Rejestracja Prelegenta

Konferencja EFPE 2019 > Rejestracja Prelegenta

Rejestracja Prelegenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e - mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji do udziału na Konferencję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych umieszczonych w materiałach Konferencji, będą Uczestnicy Konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego oraz podmioty z którymi Asseco Data Systems S.A. współpracuje przy organizacji Konferencji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od ostatniego udziału w Konferencji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Konferencji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego

Dane osobowe
Firma / instytucja
Zaproszenie do przesłania propozycji tematów i streszczeń swoich prezentacji

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania serdecznie zaprasza prelegentów zainteresowanych wygłoszeniem referatu do przesłania propozycji tematu swojego wystąpienia. Warunkiem umieszczenia prelekcji w agendzie XVIII edycji konferencji jest zgodność z opublikowaną w serwisie WWW tematyką XVIII edycji konferencji.

Kluczowe daty

 • 25 marca 2018 r. – upływa termin zgłaszania tematów i streszczeń prezentacji.
 • Do 30 marca 2018 r. – rozesłane są zawiadomienia o akceptacji tematu prezentacji.
 • 20 maja 2018 r. – prelegenci zobowiązani są dostarczyć ostateczne wersje swoich prezentacji.

Uwaga:

Opłata konferencyjna nie obejmuje śniadań, noclegów oraz dojazdów. Tym samym Prelegent rezerwacji miejsc hotelowych powinien dokonać we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa prelegentów w XVIII edycji EFPE

Prelegent, którego prezentacja została umieszczona w agendzie bieżącej edycji konferencji zwolniony jest z opłaty konferencyjnej.

Ponadto, Prelegent zgłaszając propozycję tematu swojej prezentacji oświadcza że:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Asseco Data Systems z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997.133.883).
 • Przyjmuje do wiadomości informację o prawie do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach video z konferencji, w relacjach medialnych, podsumowaniu oraz innych materiałach konferencyjnych w tym w serwisach internetowych.
 • Wyraża zgodę na publikację abstraktu swojej prelekcji w publicznie dostępnym serwisie WWW oraz na udostępnienie pełnej prezentacji uczestnikom konferencji.
 • Prowadzi prelekcję w jednym z języków PL/EN (zapewniamy tłumaczy symultanicznych) do 30 min., natomiast prezentacja na slajdach jest w wersji EN
  
Rejestracja zamknięta

KONTAKT
 • Telefon +48 91 480 12 59
 • Adres e-mail info@efpe.eu
 • Godziny otwarcia Pon. - Pt. 08.00 - 16.00
 • Gdzie nas znaleźć? ul. Królowej Korony Polskiej 21
  70-486 Szczecin / Polska
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI