z zakresu ekonomii i finansów Sciences Po Paris (1973), dyplom z Prawa Gospodarczego Uniwersytet Paris 1 (1974-1975), dyplom z zakresu zaawansowanej rachunkowości (1977).
  Projekty badawcze i badania dla dużych dostawców technologii, instytucji publicznych i Komisji Europejskiej w dziedzinie telekomunikacji stacjonarnej i telefonów komórkowych oraz rynku bezpieczeństwa danych i usług zdalnych. Audytor dużych firm oferujących usługi w zakresie zarządzania ochroną danych związanych z prawnymi aspektami ochrony danych.
  Kluczowe osiągnięcia związana z doradztwem w zakresie rynku bezpieczeństwa danych transakcyjnych: zdefiniowane wymagań dla bezpieczeństwa i wartości dowodowej transakcji dokonywanych poprzez transmisję danych na rzecz rządu francuskiego. Stworzenie państwowej sieci Elektronicznej Wymiany Danych (Electronic Data Interchange) we Francji w kontekście Europejskim dla francuskiego Ministerstwa ds. Telekomunikacji. Przygotowanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej systemów płatności elektronicznej we Francji, Wielkiej Brytanii i projektów EWG dla francusko-polskiej uczelni nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Poznań) w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Opracowanie raportu dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa danych w sieciach telekomunikacyjnych z analizą prawa prywatnego, telekomunikacyjnych i krajowych przepisów bezpieczeństwa na rzecz Francuskiej Agencji Regulacyjnej ds. Telekomunikacji. Henri Delahaie brał udział w europejskim programie finansowym Elektroniczna Wymiana Danych – EDI (w zakresie Francji i Włoch). Był również doradcą w ramach europejskiego programu INFOSEC. Prace badawcze na temat zarządzania tożsamością oraz usług cyfrowych we Francji i w Europie (badania struktur rynków i ofert powiązanych do roku 2015).

 • Gérard Galler Dyrekcja Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska, Belgia

  Gérard Galler studiował elektrotechnikę na Uniwersytecie w Brukseli. Karierę w branży IT rozpoczął zarządzając projektami w tym między innymi projektem stworzenia oprogramowania na potrzeby budowy europejskiej rakiety Ariane V oraz innych statków kosmicznych, był także odpowiedzialny za projekty związane z płatnościami elektronicznych przez Internet oraz projektami w zakresie zarządzania ruchem drogowym. Pracę w Komisji Europejskiej rozpoczął w 1998 roku prowadząc działania badawcze związane z kartami elektronicznymi w ramach ramowego programu UE na rzecz badań. Na początku 2000 r. zajmował się inicjatywą stworzenia polityki kart elektronicznych – eEurope Smartcards mającą na celu wsparcie i rozwój ogólnoeuropejskiego programu wdrażania kart z mikroprocesorem. W latach 2003 – 2006 zajmował stanowisko naukowego doradcy z ramienia Delegacji Komisji Europejskiej w Gruzji i Armenii, gdzie zajmował się również pomocą UE. W ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Społeczeństwa Informacyjnego jest obecnie odpowiedzialny dalsze prace oraz zmiany dotyczące unijnej dyrektywy o podpisach elektronicznych.

 • Sergey Kirushkin Doradca Dyrektora Generalnego Gazinformserwis, Rosja

  Doktor nauk technicznych, Doradca dyrektora generalnego Gazinformserwis (www.gaz-is.ru), od 2005 roku – zastępca przewodniczącego komitetu programowego corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania kluczy publicznych „PKI-Forum, Rosja” (www.pki-forum.ru). Specjalista ds. współczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych technologii w grupie roboczej Szanghajskiej Organizacji Współpracy (www.infoshos.ru).

 • Edgar Krassowski Starszy Konsultant Biznesowy w zakresie Usług Sektora Publicznego oraz Infrastruktury, BearingPoint, Niemcy

  Edgar Krassowski ukończył wydział prawa Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał również tytuł LL.M. berlińskiej uczelni Freie Universität Berlin, a także dyplom University of Cambridge. Pan Krassowski jest Starszym Konsultantem Biznesowym i specjalizuje się w sektorze usług publicznych. Jego działalność skupia się na doradztwie strategicznym w kontekście międzynarodowym w dziedzinie eAdministracji i operacyjnego zarządzania projektami, w tym optymalizacji i przebudowie procesów, jak również wspieraniu transformacji. Pan Krassowski pracował nad niemieckim projektem eID dla Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie był odpowiedzialny za controlling. W przeszłości zajmował się różnymi projektami m.in. Benchmarking Unijnej eAdministracji 2009 i 2010 a od października 2005 do lutego 2007 r. Pan Krassowski był odpowiedzialny za tworzenie warunków ramowych w zakresie dobrych praktyk w eAdministracji na poziomie UE.

 • Paweł Krawczyk Starszy analityk ds. bezpieczeństwa aplikacji, Aon, Polska

  Paweł Krawczyk posiada certyfikat ekspercki CISSP, jest członkiem OWASP oraz ISSA. Krawczyk pracuje w branży bezpieczeństwa informacji od 1995 r., specjalizuje się w realizacji produkcji kryptograficznych a także systemów bezpieczeństwa. Paweł Krawczyk zajmuje się testami penetracyjnymi oraz audytami bezpieczeństwa. Jest również trenerem oraz konsultantem w zakresie elektronicznego uwierzytelniania.

 • Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Polska
  dr inż. Jerzy Krawiec

  Doktor inżynier elektronik, absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1982), absolwent studiów podyplomowych z zakresu Informatyki w Zarządzaniu Politechniki Lubelskiej (1997), absolwent studiów doktoranckich z zakresu Innowacji Technologicznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (2004). Pełnomocnik ds. Przygotowania Projektu „Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – część II” – Koordynator Projektu; członek Komitetu Sterującego Projektu Portal e-Norma – część I (2005-2008); współinicjator procesu informatyzacji PKN od 1998 r.; autor ponad 20 publikacji naukowych i popularno-naukowych, członek:
  • Rady Informatyzacji przy MSWiA I, II i III kadencji,
  • Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej,
  • Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania (SASO),
  • Stowarzyszenia na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich (ProCAx).
  Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg ISO/IEC 27001);
  Audytor Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi (wg ISO/IEC 20000-1).

 • Dominique Lescribaa Przewodniczący Komitetu CEN/TC224, Francja

  Dominique Lescribaa zarządzał normalizacją i innowacjami w Cartes Bancaires „CB” od 1999 roku. Dominique Lescribaa jest przewodniczącym CEN/TC224, międzysektorowego komitetu technicznego CEN gdzie odpowiada za zagadnienie tożsamości elektronicznej, podpisu elektronicznego oraz kart. Dominique Lescribaa pracuje również nad kilkoma innymi normalizacjami związanymi z ideą bankowej karty chipowej. Zanim dołączył do „CB”, w ciągu jednego roku zarządzał projektami i był odpowiedzialny za kilka komitetów normalizacyjnych i grup roboczych w dziedzinie bankowości i kart mikroprocesorowych w ramach AFNOR, Francuskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tuż po ukończeniu doktoratu z zakresu fizyki stosowanej przez okres trzech lat prowadził badania dla Centrum Badawczego Ispra we Włoszech.

 • Peter Lipp prezes Fundacji Secure Information and Communication Technologies SIC oraz Project Manager IAIK, Uniwersytet Technologiczny Graz, Austria

  Peter Lipp jest starszym kierownikiem projektu w IAIK, Uniwersytet Technologiczny Graz, a jako Prezes fundacji SIC jest również odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż popularnego pakietu IAIK-Java-toolkit. Był odpowiedzialny za wiele krajowych i międzynarodowych projektów w IAIK (np. ICE-TEL, ICE-CAR, AIDA, Open-TC lub TOPAS). Peter Lipp jest również członkiem ETSI-ESI, gdzie zajmuje się tworzeniem norm w zakresie podpisów elektronicznych i infrastruktury.

 • Matthias Matuschka Manager, BearingPoint, Niemcy

  Matthias Matuschka jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, gdzie podjął studia w zakresie inżynierii mechanicznej i ekonomii gospodarczej. Pan Matuschka jest menedżerem w berlińskim oddziale BearingPoint i odpowiada za sektor usług publicznych. Specjalizuje się przede wszystkim w sektorze rządowym, zarządzaniu ryzykiem, zgodności i bezpieczeństwem. Pan Matuschka przez dwa lata pracował nad niemieckim projektem eID dla Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie był odpowiedzialny za komunikację, zarządzanie testami oraz zaangażowanie urzędów i przedsiębiorstw w użycie nowego niemieckiego eID. Pan Matuschka posiada doświadczenie w branży przemysłowej, pracował nad projektami dla firm ubezpieczeniowych, banków, firm handlowych, jak również przemysłu chemicznego, motoryzacji i transportu. Matthias Matuschka jest również ekspertem ds. rozwoju strategii i zarządzania procesowego jak również wdrażania systemów zaawansowanego zarządzania zasobami ERP.

 • dr Ken Moyle
  Wiceprezes ds. Prawnych i Korporacyjnych, Dyrektor ds. Prawnych, DocuSign, USA

  Ken Moyle dołączył do DocuSign w lipcu 2006 r. z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży nowych technologii. W DocuSign Ken Moyle odpowiedzialny jest za sprawy prawne i korporacyjne. Moyle był wcześniej głównym doradcą i sekretarzem Insightful Corporation, firmą zajmującą się sprzedażą oprogramowanie i specjalizującą się w analizach predykcyjnych. Jako czołowy specjalista z zakresu prawa, Moyle był odpowiedzialny za wszystkie korporacyjne zagadnienia prawne, w tym licencje z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, fuzje i przejęcia, umowy dystrybucji, kwestie praw autorskich i znaków towarowych, patenty, sprawozdania do amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC), ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, postępowania sądowe oraz relacje inwestorskie. Ken Moyle nadzorował także pracę działu HR oraz funkcjonowanie infrastruktury firmowej. Zajmował się również nadzorem wielu strategicznych przejęć i tworzył wszystkie zagraniczne oddziały spółki. Moyle przeszedł do Insightful z Askme Corporation, pioniera w zakresie współpracy i technologii zarządzania wiedzą, gdzie pracował jako Dyrektor Działu Prawnego. Przed dołączeniem do ASKME pełnił różne funkcje doradcze w Onyx Software Corporation, w fazie poprzedzającej ekspansję na ryki międzynarodowe, w trakcie pierwszych działań oraz po rozpoczęciu ekspansji. Przed rozpoczęciem pracy w Onyx był dyrektorem CTI TeleBusiness Solutions, firmy świadczącej usługi zarządzania projektami i zajmującej się usługami rozwoju metodologii skierowanych do producentów oprogramowania biznesowego, w tym Onyx and Scopus Technology, Inc. Moyle zajmował stanowiska w działach handlowych oraz pozycje kierownicze w Gallo Wines, Digital Systems International i ATM Systems oraz DocuSign. Moyle reprezentuje DocuSign w Zarządzie amerykańskiego stowarzyszenia Electronic Signatures and Records Association (ESRA), mieszczącego się w Waszyngtonie, oraz jest przewodniczącym komitetu odpowiedzialnego za tworzenie polityk. Jest także członkiem grupy roboczej Mortgage Bankers Association – eMortgage Legal Issues. Prowadził wykłady dotyczące zagadnień prawnych, w tym na tematy związane z podpisem elektronicznym, licencjami na oprogramowania open source oraz prezentacje dotyczące modeli biznesowych Application Service Provider (ASP), a także prelekcje na różne tematy społeczne w całym kraju.

  Ken Moyle posiada tytuł Juris Doctor Uniwersytetu w Waszyngtonie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Waszyngtonie oraz posiada uprawnienia do występowania przed Sądem Najwyższym stanu Waszyngton.

 • Grzegorz Napieralski Przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,Polska

  Grzegorz Napieralski – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD. Od 2010 roku (od momentu powołania przez Sejm) przewodniczący sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, do zakresu działania której należą sprawy innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poseł na Sejm od 2004. W 2000 ukończył studia politologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra nauk politycznych z dwiema specjalizacjami w zakresie integracji europejskiej oraz administracji i marketingu politycznego.

 • Nadezhda Patrykhalina Kierownik działu testów, Avest, Białoruś

  Absolwentka białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Od 2007 roku zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie bezpieczeństwa IT, kryptografii i podpisów elektronicznych. Nadezhda Patrykhalina specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury klucza publicznego w przedsiębiorstwach. Prowadzi zajęcia z podstaw kryptograficznej ochrony informacji w ramach Informacyjno-wydawniczego centrum podatkowego. W 2011 roku ukończyła kurs poświęcony zastosowaniu metod i środków kryptograficznej ochrony informacji, w tym e-podpisu, w Instytucie przy Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Informatyki i Radioelektroniki.

 • Piotr Popis pracownik Comp S.A. i Enigma SOI Sp. z o.o.; Dział Rozwoju Kryptografii i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Kierownik Zespołu Urządzeń Specjalnych),Polska

  Były funkcjonariusz ABW, gdzie ostatnio pracował w Jednostce Certyfikującej DBTI (problematyka „Krypto” i „TEMPEST”). Współautor ustawy o podpisie elektronicznym i rozporządzeń wykonawczych. Były członek Zespołu Ekspertów Technicznych przy Ministrze SWiA zajmującego się problematyką dowodów osobistych i dokumentów podróży. Były członek Grup Roboczych NATO (zagadnienia: „Crypto”, PKI i „Szyfrator ISDN”).

 • Vassilia Ofranou Specjalista ds. Komunikacji, European Dynamic SA, Grecja

  Vassilia Ofranou posiada tytuł magistra z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych, jak również strategicznej komunikacji i przywództwa. Pani Vassilia Ofranou pracuje nad doktoratem na temat publicznej dyplomacji i analizy konfliktów w Genewskiej Szkole Dyplomacji. Ofranou reprezentuje różne przedsiębiorstwa z obszaru finansowego/bankowego a także sektora prawnego oraz agencje komunikacji/PR na rynku amerykańskim oraz greckim, odpowiadając za komunikację, marketing i rozwój. Pani Vassilia Ofranou wcześniej reprezentowała Bloomberg LP w zakresie marketingu i promocji obsługi prawnej i finansowej. Obecnie jest Specjalistą ds. Komunikacji w dziale zarządzania informacją i komunikacją w European Dynamics SA.

 • dr Jerzy Pejaś
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Członek komisji ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska

  Adiunkt na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Zespołu Ochrony Informacji, specjalista w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i usług PKI, metod kryptografii stosowanej, kontroli dostępu do informacji wrażliwej, systemów uwierzytelniania i autoryzacji oraz technicznych i prawnych problemów podpisu elektronicznego.

 • Robert Podpłoński Prawnik, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA) – kwalifikowane centrum certyfikacji,Polska

  Radca prawny w Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. kwalifikowanego podmiotu świadczące-go usługi certyfikacyjne, współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, prelegent wielu konferencji poświęconych informatyce i podpisowi elektronicznemu, autor szeregu publikacji nt. podpisu elektronicznego, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”.

 • Volker Reible Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę, T-Systems, Niemcy

  Volker Reible dołączył do grupy Deutsche Telekom w 1989 roku jako Senior Project Manager, gdzie był odpowiedzialny za kierowanie krajowymi i europejskimi projektami badawczo rozwojowymi w ramach partnerstwa z Berkom. Od sierpnia 2000 do stycznia 2003 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Berkom. Później był odpowiedzialny za działania innowacyjne T-Systems. Obecnie pracuje jako Wiceprezes do Spraw Zarządzania Projektami na Dużą Skalę. Od 2008 r. Pan Volker Reible koncentruje swoją działalność na zagadnieniach związanych z tożsamością elektroniczną, a także pracuje w wielu projektach dotyczących wprowadzenia nowego niemieckiego elektronicznego dowodu tożsamości w ramach eID. Europejski aspekt projektu związany jest z działaniami STORK, gdzie Pan Volker Reible jest członkiem zarządu, a także odpowiada za niemiecką część projektu oraz jest liderem pilotażowego wdrożenia.

 • Andrzej Ruciński Członek zarządu ds. Technologicznych, Unizeto Technologies SA, Polska

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. kart identyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy). Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

 • John Stienen Komisja Europejska, Directorate General for Informatics (ISA), Belgia

  John Stienen w ramach programu Komisji Europejskiej ISA zajmuje się działaniami związanymi z bezpieczną wymianą informacji w zakresie podpisu elektronicznego, elektronicznej tożsamości i bezpiecznej transmisji danych. Zanim w 2008 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej (DG Informatics) pełnił funkcję starszego doradcy w holenderskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Kontaktów Królestwa . W Holandii John Stienen zajmował się polityką bezpieczeństwa informacji i oraz zagadnieniami związanymi z elektronicznym uwierzytelnianiem. Uzyskał dyplom magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz zarządzania uniwersytetu Eindhoven University of Technology.

 • dr Dariusz Szostek
  Adiunkt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE), Polska

  Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do opracowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, współpracownik Centrum Badań nad Komunikacją Elektroniczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, autor wielu publikacji (w tym zagranicznych) i ekspertyz z zakresu obrotu elektronicznego, w tym dotyczących podpisu elektronicznego.

 • Michał Tabor Dyrektor operacyjny, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., Polska

  Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz certyfikatu CISSP. Ekspert z zakresu podpisu elektronicznego, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  W latach 2002-2006 kierownik Centrum Certyfikacji Signet TP Internet, był odpowiedzialny za przygotowanie centrum do świadczenia kwalifikowanych usług certyfikacyjnych i certyfikację WebTrust. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego.
  Architekt mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemów administracji publicznej w ePUAP, autor technicznego rozwiązania uwierzytelniania deklaracji PIT przyjmowanych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pomysłodawca mechanizmów podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Twórca koncepcji PKI 2.0 – modelu usługowego dla podpisu elektronicznego.

 • Lars Thölken Zastępca Kierownika Grupy Roboczej e-podpis w ramach projektu PEPPOL, Niemcy

 • Mikhail Veselov Kierownik Centrum certyfikacji Notariatu Rosji, Fundacja „Centrum innowacji i technologii informacyjnych”, Rosja

  Mikhail Veselov jest absolwentem Matematyki Stosowanej Wojskowej Akademii Wojsk rakietowych im. Piotra Wielkiego o znaczeniu strategicznym na kierunku. W latach 2007-2010 założyciel oraz kierownik centrum certyfikacji władzy wykonawczej Moskwy „Moskwa elektroniczna”. W roku 2010 dołączył do Fundacji Centrum Innowacji i Technologii Informacyjnych Federalnej Izby Notarialnej, gdzie stworzył centrum certyfikacji notariuszy w Rosji, którym obecnie zarządza. Mikhail Veselov zaangażowany jest w organizację projektu związanego z obiegiem dokumentów elektronicznych między organami publicznymi a notariuszami. Prowadzi wykłady na temat stosowania podpisu elektronicznego na szkoleniach dla notariuszy.

 • dr Wojciech Wiewiórowski
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska

  Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
  Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”.
  Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
  Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

 • Igor Zagorski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Państwowej ds. Stworzenia i rozwoju elektronicznej administracji Ministerstwa Łączności i Komunikacji Masowej Federacji Rosyjskiej, Rosja

  Pełnomocnik Federalnego Centrum Certyfikacji. Obszary zainteresowania: stworzenie i rozwój warunków organizacyjnych i technicznych w celu masowego wykorzystania podpisu elektronicznego w ramach usług lokalnych i ogólnokrajowych.

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter