2015 – Program

Riccardo Genghini, Przewodniczący Komitetu Technicznego ESI, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, Włochy
Standardy i Rozporządzenie eIDAS: szanse i wyzwania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Peter Lipp, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Austria
Walidacja podpisu elektonicznego według ETSI

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Yurii Kozlov, „Centrum Informacyjne” Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, Ukraina
Normatywne i technologiczne aspekty wdrożenia Rozporządzenia eIDAS na Ukrainie

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marco Fernandez Gonzalez, Elena Alampi, Komisja Europejska, Belgia
Rozporządzenie eIDAS: stan obecny wdrożenia

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Kazimierz Schmidt, Radca Ministra w Departamencie Informatyzacji MAC, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska
Zrozumieć eIDAS, czyli gdzie kończy się identyfikacja elektroniczna a zaczynają usługi zaufania – czy odpowiedź na takie pytanie jest potrzebna?

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marek Ujejski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Karta Specjalisty Medycznego oraz Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jako narzędzia klasy HIGH w świetle wymagań aktu implementującego UE Level of Assurance

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jerzy Pejaś, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska
Top 10 problemów wdrożenia Rozporządzenia eIDAS w Polsce

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Michał Tabor, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego, Polska
Postaw (na) pieczęć

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Arno Fiedler, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Niemcy
Wymagania dotyczące certyfikatów kwalifikowanych na stronie internetowej

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Clemens Wanko, TÜViT, Niemcy
Rozporządzenie eIDAS – Zmiany w certyfikacji i w nadzorowaniu usług zaufania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Sławomir Górniak, ENISA, Grecja
Działania ENISA w odniesieniu do Rozporządzenia eIDAS

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Christian Kuhn, Gemalto, Francja
Rozszerzenie zastosowań technologi PKI w urządzeniach mobilnych. Wykorzystanie technologii Smart Bluetooth.
Rozwijanie usług podpisu w chmurze. Zastosowanie urządzeń HSM w chmurze.

Luca Castellani, Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Austria
Wykorzystanie tekstów UNCITRAL w ułatwianiu transgranicznego uznawania podpisów elektronicznych

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jon Ølnes, Starszy konsultant, Unibridge, Norwegia
Ufająć setkom usług zaufania – modele architektury transgranicznego e-podpisu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Richard Wang, WoSign, Chiny
Zastosowanie podpisu elektronicznego w Chinach

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Iñigo Barreira, Izenpe, Hiszpania
Znaczenie modelu przezroczystości certyfikatów Google dla dostawców usług zaufania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Tatiana Stankevich, Gazinformservis, Rosja
Aspekty prawne i technologiczne czasu jako parametru wspólnej przestrzeni zaufania elektronicznym dokumentom posiadającym wartość dowodu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Robert Bielecki, ARhS, Luxemburg
Walidacja podpisu transgranicznego: Konieczność raportu walidacji

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Marcin Szulga, Unizeto Technologies SA, Polska
Usługi zaufania w chmurze – W poszukiwaniu wartości biznesowej: Wyzwania w zakresie architektury

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Grzegorz Wójcik, Prezes Zarządu, Autenti sp. z o.o., Polska
Podpis elektroniczny – współpraca wielu dostawców usług zaufania (doświadczenia Autenti)

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

prof. Aleksandr Potii, „Instytut technologii informatycznych” SA, Ukraina
Narodowa strategia identyfikacji elektronicznej Ukrainy. Projekt „Biała księga” e-administracji

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Aleksei Ivanov, Dyrektor generalny Leader Telecom B.V., Rosja/ Holandia
Najnowsze trendy zastosowania certyfikatów rozszerzonej walidacji (EV)

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Jana Krimpe, Best Solutions, Azerbejdżan
Asan Imza (Mobile-ID) – unikalna platforma w mobilnym rządzie Azerbejdżanu

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Sandor Szoke, Microsec ltd., Węgry
Rozwiaząnie nowej generacji do mobilnego uwierzytelniania

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Daniel Lancien, Opentrust, Francja
Kiedy ja podpisuję, co jest naprawdę istotne?

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Govind Yadav, Starszy inżynier sprzedaży, GlobalSign, Wielka Brytania
PKI dla nowoczesnego przedsiębiorstwa – Ochrona w koncepcji Internet of Things (IoT) oraz automatyzacja wdrożenia

Aby pobrać pliki należy się zalogować.

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter