2014 – Program

Sebastian Christow, Radca Ministra, Ministerstwo Gospodarki, Polska
eIDAS i co dalej – krajowa perspektywa działań po zakończeniu prac

Luca Castellani, Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Austria
Wkład tekstów UNCITRAL o handlu elektronicznym do transgranicznych transakcji elektronicznych: perspektywa europejska

Andrea Servida, Kierownik grupy zadaniowej, „Grupa ustawodawcza (eIDAS)”, Belgia
Wideokonferencja – Propozycja dla Rozporządzenia dotyczącego identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – stan rzeczy procesu legislacyjnego

Alexei Sabanov, Zastępca dyrektora generalnego, ZAO „Aladdin R.D.”, Rosja
Problemy niezawodności i bezpieczeństwa identyfikacji i uwierzytelnienia

prof. dr hab. Dariusz Szostek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Ministra Sprawiedliwości ds Informatyzacji postępowań sądowych, Polska; dr Berenika Kaczmarek-Templin, Politechnika Wrocławska, Polska
Wpływ rozporządzenia eIDAS na polskie prawo

Arno Fiedler, ETSI ESI ekspert, Niemcy
Standardy podpisu elektronicznego w UE – łatwość podpisywania w UE i poza jej granicami. Przegląd prac nad racjonalizacją standardów oraz przyszłe wyzwania w ramach mandatu M460 w kontekście rozporządzenia eIDAS

prowadzący Rafał Malujda – radca prawny z Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego, LL.M. (Rostock), sekretarz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska
Panel dyskusyjny – Wpływ rozporządzenia eIDAS na usługi zaufania na globalnym rynku cyfrowym – nowe możliwości i szanse dla gospodarki elektronicznej?

Alla Kryjanovskaia, Gazprom Rosja
Aspekty prawne transgranicznego elektronicznego współdziałania

Sławomir Górniak, Ekspert ds. narzędzi bezpieczeństwa i achitektury sieci Grecja
Prace ENISA związane z rozporządzeniem eIDAS

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Polska
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w sądownictwie

Miguel Alvarez-Rodriguez, Kierownik Programu, Komisja Europejska, Belgia
Działania związane z e-dowodami osobistymi i e-podpisem, rozwiązania współdziałania dla programu administracji publicznych (ISA)

Sergey Evtushenko, Departament Technologii Informatycznych i Łaczności Rządu Federacji Rosyjskiej, Rosja
Wideokonferencja

Marek Ujejski, Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Funkcje identyfikacyjne KUZ i KSM a projekt rozporządzenia eIDAS w kontekście transgranicznym

Volker Reible, Kierownik rozwiązań i projektów zarządzania projektów dużej skali, T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, Niemcy
Koncepcja, architektura oraz obecny rozwój nowej Niemieckiej Infrastruktury Zdrowia

Michał Tabor, Ekspert PIIT w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego, Polska
Nowe możliwości dla usług zaufania w UE

Dr Bernd Wild, Dyrektor generalny, Intarsys GmbH, Niemcy
Powszechne podpisywanie dokumentów – niezawodny podpis elektroniczny na urządzeniach mobilnych

Daniel Wachnik, Specjalista ds. podpisu e, IMM, Polska
eIDAS, M460 – konsekwencje technologiczne dla polskiej administracji publicznej

Jon Olnes, Starszy konsultant, Unibridge, Norwegia
Techniczne aspekty regulacji eIDAS

Paweł Żal, Certified Ethical Hacker, Unizeto Technologies, Polska
Bezpieczeństwo e-biznesu w cyberprzestrzeni

prowadzący Rafał Malujda – radca prawny z Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego, LL.M. (Rostock), sekretarz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska
Panel dyskusyjny – Nowe produkty i usługi zaufania wprowadzane w ramach rozporządzenia eIDAS – przełom, standaryzacja istniejących rozwiązań, powszechność używania?

Pavol Fric, Ditec, Słowacja
Słowacja i nowa ustawa o elektronicznym wprowadzeniu w życie przez rząd (ustawa e-administracji) w kontekście Infrastruktury Klucza Publicznego

Devrim Unal, Starszy naukowiec/ Inżynier systemowy, TUBITAK BILGEM-UEKAE, Turcja
Prywatność, zaufanie i bezpieczeństwo dla transgranicznego współdziałania: Pierwsze doświadczenia zdobyte od projektu e-Sens

prof. Vladimir Kustov, Gazinformservis, Rosja
Interoperacyjność elektronicznego prawnie znaczącego obiegu dokumentów: problemy i rozwiązania w drodze do rozszerzenia integracji międzynarodowej

Anton Karpov, Yandex, Rosja
Życie po Intermediate CA

Enrico Entschew, Starszy deweloper biznesowy, Bundesdruckerei GmbH, Niemcy
sign-me – kwalifikowany podpis elektroniczny przyjazny dla użytkowników oparty na niemieckich dowodach osobistych

Sergey Murugov, Zastępca dyrektora generalnego, OOO „RTO”, Rosja
Praktyczne aspekty użycia transgranicznych technologii w e-commerce

Alfonso Tornatore, Wiceprezes, BIT4ID, Włochy
Uwierzytelnianie i identyfikacja w świecie urządzeń mobilnych

dr Sándor Szöke, Kierownik działu kontrolingu procesów, Microsec ltd., Węgry
Usługi zaufania na Węgrzech – przegłąd i wymiana doświadczeń

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter