Rejestracja Partnera

Konferencja EFPE 2018 > Rejestracja Partnera

Rejestracja Partnera

Dane osobowe
Firma / instytucja


Prezentacja
Zaproszenie do przesłania propozycji tematów i streszczeń swoich prezentacji

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania serdecznie zaprasza prelegentów zainteresowanych wygłoszeniem referatu do przesłania propozycji tematu swojego wystąpienia. Warunkiem umieszczenia prelekcji w agendzie XVIII edycji konferencji jest zgodność z opublikowaną w serwisie WWW tematyką XVIII edycji konferencji.

Kluczowe daty

 • 25 marca 2018 r. – upływa termin zgłaszania tematów i streszczeń prezentacji.
 • Do 30 marca 2018 r. – rozesłane są zawiadomienia o akceptacji tematu prezentacji.
 • 20 maja 2018 r. – prelegenci zobowiązani są dostarczyć ostateczne wersje swoich prezentacji.

Uwaga:

Opłata konferencyjna nie obejmuje śniadań, noclegów oraz dojazdów. Tym samym Prelegent rezerwacji miejsc hotelowych powinien dokonać we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa prelegentów w XVIII edycji EFPE

Prelegent, którego prezentacja została umieszczona w agendzie bieżącej edycji konferencji zwolniony jest z opłaty konferencyjnej.

Ponadto, Prelegent zgłaszając propozycję tematu swojej prezentacji oświadcza że:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Asseco Data Systems z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997.133.883).
 • Przyjmuje do wiadomości informację o prawie do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach video z konferencji, w relacjach medialnych, podsumowaniu oraz innych materiałach konferencyjnych w tym w serwisach internetowych.
 • Wyraża zgodę na publikację abstraktu swojej prelekcji w publicznie dostępnym serwisie WWW oraz na udostępnienie pełnej prezentacji uczestnikom konferencji.
 • Prowadzi prelekcję w jednym z języków PL/EN (zapewniamy tłumaczy symultanicznych) do 30 min., natomiast prezentacja na slajdach jest w wersji EN

KONTAKT
 • Telefon +48 91 480 12 59
 • Adres e-mail info@efpe.eu
 • Godziny otwarcia Pon. - Pt. 08.00 - 16.00
 • Gdzie nas znaleźć? ul. Królowej Korony Polskiej 21
  70-486 Szczecin / Polska