2013 – Program

Gerard Galler, Komisja Europejska, Belgia
Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i zaufanych usług dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – postępy w procesie legislacyjnym.

Sebastian Christow, Ministerstwo Gospodarki, Polska
Udział Polski w pracach nad rozporządzeniem eIDAS

Dr Riccardo Genghini, ETSI – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, Włochy
Regulacje prawne vs regulacje techniczne: zderzenie cywilizacji?

Dr hab. Dariusz Szostek, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska
Elektroniczne Biuro Podawcze wyzwaniem dla informatyzacji polskich sądów.

Prof. Dr. Jos Dumortier, Interdisciplinary Centre for Law, Belgia
Dowody prawne w kontekscie cyfrowym: czy podpis zniknie?

Aleksander Shelupanov, Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics, Rosja
Identyfikacja i weryfikacja przy użyciu teorii sieci Petri-Markov w systemach elektonicznego obiegu dokumentów

dr Sergey Kiryushkin, Gazinformservice, Rosja; dr prof. Vladimir Kustov, OOO „UC GIS”, Rosja
Aktualne zagadnienia prawne związane z transgranicznym obiegiem dokumentów.

Olivier Delos, Sealed, Belgia
Przegląd realizacji mandatu M/460 mającego na celu określenie ulepszonych ram standaryzacyjnych w obszarze podpisu elektronicznego – wskazówki biznesowe

Juan Carlos Cruellas, DAC-UPC, Hiszpania
Działania związane z badaniem zgodności i interoperacyjności, jak również badania wymagań normalizacyjnych dla Elektronicznej Przesyłki opatrzonej podpisem elektronicznym.

Nick Pope, Thales, Wielka Brytania
Czynności związane z tworzeniem i weryfikacją e-podpisu oraz zaufani dostawcy usług wspierający e-podpis

Prof. Peter Lipp, Uniwersytet Technologiczny w GRAZ, Austria
Mobilny Podpis

Tomasz Kawecki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska
Podpis elektroniczny w europejskim e-sądzie- projekt e-CODEX

Clemens Wanko, TÜV Informationstechnik GmbH, Niemcy
Ogólnoeuropejskie rozpoznawanie usług CA Aktualne i przyszłe przepisy dotyczące wymagań TSP

dr Jerzy Pejaś, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska
Serwer podpisu – prawne i techniczne możliwości realizacji

John Bullard, IdenTrust, Wielka Brytania
Zaufana tożsamość motorem napędzającym globalny handel

Vladyslav Stepanov, Kierownik centrum akredytacyjnego certyfikacji kluczy „Masterkey” OOO „Artmaster”, Ukraina
Ukraińskie doświadczenie w budowie infrastruktury klucza publicznego

Andrzej Ruciński, Unizeto Technologies SA, Polska
Wpływ dostępności usług zaufania na rozwój rynku elektronicznej komunikacji

Alfonso Tornatore, BIT4ID, Włochy
Podpis cyfrowy dla bankowości elektronicznej

Michał Tabor, Trusted Information Consulting, Polska
Budowanie usług zabezpieczenia procesów biznesowych

Gonçalo Caseiro, Portugalska Jednostka zajmująca się modelem Shared Service dla Administracji Publicznej, Portugalia
Zaufane e-usługi w modelu SaaS (Cloud) czy w modelu niezależnym – rywalizacja czy współpraca?

Tribault de Valroger, Keynectis Opentrust, Francja
Prezentacja doświadczeń z dziedziny zaawansowanego podpisu w chmurze we Francji- sukces, wyzwania i perspektywy

Jurij Kozlov, Centrum Informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, Ukraina
Problematyczne kwestie rejestracji subskrybentów i ich późniejsza identyfikacja za pomocą mechanizmów podpisu elektronicznego.

Kalev Pihl, AS Sertifitseerimiskeskus, Estonia
Podpis w środowisku mobilnym

Tamer Ergun, Rządowe Centrum Certyfikacji, Turcja
Zestawy testów na potrzeby analizy bezpieczeństwa zastosowania podpisu cyfrowego

Torsten Schlabach, Tascel eG, Niemcy
Zaufane i bezpieczne E-Maile w UE

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter