10 czerwca 2021 r.

Europejskie Forum 
Podpisu Elektronicznego
i Usług Zaufania

dni
godzin
minut
sekund

Temat główny EFPE 2021

„E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej”.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa międzynarodowa konferencja w Europie poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu i PKI, a także elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu cyfrowemu. EFPE od dwóch dekad skupia ekspertów i specjalistów w dziedzinie prawa, technologii oraz praktyki zastosowania elektronicznych usług zaufania.

Konferencja tworzy unikalny klimat dla spotkań biznesu z przedstawicielami świata nauki i administracji państwowej z kilkudziesięciu krajów. Podczas wystąpień, wywiadów i dyskusji prezentowane są doświadczenia poszczególnych branż oraz omawiane oczekiwania i kierunki rozwoju rynku usług zaufania w ujęciu globalnym.

W gronie ekspertów podejmiemy dyskusje z zakresu prawa, biznesu oraz nowych technologii. Wskażemy niepodważalny wpływ cyfryzacji zarówno na podtrzymanie ciągłości biznesowej oraz odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, jak i globalny rozwój ekonomiczny w nadchodzących latach. 

Na usługi zaufania i identyfikacji spojrzymy również przez pryzmat praktycznego zastosowania. Zaprezentujemy najatrakcyjniejsze przykłady transformacji cyfrowej w organizacjach działających na rynku europejskim. Zweryfikujemy także wpływ rewolucji cyfrowej na zmieniające się oczekiwania oraz potrzeby sektora biznesowego.

Raport Specjalny 2020

Trusted Economy

Agenda EFPE 2021

Otwarcie konferencji

Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu – Asseco Data Systems – Polska
Tomasz Litarowicz – Dyrektor konferencji EFPE – Asseco Data Sytems – Polska

I - Zmiany na rynku w 2020/2021 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska i Europa

Rewizja rozporządzenia eIDAS – europejska tożsamość cyfrowa

PREZENTACJA

Norbert Sagstetter – p.o. Kierownika Działu – eGovernment and Trust – Komisja Europejska – Luxemburg

Wyzwania dla rynku i dostawców usług w kontekście przeglądu Rozporządzenia eIDAS

DEBATA

Prowadzący: Riccardo Genghini – szef komitetu ETSI/ESI – Włochy
Uczestnicy:
Norbert Sagstetter – Acting Head of Unit, Komisja Europejska – Luxemburg
Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu – Asseco Data Systems – Polska
Andrea Valle – Przewodniczący – Cloud Signature Consortium – Włochy
Tomasz Chomicki – Dyrektr ds. rozwoju biznesu – Samsung Electronics Polska

Wciąż jesteśmy pionierami – prawne i technologiczne pułapki na drodze do digitalizacji

FIRE CHAT

Marta Gocał – Senior Managing Associate – Deloitte Legal – Polska
Maciej Żwirski – Senior Specialist Lead, Technology Strategy & Transformation – Deloitte Legal – Polska

Self Sovereign Identity – Skąd się bierze zaufanie?

PITCH

Arno Fidler – zastępca przewodniczącego Association for Secure Digital Identity (VSDI) – założyciel Nimbus Technologieberatung GmbH – Niemcy

Czy usługi zaufania wpływają na rozwój gospodarki – perspektywa rosyjska

FIRE CHAT

Sergey Kiryushkin – Wiceprzewodniczący Komitetu Programowego PKI-Forum Rosja, doradca Dyrektora Generalnego Gazinformservice – Rosja

TOP 5 trendów w eID i usługach zaufania, które zmienią rynek

PITCH

Michal Tabor, Miłosz Brakoniecki – Obserwatorium.biz – Polska

II - Praktyczne zastosowanie usług zaufania

Leasing #paperless – bezpieczeństwo, wygoda, oszczędność. Case study Santander Leasing S.A.

PITCH

Mariusz Włodarczyk – Dyrektor zarządzający, Santander Leasing Polska

Podpis kwalifikowany w logistyce sposobem na skalowalność biznesu

PITCH

Kamilla Gorajska – Kierownik Projektów Logistycznych – Żabka Polska
Mateusz Benyk – IT Project Manager – Żabka Polska

Weryfikacja tożsamości – od chaosu i przepisów krajowych do harmonizacji europejskiej

PITCH

Jon Ølnes – Signicat – Norwegia

New polish AML requirements. How “PVID” certification will answer?

PITCH

Anna Worwa – CEE Sales Director – ARIADNEXT – Polska
Bertrand Bouteloup – VP Sales – ARIADNEXT – Francja

Usługi Zaufania łączą kraje: e-ID stanowi podstawę transgranicznego handlu elektronicznego i transformacji cyfrowej

PITCH

Jana Krimpe – Partner, Founder – B.EST Solutions – Azerbejdżan 

Elektroniczne doręczenia – implementacja rozwiązań i wymogów prawnych w praktyce

FIRE CHAT

Ignacio Alamillo Domingo – CISO – Logalty – Hiszpania
George Dimitrov – Członek Zarzadu – Evrotrust Technologies JSC – Bułgaria
Mirosław Maj – Wiceprezes Zarządu – ComCERT – Polska

Jak zoptymalizować koszty QTSP podczas wdrażania mikrousług na dużą skalę bez narażania bezpieczeństwa lub zgodności

PITCH

Iain Beveridge – Product Marketing and Solutions Manager – Data Protection Solutions – Entrust – UK

III - Przyszłość gospodarki cyfrowej

Cyfryzacja w perspektywie środków europejskich

PITCH

Michał Kanownik – Prezes Zarządu – Związek Cyfrowa Polska

Co po pandemii? Nowa odsłona cyfrowej rewolucji

PITCH

Tomasz Chomicki – Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska

Współistnienie Blockchain i PKI we wspieraniu SSI

PICH

Paolo Campegiani – Senior Research Manager – Bit4id – Włochy

Kryptografia w epoce kwantowej

PITCH

Manfred Lochter – Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) – Wymagania i rozwój mechanizmów kryptograficznych – Niemcy

e-Identyfikacja – szanse vs ryzyka

FIRE CHAT

Marcin Szulga – Dyrektor R&D, Asseco Data Systems – Polska

Czy e-identyfikacja i usługi zaufania stanowią przyszłość cyfrowej gospodarki?

DEBATA

Prowadzący debatę:
Sławomir Górniak – Senior Cybersecurity Expert – ENISA

Uczestnicy:

  • Sylvie Lacroix – Owner at Sealed – Belgia
  • Leonard Rosenthol – Convener for XMP – ISO International Organization for Standardization – USA
  • Soshi Hamaguchi – Manager – Cosmos Corporation – Japonia
  • Artur Miękina – Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych – Asseco Data Systems – Polska
  • Jana Krimpe – Partner, Założyciel – B.EST Solutions – Azerbejdżan

Zakończenie

Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu – Asseco Data Systems – Polska
Tomasz Litarowicz – Dyrektor konferencji EFPE – Asseco Data Sytems – Polska

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w agendzie

EFPE 2020 w liczbach

0
minut wystąpień​
0
kontynentów
0
krajów
0
uczestników

Rada Programowa