2012 – Program

dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO, Polska
Nowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia dot. elektronicznej identyfikacji i usług zaufanych dla transakcji elektronicznych na jednolitym rynku – spotkanie prasowe z Constantijn van Oranje-Nassau członkiem gabinetu Neelie Kroes oraz Ryan Heath rzecznikiem prasowym Neelie Kroes (przekaz z Brukseli)

Robert Podpłoński, KIR SA, Polska
Działanie w zaufaniu do dokumentu elektronicznego

Hans Graux, Interdyscyplinarny Ośrodek Prawa i Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Leuven, Belgia
Rozwój wewnątrz Europejskiego systemu prawnego dla podpisu elektronicznego

dr inż. Wacław Iszkowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska
„IDbook – wirtualna identyfikacja obywatela”

András Attila Barsi, Microsec e-Szigno Certificate Authority, Węgry
Niełatwa rzeczywistość: 13 lat europejskiego PKI – marzenia, sukcesy, porażki, wzloty i upadki – prawdziwe dane z perspektywy Europy Centralnej

Sebastian Christow, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Polska
Polskie usługi certyfikacyjne a nowelizacja wspólnotowych ram prawnych e-podpisu

Jon Ølnes, PEPPOL, Norwegia
PEPPOL – serwisy walidacji dla interoperacyjności podpisu elektronicznego

Lesli Hommik, Centrum Rejestracji i Systemów Informacyjnych, Estonia
Podpisy elektroniczne w e-CODEX,

dr Dariusz Szostek, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
Doręczenie sądowych pism elektronicznych jako element informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Peter Rybar, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Słowacja
Podpis elektroniczny – prosty, długoterminowy, bezpieczny zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej 2011/130/EU

Alfonso Tornatore, BIT4ID, Włochy
Nowe scenariusze dla podpisu elektronicznego: podpis o każdej porze i wszędzie

Málek Ondřej, Software 602, Czechy
Narzędzia aplikacji mobilnych dla weryfikacji certyfikatów, podpisu form elektronicznych i PDF dla systemów operacyjnych iOS i Android

Sylvie Lacroix, Sealed, Belgia
Przegląd ewolucji standardów podpisu elektronicznego jako wsparcia dla nowych europejskich ram prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nadzoru / akredytacji / certyfikacji e-podpisu produktów i usług

Vincent Tilman, Eurochambres, Belgia
Rola Zaufanych list (TSL) i modeli akredytacji w przełamaniu braku zaufania do transgranicznego e-podpisu

Gerard Galler, Generalna Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska, Belgia
Propozycje Komisji Europejskiej do Rozporządzenia w sprawie elektronicznej identyfikacji i usług zaufanych dla transakcji elektronicznych w ramach jednolitego rynku

Władimir Kustov, Centrum Certyfikacji Gazinformserwis, Rosja
Sergiej Kiriuszkin, Gazinformserwis, Rosja
Web 3.0 – Trusted Web. Inicjatywa Rosji i jej omówienie w międzynarodowych organizacjach

prof. Jos Dumortier, członek Brukselskiej Izby Prawniczej i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Prawa i ICT, Belgia
Przegląd europejskich ram w zakresie podpisu elektronicznego

Piotr Ciepiela, Ernst & Young Business Advisory, Polska,
Filip Kolasiński, Ernst & Young Business Advisory, Polska
Zarządzanie PKI w organizacji – najczęstsze problemy i ich rozwiązania w oparciu o WebTrust 2.0

Michał Tabor, Trusted Information Consulting Sp. z o.o, Polska
Przekraczanie ograniczeń podpisów elektronicznych

Andrzej Ruciński, Unizeto Technologies SA, Polska
Nowe regulacje UE a modele biznesowe dotyczące zaufanych e-usług.

Lech Wendołowski, Soldea sp. j., Polska
Доверие к электронному документу в процедурах государственных закупок – правила и практика

Michail Weselow, „Centrum innowacji i technologii informacyjnych”, Rosja
Praktyczne wykorzystanie podpisu elektronicznego w notarialnej społeczności Rosji

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter