Rejestracja Prelegenta

Konferencja EFPE 2019 > Rejestracja Prelegenta

Rejestracja Prelegenta Konferencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e - mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60;
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań Konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia;
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Kodeksem Cywilnym
 5. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania informacji dotyczących Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego

Mam ukończone 18 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

Dane osobowe

Firma / instytucja

  

Zaproszenie do przesłania propozycji tematów i streszczeń swoich prezentacji

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania serdecznie zaprasza prelegentów zainteresowanych wygłoszeniem referatu do przesłania propozycji tematu swojego wystąpienia. Warunkiem umieszczenia prelekcji w agendzie XIX edycji konferencji jest zgodność z opublikowaną w serwisie WWW tematyką XIX edycji konferencji.

Kluczowe daty

 • 25 marca 2019 r. – upływa termin zgłaszania tematów i streszczeń prezentacji.
 • do 30 marca 2019 r. – rozesłane są zawiadomienia o akceptacji tematu prezentacji.
 • do 15 maja 2019 r. – prelegenci zobowiązani są dostarczyć ostateczne wersje swoich prezentacji.

Uwaga:

Opłata konferencyjna nie obejmuje śniadań, noclegów oraz dojazdów. Tym samym Prelegent rezerwacji miejsc hotelowych powinien dokonać we własnym zakresie.

Prelegent, którego prezentacja została umieszczona w agendzie bieżącej edycji konferencji zwolniony jest z opłaty konferencyjnej.

KONTAKT
 • Telefon +48 91 480 12 59
 • Adres e-mail info@efpe.eu
 • Godziny otwarcia Pon. - Pt. 08.00 - 16.00
 • Gdzie nas znaleźć? ul. Królowej Korony Polskiej 21
  70-486 Szczecin / Polska
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI