2019 – Deklaracja końcowa

DEKLARACJA KOŃCOWA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2019

Szczecin, 29 – 30 maja 2019

„Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania  (EFPE) jest wiodącą międzynarodową konferencją poświęconą zagadnieniom usług zaufania oraz elektronicznej identyfikacji. W dobie transformacji cyfrowej gospodarki, struktur administracyjnych oraz samych społeczeństw, są to usługi  wskazywanie jako kluczowe do realizacji tych procesów w sposób sprawny, powszechny, a jednocześnie bezpieczny. EFPE zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz coraz mocniej biznesowe, stając się obowiązkowym punktem spotkań w kalendarzu instytucji i ekspertów zajmujących się tą tematyką.

W dniach 29-30 maja 2019 r w Szczecinie odbyła się  XIX edycja konferencji EFPE, której głównym tematem było pytanie „Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”, na które próbowano odpowiedzieć podczas prezentacji, debat, wywiadów i rozmów kuluarowych.

W EFPE 2019 wzięło udział ponad 140 uczestników z całego świata, w tym przede wszystkim z  Polski, Chin, Niemiec, Rosji, Włoch, Węgier, Słowacji czy Chorwacji. Wśród nich byli  przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ETSI reprezentujący Unię Europejską, natomiast ze strony Polski – Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NASK, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne instytucje administracji publicznej. Obecni byli też przedstawiciele podmiotów korzystających z usług zaufania z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, producentów oprogramowania, integratorów usług, doradców biznesowych oraz prawnych. W trakcie spotkania nie zabrakło oczywiście dostawców samych usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, dostawców tożsamości oraz integratorów usług zaufania oraz tych powiązanych z elektroniczną identyfikacją.

Tegoroczna konferencja miała konkretny cel – odpowiedzieć na pytania, jakie narzędzia elektronicznej identyfikacji (eID) i usług zaufania (UZ) mają perspektywę rozwoju. Zastanawiano się także jak przekonać do ich powszechnego stosowania zarówno administrację, biznes, jak i miliony zwykłych użytkowników oraz jaki model biznesowy przyjąć. Tych zagadnień dotyczył również raport, przygotowany przez Obserwatorium.biz, „BIZNES BEZ PAPIERU – Komercjalizacja eID i usług zaufania w Polsce i Europie”, który swoją premierę miał podczas Forum, a o którego wnioskach dyskutowano podczas debaty pierwszego dnia konferencji, z udziałem przedstawicieli Asseco Data Systems, biznesu oraz administracji publicznej, której celem była próba wskazania, w którą stronę powinien się ten rynek rozwijać.

Uczestnicy Forum zgodzili się, że każda branża musi wypracować optymalne dla siebie i swoich klientów rozwiązania bazujące na eID oraz usługach zaufania, jak również wynikający z nich model biznesowy, zapewniający opłacalność ich stosowania. Docelowo można sobie wyobrazić zastosowanie technologii blockchain czy biometrii do wsparcia tych usług, chociażby w sektorze finansowym, gdzie pracowników w coraz większym stopniu zastępują systemy sztucznej inteligencji. Zwrócono także uwagę, że obecnie wdrażane rozwiązania bazują na technologiach i koncepcjach opracowanych w okresie ostatnich 20 lat – szczególnie zwrócono w tym kontekście uwagę na nowy dowód osobisty, dostarczany w postaci blankietu z warstwą elektroniczną. Dzisiejsi użytkownicy, w coraz większym zakresie korzystają z urządzeń mobilnych tj. smartfony, poszukają rozwiązań prostych i przejrzystych, a jednocześnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo i chcą aby dbano o ochronę ich danych osobowych. Uczestnicy konferencji, szczególnie w trakcie debat podkreślali, że ten trend będzie się w kolejnych latach pogłębiał. Już dzisiaj należy wypracować nowe usługi i produkty, które będą w stanie spełniać oczekiwania użytkowników i technologię, która będzie pozwalała przede wszystkich wspierać urządzenia mobilne.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń w skali nie tylko europejskiej, wskazującą także największe szanse i zagrożenia na drodze do elektronicznej gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji czeka kolejny, bardzo ciekawy rok, który będzie można podsumować na kolejnej, jubileuszowej XX edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w  2020 roku.

Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2019
Jerzy Pejaś
Szczecin, 19.06.2019

Pobierz w formie PDF

Asseco Poland jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 27,5 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 100. Spółki Asseco notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, działającą na runku od 2015 roku specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego – diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim  ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Od ponad 20 lat rozwijamy w Certum bezpieczeństwo cyfrowe. Specjalizujemy się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamości w internecie oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń.

Dążymy do tego, żeby biznesy naszych klientów mogły się dynamicznie rozwijać, zachowując pełna odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Wykorzystując nowoczesne osiągnięcia technologiczne, tworzymy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprawniej, wygodniej i bezpieczniej poruszać się w wirtualnym świecie.

Certum tworzy kompetentny i doświadczony zespół ponad 150 specjalistów, którem zaufały już setki tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Bogate, wieloletnie doświadczenie poparte specjalistyczną wiedzą pozwala nam realizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie projekty. Kładziemy przy tym szczególnych nacisk na zgodność świadczonych usług z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Więcej informacji na www.certum.pl

The Cloud Signature Consortium is a global group of industry, government, and academic organizations committed to driving standardization of highly secure and compliant digital signatures in the cloud. Inspired by the rigorous requirements of the European Union’s Regulation on electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), our open technical specification helps ease solution interoperability, streamline compliance with e-signature regulations, and pave the way for uniform adoption of cloud-based digital signatures around the world.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników – Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce.

Związek aktywnie śledzi oraz osobiście angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Jednym z głównych celów Związku Cyfrowa Polska jest wspieranie i budowanie cyfrowej gospodarki, m.in. poprzez rozpowszechnianie idei e-usług czy digitalizacji. Cyfrowa Polska dba jednocześnie, by wraz z rozwojem e-rozwiązań wzrastało również ich cyberbezpieczeństwo, które wiąże się ze stałym podnoszeniem świadomości społecznej oraz kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. w celu zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. KRMC odpowiada za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi Państwa

European Signature Dialog to platforma największych europejskich dostawców podpisów elektronicznych. Pierwszy European Signature Dialog odbył się 1 i 2 czerwca 2017 r. W sercu Europy – Wiedniu, z udziałem organizacji z jedenastu krajów. Z inicjatywy A-Trust, kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w Austrii, powstał wspólny głos wiodących europejskich zainteresowanych stron, aby sprostać potrzebie spójności między wymogami unijnymi i krajowymi oraz przekształcić Europę w silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie.

ETSI jest instytutem non-profit zrzeszającym ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie, pochodzących z 65 krajów i pięciu kontynentów. Nasi członkowie to zróżnicowana pula dużych i małych firm prywatnych, jednostek badawczych, środowisk akademickich, rządowych i publicznych. www.etsi.org

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Samsung Electronics jest zaangażowany w ulepszanie globalnej społeczności i dostarczanie przełomowych innowacji, które poprawiają codzienne życie ludzi.

ARIADNEXT jest wiodącym europejskim dostawcą usług identyfikacji cyfrowej. Dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ARIADNEXT oferuje firmom możliwość natychmiastowego budowania opartych na zaufaniu relacji z konsumentami. Rozwiązania te pozwalają im sprostać wyzwaniom regulacyjnym i wymogom w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jednocześnie koncentrując się na doświadczeniach klientów i transformacji cyfrowej.

Entrust zapewnia bezpieczeństwo na świecie, umożliwiając zaufane tożsamości, płatności i ochronę danych na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie wymagają bezproblemowego, bezpiecznego środowiska, niezależnie od tego, czy przekraczają granice, dokonują zakupów czy uzyskują dostęp do sieci korporacyjnych. Dzięki naszemu niezrównanemu zakresowi rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych i wydawania poświadczeń nic dziwnego, że zaufały nam organizacje, którym powierzono największe zaufanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, które nie są niezbędne do korzystania ze strony, możesz dokonać zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz.

Subscribe to our newsletter